Miljoenen voor onderzoek hogescholen verdeeld

22 juni 2017

Vijfentwintig onderzoeksprojecten van hogescholen krijgen een RAAK-subsidie. In totaal waren er 64 voorstellen ingediend voor de ronde 2016. Daarmee is het honoreringspercentage bijna 40%. Het beschikbare budget voor deze call was 9,8 miljoen euro. De voorstellen waren echter zo goed dat Regieorgaan SIA, onderdeel van NWO, het budget heeft verhoogd tot 17,5 miljoen euro.

Nieuwsbericht SIA