Nationale Cybersecurity Call bij NWO in voorbereiding

19 juli 2018

Zoals de voorzitter van de NWO Raad van Bestuur, Stan Gielen, bij de presentatie van de NCSRA III in Perscentrum Nieuwspoort aangaf, heeft NWO een nationale cybersecurity call in voorbereiding. Het streven is deze call in oktober open te stellen. De bijbehorende randvoorwaarden bij de call, de sluitingsdatum en de details betreffende de te organiseren matchmaking zullen op de One Conference bekend worden gemaakt.

Passend in het Topsectoren beleid heeft NWO zich met het Kennis en Innovatiecontract ICT 2018 – 2019 gecommitteerd aan de opzet van een brede cybersecurity call. De call wordt voorbereid en gefinancierd door de NWO domeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en door het Nationaal Regieorgaan voor Praktijkgericht Onderzoek SIA. Door deelname van SIA wordt de verbinding met onderzoek in het hoger beroepsonderwijs gelegd. De ENW-middelen komen uit het cybersecurity en big data budget. In de voorbereiding wordt samengewerkt met dcypher, de Topsector ICT en de Topsector Creatieve Industrie. 

Deze PPS-call, waarvoor een budget van ruim 5 miljoen Euro is gereserveerd, biedt ruimte aan praktijk georiënteerd cybersecurity onderzoek met zowel een monodisciplinaire als multidisciplinaire insteek. Indiening van voorstellen met meerdere onderzoeksposities zal mogelijk zijn. Om goed te zijn voorbereid is het zaak om in de komende maanden de websites van ENW, SGW en SIA  in de gaten te houden en het dcypher nieuws te blijven volgen!