NCSC Onderzoeksagenda 2019-2022

27 september 2019

De eerste helft van het jaar heeft het onderzoekscluster van het NCSC hard gewerkt aan het opstellen van een breed gedragen Onderzoeksagenda 2019-2022.

 In deze agenda staan de belangrijkste thema’s waarop NCSC onderzoek zich in de komende periode gaat richten. Aan de hand van de vier gekozen thema’s gaat NCSC verdiepend onderzoek doen. De gekozen thema’s zijn risicomanagement, crisismanagement, sociale aspecten van cybersecurity en nieuwe technologieën. Met de Onderzoeksagenda geeft NCSC invulling aan de kennisontwikkelingsopdracht uit de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA). Momenteel werkt NCSC hard aan het uitvoeren van de agenda door het opzetten van verschillende onderzoeken.

Download de NCSC Onderzoeksagenda 2019-2022 

Vragen over de Onderzoekagenda, lopend onderzoek van het onderzoekscluster en andere onderzoeksgerelateerde vragen kunt u mailen naar research@ncsc.nl.