Naar een sterker Europees blockchainbeleid

8 augustus 2018

De European Union Blockchain Observatory and Forum (UBOF) heeft een analyse gemaakt van blockchain-trends binnen de EU: de innovaties die plaatsvinden, de sterktes en zwaktes, de belangrijkste uitdagingen en knelpunten en de noodzakelijke prioriteiten voor het beleid. Het Amerikaanse Technology Policy Institute (TPI) houdt bij welke voor beleidsmakers interessante wetenschappelijke papers over blockchain recentelijk zijn verschenen.

Rapport UBOF (pdf)
Artikel TPI