Meer aandacht nodig voor cybersecurity in bedrijfsleven

1 juni 2017

Binnen de structuur van de topsectoren is cybersecurity op dit moment geen prominent onderwerp. Informatiedeling vindt niet of slechts in beperkte mate plaats. Alleen binnen de topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM) is cybersecurity een onderwerp dat – onder andere door de branchevereniging FME – wordt opgepakt. Dat komt naar voren uit een verkenning van TNO in opdracht van het ministerie van EZ. Om de internationale toppositie van Nederland op het gebied van innovatie te behouden, is het volgens TNO van groot belang om in digitale veiligheid en weerbaarheid te investeren. Een artikel van de FME noemt in dit verband een overheidsinvestering van 100 miljoen euro nodig.

Kamerbrief EZ (pdf)
Kamerstuk EZ (pdf)
Artikel FME