Miljoenennota: Corona stuwt cybercrime

16 september 2020

De crisis door de Covid-19 pandemie heeft een stimulerende werking op cybercrime en fraude via internet. Ondertussen is er sprake van "in elk geval een tijdelijk effect" op gewone misdaad, zo merkt het ministerie van Justitie en Veiligheid op in de stukken van de Miljoenennota 2020.

Minder maar harder

Trends die eerder zijn gesignaleerd, lopen hierbij wel door. Dit betreft bijvoorbeeld het beeld van Justitie dat criminaliteit lijkt te verharden, ook onder jongeren. Deze trend contrasteert met de sterke daling van de algemene jeugdcriminaliteit, zoals geregistreerd door middel van aangiftes en onderzoeken. "Grensoverschrijdende criminaliteit, cybercrime en drugscriminaliteit blijven aandacht vereisen."

Justitie 'waarschuwt' hierbij dat de maatschappelijke kloven, bijvoorbeeld tussen rijk en arm, zich al langere tijd aan het verdiepen zijn in Nederland. Met "het onvermijdelijke economisch laagtij" dat er aan komt, zal criminaliteit inclusief cybercrime "de komende tijd extra aandacht" nodig hebben. Justitie wil hiervoor ook snellere en gerichte bestraffing van jongeren die zich schuldig maken aan cybercrime.

Verdienmodellen verstoren

"De dreiging van cybercrime neemt toe. In antwoord hierop gaan we door met de verstoring van criminele verdienmodellen. We houden aandacht voor slachtoffers van online criminaliteit en zetten gericht in op veilig internet-gedrag, onder meer met een preventieconvenant tussen publieke en private partners." Het ministerie zet 10 miljoen euro extra in voor het uitvoeren van de Wet Computercriminaliteit III. "Er komen strakkere waarborgen voor de publieke aanschaf van hacksoftware en grotere inzet op het beschermen van de privacy van burgers onderling. Stevige inzet is er op het verspreiden van wraakporno; dit wordt als een zelfstandig delict strafbaar gesteld."