NCSEA Interventies 6 Verbreden

6.    Cybersecurity in andere beroepen
Elke beroepsgroep stelt eisen op voor cybersecurity, die aansluiten bij de vakbekwaamheidseisen van het eigen vakgebied. Studenten krijgen tijdens hun opleiding de voor het betreffende vakgebied noodzakelijke cybersecuritykennis- en vaardigheden bijgebracht. Elke beroepsgroep houdt de cybersecurity eisen up-to-date.

6.1    Vaststellen van benodigde kennis en vaardigheden voor cybersecurity in beroepen

Doel 

De binnen beroepen noodzakelijke cybersecuritykennis en -vaardigheden zijn in kaart gebracht en actueel.

Activiteiten
1.    Per beroep of vakgebied worden de noodzakelijke cybersecuritykennis en -vaardigheden in kaart gebracht en actueel gehouden;
2.    De voor een beroep of vakgebied noodzakelijke cybersecuritykennis en -vaardigheden worden opgenomen in de relevante onderwijscurricula.

Toegevoegde waarde
Starters op de arbeidsmarkt beschikken over de voor hun vakgebied noodzakelijke cybersecuritykennis en -vaardigheden.

Toelichting
1.    Fontys ICT biedt een cybersecurity minor voor studenten uit andere studierichtingen;
2.    Universiteit Leiden biedt met ingang van het collegejaar 2021-2022 een cybersecurity minor voor alle LDE-studenten (Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam) met technische en sociaal-wetenschappelijke vakken;
3.    Voor het vakgebied van cybersecurity experts wordt uitgegaan van beroepsprofielen en de bijbehorende BoKS. 
 

6.2    Cybersecurity is onderdeel van vakbekwaamheidseisen en continue ontwikkeling per beroepsgroep

Doel

Nederlandse professionals beschikken over cybersecuritykennis en -vaardigheden die aansluiten bij verwachtingen, eisen en/of afspraken voor de beroepsuitoefening.

Activiteiten
Vak-/ beroepsverenigingen en brancheorganisaties stellen in hun vakbekwaamheidseisen het opleidingsniveau vast voor cybersecurity en zorgen ervoor dat cybersecurity wordt opgenomen in opleidingscurricula.

Toegevoegde waarde
De beroepsbevolking in Nederland is steeds vaardiger op het gebied van digitale veiligheid.

Toelichting
Voor het vakgebied van cybersecurity experts wordt uitgegaan van de eisen van vakbekwaamheid in het certificatieschema van QIS (een publiek-privaat project, zie PvIB.nl en referenties xi en xii).