NCSRA-II Workshop Cybercrime & Operations

30 augustus 2013

30aug.jpgHet doel van deze workshop is inhoudelijke input genereren voor de NCSRA-II door middel van veldraadpleging. Deze workshop is gericht op de volgende "application domains": Police, Military/Defense, Law enforcement en Forensics. Genodigden zijn stakeholders van o.a. NSCR, Ministerie van Defensie, Ministerie van V&J, Openbaar Ministerie, Landelijke eenheid Nationale politie, WODC, NFI, EC3 en onderzoeksinstellingen.

 
Programma Workshop

10.00-10.05      Drs. M.G.H. Verhagen (Michel): Opening

10.05-10.10      Drs. J.P. Barthel (Jan Piet): Inleiding dagprogramma

10.10-10.40      Dr. S. Ruiter (Stijn): Cyber Crime Offender Profiling - The Human Factor Examined

10.40-11.10      Prof. dr. M.J.G. van Eeten (Michel): Reputation Metrics Design to Improve Intermediary Incentives for Security

11.10-11.20      Koffie/Thee

11.20-11.50      Drs. Y. Kamphuis (Yori): Secure Information Grid

11.50-12.20      Dhr. Tames Rietdijk: SBIR Cybersecurity van BusinessForensics

12.20-13.10      Lunch

13.10-13.20      Dr. D. Brandt (Dick), voorzitter IIP-VV: Het IIP-VV over de NCSRA-II

13.20-13.30      Drs. J.P. Barthel (Jan Piet), coördinator cyber research voor NWO: Op weg naar 2e Matchmaking dag

13.30-15.00      Prof. dr. ir. H.J. Bos (Herbert) en Ir. F. Fransen (Frank), schrijvers NCSRA-II: Introductie en gedachtewisseling:  Is de NCSRA-II herkenbaar en sluit deze aan bij de behoeften?

15.00-15.10      Koffie/Thee

15.10-16.10      Prof. dr. ir. H.J. Bos (Herbert) en Ir. F. Fransen (Frank), schrijvers NCSRA-II: Vervolg gedachtewisseling