Mastertrack ‘Governance and Law in Digital Society’

16 maart 2017

De mastertrack ‘Governance and Law in Digital Society’ in Leeuwarden is een nieuwe afstudeerrichting van de Groningse master Recht en Bestuur. De opleiding is interdisciplinair van karakter en combineert recht en bestuurskunde met veiligheidsvraagstukken. Afgestudeerden van de opleiding kunnen als beleidsmedewerker, juridisch adviseur of cybercrimespecialist aan het werk bij overheidsinstanties, onderzoeks- en adviesbureaus en non-gouvernementele organisaties.

Volgens prof. dr. Heinrich Winter, hoogleraar bestuurskunde Faculteit Rechtsgeleerdheid, is er veel vraag naar zo’n soort opleiding: “We zijn gestart met deze nieuwe mastertrack omdat deze voorziet in een specialisatie waaraan in de markt veel behoefte bestaat. Onze samenleving digitaliseert in hoog tempo en dat roept vragen op over de manier waarop de publieke sector daarop kan en moet reageren. Met name digitale veiligheidsvraagstukken trekken daarbij de aandacht, van veiligheid van financiële transacties, tot veiligheid van verkiezingsprocedures en de openbare orde en veiligheid in het fysieke domein die ook wordt beïnvloed door de ontwikkeling van de digitale mogelijkheden”.

Engelstalige master

De nieuwe mastertrack is Engelstalig en wordt aangeboden door de RUG/Campus Fryslân, de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG en de Thorbecke Academie van de NHL Hogeschool. Het programma start per september 2017 in Leeuwarden.

Decaan van Campus Fryslân prof. dr. Jouke de Vries is zeer verguld met het nieuws: “Met deze master bouwen we het bestaande kennisnetwerk in Leeuwarden op het gebied recht, politiek en bestuur verder uit. Zo wordt er veel vaart gemaakt met de ontwikkeling van academisch Leeuwarden!.”

Meer informatie over het masterprogramma Governance & Law in Digital Society.