NCSRA-II Workshop Critical Infrastructures

29 augustus 2013

29augustusncsraws.png
Het doel van deze workshop is inhoudelijke input genereren voor de NCSRA-II door middel van veldraadpleging. Deze workshop is gericht op de volgende "application domains": Smart Grids, Finance, ICS/SCADA en Telecom. Genodigden zijn stakeholders van o.a. NCSC, ENCS, NVB, Topsector Energie, ISACs, Ministerie van EZ, SURFnet en onderzoeksinstellingen.

 

10.00-10.05    Mevrouw E. van den Heuvel (Elly), General Manager, National Cyber Security Center (Min.V&J): Opening

10.05-10.10    Drs. J.P. Barthel (Jan Piet): Inleiding dagprogramma

10.10-10.40    Dr. ir. S. Verwer (Sicco): Learning Extended State Machines for Malware Analysis (LEMMA)

10.40-11.10    Mevrouw Dr. L. Batina (Lejla): Profiling for Optical Fault Induction using Location-dependent leakage

11.10-11.20    Koffie Thee 

11.20-11.50    Dhr. F. Jansen (Frans): CyberDEW - Een Distributed Early Warning Systeem ten behoeve van Cyber Security

11.50-12.40    Lunch

12.40-12.50    Dr. D. Brandt (Dick), voorzitter IIP-VV: Het IIP-VV over de NCSRA-II

12.50-13.00    Drs. J.P. Barthel (Jan Piet), coördinator cyber research voor NWO: Op weg naar 2e Matchmaking dag

13.10-14.50   Dr. ir. E. Poll  (Eric) en Prof. dr. S. Etalle (Sandro), schrijvers NCSRA-II: Introductie en gedachtewisseling: Programma workshop: Is de NCSRA-II herkenbaar en sluit deze aan bij de behoeften?

14.50-15.00    Koffie/Thee

15.10-16.00    Dr. ir. E. Poll  (Eric) en Prof. dr. S. Etalle (Sandro), schrijvers NCSRA-II: Vervolg gedachtewisseling