Meer internationale beweging wetenschappers

1 februari 2018

Er komen elk jaar ongeveer evenveel topwetenschappers naar Nederland als dat er andersom naar het buitenland vertrekken. Dat laten cijfers van de KNAW zien. De stromen in beide richtingen zijn de laatste jaren wel groter geworden. De KNAW waarschuwt dat dalende onderzoeksbudgetten en minder vrijheid in de besteding de balans voor ons land de verkeerde kant zouden kunnen laten doorslaan. Ze doet op dit punt ook enkele aanbevelingen, die deels overeenkomen met de aanbevelingen uit het AWTI-advies ‘WTI-Diplomatie - Offensief voor internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie’. Dat Nederland goed is in het aantrekken van buitenlands talent blijkt ook uit de Global Talent Competitiveness Index (GTCI) van INSEAD, Adecco en Tata Communications. In deze ranglijst, die gaat over het opleiden, aantrekken en behouden van talent in het algemeen, staat Nederland op de negende plaats.

Nieuwsbericht KNAW
Samenvatting Advies KNAW (pdf)
Nieuwsbericht Business Insider
Advies AWTI
GTCI 2018
Landenprofielen GTCI