NCSEA Interventies 2 Interesseren

2.    Imago versterken en vergroten van bekendheid
Een duidelijk profiel van het veelzijdige, nog jonge vakgebied en de loopbaanmogelijkheden vergroot de kans op aanmelding van meer studenten. Jong talent wordt zo opgeleid met een duidelijke motivatie van hun studiekeuze en een duidelijk beeld van hun toekomst op de arbeidsmarkt.

2.1    Versterken van interesse voor cybersecurity bij gevorderde studenten

Doel 
Interesse stimuleren van gevorderde studenten (aan het eind van hun masteropleiding of laatste jaar van het bachelordiploma) zonder diepgaande voorkennis van cybersecurity, voor het multidisciplinaire karakter van het vakgebied.

Activiteiten
Organiseren van summerschools, waardoor studenten met interesse voor cybersecurity maar zonder diepgaande kennis daarvan, in korte tijd kennismaken met zowel technische als niet-technische aspecten van het vakgebied. 

Toegevoegde waarde    
Door deelnemende studenten een breed overzicht van alle onderwerpen op het gebied van cybersecurity te bieden, worden zij verleid tot een loopbaan in cybersecurity in Nederland. Dit is hiermee een van de middelen om tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt te verkleinen.

Toelichting 
1.    dcypher organiseerde van 2016 t/m 2019 jaarlijks de National Cyber Security Summer School (NCS3) voor gevorderde in Nederland studerende studenten, op initiatief van de Cyber Security Raad;
2.    Europol, NATO, Universiteit Leiden, EY, Dutch Innovation Factory en HSD organiseren sinds 2015 gezamenlijk jaarlijks de International Cyber Security Summer School (ICSSS) voor (internationale) studenten en PhD-kandidaten.

2.2    Cybersecurity experts geven beroepsvoorlichting aan schoolverlaters

Doel

Meer belangstelling voor cybersecurity opleidingen omdat het vakgebied, de status, de beroepsnormen, loopbaanmogelijkheden e.d. bekend zijn bij de bovenbouw van havo en vwo en mbo-4.

Activiteiten
1.    Ontwikkelen van leermateriaal voor de bovenbouw van havo en vwo.
2.    (Didactisch) getrainde cybersecurity experts verzorgen in het voortgezet onderwijs en het mbo lessen over cybersecurity onderwerpen, de inhoud en impact van het werk en de beroeps- en opleidingsmogelijkheden.

Toegevoegde waarde
Meer potentiële studenten maken een beter geïnformeerde en gemotiveerde studiekeuze, met minder tussentijdse uitval als gevolg.

Toelichting
Een werkgroep van de beroepsvereniging PvIB is hiermee vergevorderd en bundelt bestaande initiatieven.

2.3    Versterken van het imago van het vak- (en kennis-) gebied

Doel
Een duidelijk profiel van het vakgebied en een goed overzicht van carrièrepaden en –mogelijkheden in cybersecurity, zorgen voor een gemotiveerde instroom van potentieel talent.

Activiteiten
Beroepsverenigingen definiëren, samen met bestaande programma’s die gericht zijn op het enthousiasmeren van instromers, het beroepsbeeld, de loopbaanmogelijkheden en te nemen (ontwikkel)stappen.

Toegevoegde waarde
Bevordert de instroom van potentieel talent naar het cybersecurity onderwijs en wekt de interesse voor cybersecurityberoepen (in onderwijs, wetenschap, publieke en private sector).

Toelichting
Zie ook: 
1.    de PvIB-beroepsprofielen (gebaseerd op de EU e-CF standaard EN-16234)  ;
2.    Programma I-Partnerschap (samenwerking Rijk en Hoger Onderwijs)  ;
3.    Economic Board Zuid Holland  .


2.4    Bevorderen van de diversiteit in cybersecurity

Doel
Het vakgebied cybersecurity biedt gelijke kansen voor talenten met verschillende achtergronden (leeftijd, geslacht, etniciteit en cultuur) en staat bekend als divers.

Activiteiten
1.    Lopende initiatieven om diversiteit te bevorderen (in Nederland en internationaal) worden geïnventariseerd;
2.    Diversiteit is onderdeel van andere interventies (zoals Challenge the Cyber).

Toegevoegde waarde
Onbenut potentieel wordt aangeboord. 

Toelichting
VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek   heeft ervaring met effectieve interventies om meisjes te stimuleren hun digitale vaardigheden te ontwikkelen en een toekomst in Tech/IT te verkennen, zowel binnen als buiten school. “Girlsday” is daar een markant voorbeeld van.