Meer geld voor onderzoeksinfrastructuren in H2020 en KP9

2 februari 2017

Er is meer aandacht en geld nodig voor onderzoeksinfrastructuren in Horizon 2020 en het volgende kaderprogramma (KP9), aldus Science Europe in haar ‘Policy Brief On Research Infrastructures in EU Framework Programming’. Europese samenwerking op het gebied van onderzoeksinfrastructuren is namelijk van grote meerwaarde, aldus Science Europe.

Toegevoegde waarde onderzoeksinfrastructuren

Meer aandacht en geld voor onderzoeksinfrastructuren in Horizon 2020 en het volgende kaderprogramma heeft veel Europese meerwaarde, aldus Science Europe. Science Europe doet in haar Policy Brief On Research Infrastructures in EU Framework Programming(link is external) een aantal aanbevelingen over het belang en de kansen van onderzoeksinfrastructuren. Zo pleit Science Europe voor meer geld voor infrastructuren in Horizon 2020 en het volgende kaderprogramma (KP9). Nu is het bijvoorbeeld niet altijd mogelijk om infrastructuren met grote Europese meerwaarde ook volledig op Europees niveau te financieren, maar is er teveel afhankelijkheid van nationale of institutionele financiering. Science Europe gaat in haar beleidsnota ook in op een betere structuur binnen calls en onderwerpen in de werkprogramma’s. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat Horizon 2020-calls zich meer toespitsen op de verschillende levensfasen die onderzoeksinfrastructuren doorlopen en zo ervoor te zorgen dat pan-Europese infrastructuren kunnen uitgroeien tot duurzame faciliteiten. Daarnaast gaat Science Europe nog in op synergiën met andere programma’s, publiek-private-partnerschappen en de European Open Science Cloud.

Het belang van Europese samenwerking op onderzoeksinfrastructuren

Excellente onderzoeksinfrastructuren vormen vaak de kern van ecosystemen die bestaan uit onderzoeksorganisaties, mkb en start-ups. Deze ecosystemen leiden vaak tot nieuwe banen en economische groei. Echter, grootschalige infrastructuren kunnen meestal niet door individuele lidstaten gebouwd en gefinancierd worden. Dit is waar Horizon 2020 een belangrijke rol speelt. De ontwikkeling van infrastructuren kunnen met het programma worden gefaciliteerd en regionale en nationale infrastructuren kunnen beter met elkaar verbonden worden, aldus Science Europe.

Meer informatie via https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Meer-geld-voor-onderzoeksinfrastructuren-H2020-en-KP9