Meer Europese coördinatie van het innovatiebeleid nodig

15 januari 2020

Nieuwe technologieën en geopolitieke ontwikkelingen vragen om meer Europese coördinatie en een assertieve overheid die keuzes durft te maken. Dat schrijft secretaris-generaal Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het nieuwjaarsartikel in ESB. Nederland en Europa hebben alles in huis om een vooraanstaande rol te spelen bij de innovatie en ontwikkeling van nieuwe technologieën en de groeimarkten van de toekomst. Maar dan is wel meer Europese coördinatie van het innovatiebeleid nodig om zo de noodzakelijke schaalvoordelen te vergroten en het innovatieve vermogen te versterken. Daarnaast moet de overheid niet alleen met generiek beleid innovatie stimuleren, maar gericht kiezen voor technologieën die de grootste bijdrage leveren aan de economie van Nederland en Europa en aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
De AWTI brengt op 30 januari zijn advies uit over een aanpak voor het stimuleren van innovatie en ontwikkeling van sleuteltechnologieën.

Artikel ESB