NCSRA exposure op NCSC One, GCCS en Innovationroom HSD

16 maart 2015

De Nederlandse overheid organiseert op 16 en 17 april 2015 de Global Conference on CyberSpace (GCCS2015). Het NCSC organiseert op 13 en 14 april voor de derde keer de ONE Conference. En op de campus van The Hague Security Delta wordt van 13 – 17 april een Cyber Security Week gehouden, met als hoogtepunt, net als eerder bij de NSS top, de HSD cybersecurity innovation room op 15 en 16 april.

Zowel tijdens de NCSC One conference als in de HSD Innovation room zullen verschillende projecten die binnen de kaders  van de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA) zijn uitgevoerd in de schijnwerpers staan. Zo zijn op beide events acht afgeronde korte termijn SBIR-onderzoeksprojecten van de Rijksdienst voor Ondernemen (RvO) te zien. Resultaten worden zichtbaar in demonstraties van acht prototypes van innovatieve cybersecurity producten. Tijdens NCSC One worden er presentaties over verschillende lange termijn cybersecurityonderzoeksprojecten gehouden; een onderzoeksproject met economische, een juridische en een internationale invalshoek. Op de GCCS organiseren we een bijeenkomst waarin het accent zal liggen op internationale en nationale agendering van cybersecurity onderzoek in PPS-verband, wat we van elkaar kunnen leren en hoe we beter kunnen samenwerken.
NCSRAII_21.png

Over de NCSRA
De tweede editie van de onderzoeksagenda, NCSRA-II, geeft een breed overzicht van het onderzoeksterrein en dient als basis voor het korte en lange termijn onderzoek in nationaal en internationaal verband. De onderzoekagenda en de thema’s, die in de NCSRA-II centraal worden gesteld, sluiten aan bij de in 2013 geactualiseerde Nationale Cyber Security Strategie (NCSS2) van het ministerie van VenJ en het topsectorenbeleid van de overheid. De uitvoering van de NCSRA-II geeft concreet invulling aan de vijfde doelstelling uit de strategie “Nederland beschikt over voldoende cybersecurity kennis en kunde en investeert in ICT innovatie om onze cybersecurity doelstellingen te behalen” .

Verschillende wetenschapsdisciplines binnen de Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) en een aantal ministeries financierden in 2012 en 2014 samen belangwekkend korte en lange termijn cybersecurity onderzoek en ontwikkeling binnen de kaders van de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA). In totaal zijn nu 14 tweede fase SBIR korte termijn onderzoeksprojecten gehonoreerd, waarvan er inmiddels 8 zijn afgerond. NWO heeft 20 nationale en 3 internationale lange termijn onderzoeksprojecten gehonoreerd. De internationale projecten worden uitgevoerd in samenwerking met de Department of Homeland Security (DHS) uit de VS.