Matchmaking Cyber Security Onderzoek 19 november

6 november 2013

De Rijksoverheid en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben besloten in 2014 weer een impuls te geven aan het cybersecurity-onderzoek. NWO en Agentschap NL (AgNL) werken, net als bij de eerste tender, samen in de uitvoering van deze tweede tender cyber security. Ook nu zijn er twee trajecten voorzien voor zowel lange termijn onderzoek (via het NWO instrumentarium) als voor korte termijn onderzoek (via het SBIR-instrument van AgNL). De nieuwe Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA-II) vormt de basis voor in te dienen voorstellen.*

Samenwerking

Om mogelijkheden tot samenwerking in formulering en uitvoering van een onderzoeksproject te verkennen, wordt op dinsdagmiddag 19 november in het kyocera stadion te Den Haag een Matchmaking Event georganiseerd voor bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Uiteindelijk doel van de bijeenkomst is om tot gezamenlijke voorstellen te komen voor de 2e tender van de SBIR cyber security en de NWO call.

 

Programma

Voorafgaand aan het Matchmaking Event vindt om 11:00 uur een voorlichtingsbijeenkomst plaats over de 2e tender (SBIR) Cyber Security gericht op onderzoek. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via sbir@agentschapnl.nl.

12.00 - 13.00 Ontvangst met lunch en informatiemarkt
13.00 - 14.00 Plenaire opening   

  • Dick Brandt (voorzitter IIP-VV - dagvoorzitter), welkomstwoord
  • Theo Bot (Plaatsvervangend Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid), namens de ministeries
  • Louis Vertegaal, (Directeur CEW), namens NWO
  • Peter Zinn, (KLPD, award winning speaker) "de aftrap"

     
  • Peter Zinn is Senior Cybercrime Advisor for the Dutch National High Tech Crime Unit (NHTCU). He translates technology and threats to strategies and solutions. He acts as a liaison between law enforcement and the private sector and is a member of several national and European PPPs. An award winning speaker, Peter presented at various congresses at Interpol, Europol, FBI, SOCA, DCC, etc, and now finally at our Matchmaking Event.

 

 

  • Mariska Warnars, Coordinator Agentschap NL (over het SBIR instrument)
  • Jan Piet Barthel, Coordinator NWO (over de NWO call)

14.00 - 15.00 1e ronde parallel: pitches in subzalen
15.00 - 16.15 Pauze en netwerken, één-op-één gesprekken, opvolging pitches en informatiemarkt
16.15 - 17.15 2e ronde parallel: pitches in subzalen
17.15 - 17.45 Plenair vervolg
17.45 - 19.00  Netwerkborrel en één-op-één gesprekken

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via http://www.registratieplatform.nl/cybersecurity

Let wel: gezien de beschikbare ruimte zal eventueel een limiet voor het aantal deelnemers per organisatie moeten worden ingesteld.

 

* Doel
De financiers van de 2e tender zijn de ministeries van V&J, BZK, Defensie, EZ, I&M en Financiën en NWO. Zij willen er de volgende doelen mee ondersteunen:

1.Nederland is weerbaar tegen cyberaanvallen en beschermt zijn vitale belangen in het cyberdomein.
2.Nederland pakt cybercriminaliteit aan.
3.Nederland investeert in veilige en privacybeschermende ICT-producten en -diensten.
4.Nederland bouwt coalities voor vrijheid, veiligheid en vrede in het cyberdomein
5.Nederland beschikt over voldoende cybersecuritykennis en -kunde en investeert in ICT-innovatie om onze cybersecurity doelstellingen te behalen.