Mobile IDM

Projectleider: prof. dr. Sandro Etalle, TUe (1 januari 2010 tot 1 december 2014)

  >  gerelateerd interview

  >  download pdf

De centrale vraag binnen het MobileIDM project is: Hoe kun je je mobiele telefoon gebruiken als betrouwbare personal assistent bij het bewaken van je mobiele identiteit? Identiteitsdiefstal is een snel groeiende vorm van cybercriminaliteit. Nu mensen steeds meer gebruik maken van mobiele apparaten zoals gsms, tablets en RFIDs voor toegang tot diensten, zijn de gevolgen van identiteitsdiefstal steeds groter. Binnen dit project wordt gewerkt aan oplossingen om de gebruiker de controle te geven over zijn mobiele identiteit. Het mobiele apparaat moet fungeren als uitsmijter die door de gebruiker gewenste gasten binnen leidt, en ongewenste gasten de deur wijst.
 

Project resultaten

In de eerste jaren is onder andere gewerkt aan een nieuw cryptografisch protocol dat selectief een deel van bepaalde informatie kan doorgeven aan een gekozen ontvanger. Alhoewel het protocol is geschreven voor RFID systemen, kan het ook voor andere toepassingen interessant zijn. Op theoretisch gebied is gewerkt aan een analyse van formele eisen die aan een identiteitsmanagement systeem gesteld moeten worden om de privacy van de gebruiker te kunnen waarborgen.

Vervolgactiviteiten

Resultaten uit het project worden toegepast in het door ICT EIT labs gesponsorde valorisatie project `Secure and privacy-aware mobile identity management’. Resultaten uit dit project worden ook toegepast binnen het recent gestarte IRMA-project dat beoogt om ‘attribute based credentials’ op smartcards praktisch toepasbaar te maken.
 

Betrokken universiteiten en partners

  •     Technische Universiteit Eindhoven
  •     Radboud Universiteit Nijmegen
  •     Ericsson
  •     Novay
  •     TNO ICT