Najaarsevenement 'High Tech voor de Toekomst'

05-11-2019

Op ons Najaarsevenement 'High Tech voor de Toekomst' willen we handen en voeten geven aan het nieuwe topsectorenbeleid met 25 maatschappelijke missies. Welke technologieën en innovaties mogen daarin volgens u niet ontbreken? Ook de technologie zelf komt uitgebreid aan bod. Zo gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van bedrijven en kennisinstellingen over de winst van samenwerken, specifiek op 5G en digital twin. En kunt u luisteren naar een keynote van Ronald Hanson (TU Delft - QuTech) over de revolutie die quantumtechnologie teweeg gaat brengen.
 

Wat kunt u verwachten?

  • Een inspirerende keynote van quantumfysicus Ronald Hanson (TU Delft - QuTech).
  • Twee succesverhalen van publiek-privaat samenwerken op hightech: 
    • 5G communicatie: Het communicatiesysteem 5G wordt binnenkort uitgerold in Nederland en markeert een revolutie in datasnelheden en gebruiksmogelijkheden. Prof. dr. ir. Bart Smolders (TU Eindhoven) vertelt over de laatste technologische innovaties en laat met zijn partners Marcel Geurts (NXP) en Nico Baken (KPN) zien wat de winst is van het samenwerken tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
    • Digital Twin: Complexe industriële processen worden tegenwoordig ontworpen via een digitale simulatieomgeving, een digital twin. Wouter Leibbrandt (Embedded Systems Institute) en Hans Onvlee (ASML) leggen nut en noodzaak uit van deze nieuwe technologie en hoe zij samen werken aan geavanceerde toepassingen.
  • Parallelle sessies: Vijf sessies uitgesplitst naar de vijf maatschappelijke thema’s van het topsectorenbeleid. Bedrijven en wetenschappers wordt gevraagd technologieën en innovaties aan te dragen die passen binnen deze thema’s. We moedigen vorming van onderzoeksprogramma’s aan.
  • Volop netwerktijd, zowel tussentijds als aan het eind van het programma.
     

https://www.hollandhightech.nl/agenda/najaarsevenement-high-tech-voor-de-toekomst