Meer aandacht voor fundamenteel onderzoek in KP9!

5 maart 2017

Fundamenteel onderzoek en de relatie tussen onderzoek en onderwijs zijn twee van de onderwerpen waar het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie zich volgens het universiteitsnetwerk the Guild voornamelijk op moet gaan richten. Ook moet Europa zich actiever opstellen waar het gaat om internationale samenwerking op het gebied van onderzoek.

Fundamenteel onderzoek

Het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9) moet zich gaan richten op fundamenteel onderzoek en de relatie tussen onderzoek en onderwijs. Dat stelt universiteitsnetwerk the Guild in het position paper “Serving Europe’s Societies: Reserach, Innovation, and the Future of Europe” (link is external). Investeren in fundamenteel, nieuwschierigheidsgedreven, onderzoek is van belang omdat werkelijke doorbraken juist onverwachts komen, dankzij dit type onderzoek, aldus the Guild. 

Maatschappij, wetenschap en innovatie

Volgens the Guild moet KP9 de maatschappij, wetenschap en innovatie samenbrengen door middel van Open Science, betrokkenheid van burgers en het verbinden van onderwijs en onderzoek. Ook roept zij op tot een grotere rol van Europa in internationale onderzoekssamenwerking. Zo moet maatschappelijk toepasbaar onderzoek opgenomen worden in de Global Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, omdat hiermee oplossingen gevonden kunnen worden voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen.

Regionaal beleid

Daarnaast is the Guild van mening dat regionaal beleid zich voornamelijk zal moeten richten op investeren in onderzoek, innovatie en onderwijs. Om dit te bereiken moet meer synergie tussen structuurfondsen en onderzoek- en innovatie-investeringen tot stand worden gebracht. In het paper van de the Guild wordt ook de centrale rol van universiteiten benoemd in de regio, door middel van het verbinden van onderzoek en innovatie. 

The Guild

The Guild is een nieuw Europees netwerk, opgezet door achttien universiteiten uit dertien verschillende landen. Met het netwerk willen de universiteiten hun stem in Europa vergroten en de samenwerking binnen de ERA versterken. Universiteiten uit onder andere Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk, België, Polen, Italië en Estland zijn vertegenwoordigd in het netwerk. Vanuit Nederland zijn de deelnemende universiteiten de Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Meer informatie:

Publicatie the Guild: Serving Europe’s Societies: Research, Innovation, and the Future of Europe(link is external)
Persbericht the Guild: The future of Europe: The Guild’s vision for the ninth Framework Programme(link is external)
Artikel Neth-ER: Universiteitsnetwerk the Guild gelanceerd

 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Meer-aandacht-voor-fundamenteel-onderzoek-KP9