NCSR Agenda

14 juni 2011

De afgelopen maanden is een drietal wetenschappers (Herbert Bos, Erik Poll, Sandro Etalle) namens het IIP Veilig Verbonden bezig geweest met het schrijven van een voorstel als opvolger van het succesvolle Sentinels programma dat inmiddels bijna beëindigd is. Tijdens het schrijven bleek er een aantal nieuwe ontwikkelingen op te treden in Nederland rond informatiebeveiliging.

De belangrijkste hiervan is het plan voor een Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Cyber Security Raad die uitvoering moet gaan geven aan de actielijnen uit de strategie. Wij hebben tijdens het schrijven besloten om ons voorstel aan te passen zodat het invulling kan geven aan een van de actielijnen uit de Cyber Security Strategie, namelijk de actielijn 6 ‘Stimuleren onderzoek en onderwijs’. Een groot aantal partijen uit de achterban van het IIP heeft onderzoek suggesties en tekstverbeteringsvoorstellen ingebracht.

Aldus hebben velen geholpen om van dit voorstel een brede agenda te maken die, voor zover wij kunnen overzien, het onderzoek op dit gebied in Nederland goed afdekt. De breedte van de agenda wordt misschien nog het beste geïllustreerd aan de hand van de volgende figuur:

Appdomainsresearchtopics