National Cyber Security Summer School (NCS3)

Education.png

De National Cyber Security Summer School (NCS3) is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in cyberbeveiliging en graag willen kennismaken met zowel de technische als niet-technische aspecten. Er is geen voorafgaande kennis van cyber ​security vereist om deel te nemen aan deze zomerschool. In veel opzichten is deze zomerschool bedoeld om het veld van cyberbeveiliging te "ont-mystificeren", zodat deelnemers een beter inzicht in het veld kunnen krijgen. De NCS3 benadert het gebied van cyber ​​security via de Triple Helix-aanpak, waarbij kennisinstellingen, bedrijven en overheidsorganisaties worden betrokken. Cyber ​​security-uitdagingen moeten door alle drie de sectoren op dezelfde manier worden aangepakt, en de NCS3 laat je zien wat elke sector doet en wat hun belang op dit gebied is.

Foto gemaakt tijdens de opening van NCS3 2017 door Sjoerd van der Hucht.