Meer maatregelen om slachtoffers van cybercrime te helpen

8 februari 2019

Slachtoffers van cybercrime hebben grotendeels dezelfde behoeften als slachtoffers van traditionele offline delicten. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Slachtofferschap van online criminaliteit’ van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteitspreventie en Rechtshandhaving (NSCR).

Omdat over de behoeften van slachtoffers van online criminaliteit, waaronder cybercriminaliteit, nog weinig bekend is, heeft minister Dekker het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) gevraagd een verkennend onderzoek te doen naar de impact die slachtoffers van online delicten ervaren, de behoeften van slachtoffers en de verantwoordelijkheden van politie, Openbaar Ministerie (OM) en andere instanties bij de afhandeling van dergelijke delicten.

Het onderzoek is de basis voor een aantal maatregelen die de minister neemt om slachtoffers van online criminaliteit beter te kunnen helpen. Via het nieuwe online platform van Slachtofferhulp Nederland dat is gelanceerd in april 2018 wordt informatie over de mogelijkheden voor slachtoffers van diverse online delicten verstrekt. In 2019 gaat een landelijke preventiecampagne van start ter voorkoming van cybercriminaliteit door internetgebruikers. Het doel van de campagne is gebruikers de juiste (preventieve) maatregelen te laten nemen tegen cybercriminaliteit. De politie werkt hard om de kennis over cybercrime te vergroten. Inmiddels heeft de politie in alle eenheden cybercrime teams opgericht die ook een bijdrage leveren aan de bewustwording van de Intake- & Servicemedewerkers en kunnen helpen bij het opnemen van aangiftes.