Nederland ziet digitale koploperspositie bedreigd

12 maart 2020

Nederland dreigt te worden ingehaald als digitale mainport van de wereld. De sterke positie die de afgelopen dertig jaar is opgebouwd als digitale toegangspoort staat onder zware druk. Dat blijkt uit het rapport ‘De Toekomst van de Digitale Economie’ dat de onderzoeksbureaus The METISfiles en PB7 met medewerking van Rabobank hebben opgesteld. Opdrachtgevers waren AMS-IX, Dutch Data Center Association, DHPA, ISPConnect en SURF. De partijen vertegenwoordigen het digitaal fundament van netwerken, internetknooppunten, datacenters, cloud- en hostingpartijen. Het is tijd voor fundamentele keuzes, concluderen zij. Want er zijn knelpunten ontstaan die niet fundamenteel worden aangepakt. Dit heeft vaak vele en gecompliceerde oorzaken. Met als resultaat dat Nederland aan het zakken is op verschillende ranglijsten en dat andere landen ons passeren.

Door de verdere digitalisering heeft de digitale infrastructuur met de nodige groeipijnen te maken, zoals de krappe arbeidsmarkt, een onvoldoende ontwikkeld onderwijssysteem, problemen met capaciteit in het elektriciteitsnet, verouderde wet- en regelgeving en beperkte handhaving. Door het ontbreken van een nationale regie heeft een lokaal afgekondigde bouwstop voor datacenters de internationale positie van de Nederlandse digitale mainport hard geraakt.    

Allesomvattend

"De Nederlandse digitale infrastructuur is een belangrijke motor voor digitalisering, banen en economische groei."

De huidige Nederlandse digitaliseringsstrategie richt zich sterk op 5G. Gemist worden cruciale onderdelen, zoals de belangrijke rol van internationale datalijnen (waaronder zeekabels) en knooppunten. Ook biedt het beleid weinig ruimte voor groei van datacenters en cloud- en hostingbedrijven. Ondertussen worden we ingehaald door landen om ons heen doordat de overheid daar doortastender optreedt. De sector wil daarom dat de overheid een samenhangend, allesomvattend beleid voor de digitale mainport ontwikkeld. Nodig is een coördinerend aanspreekpunt waar de digitale sector mee om de tafel kan.

In het rapport wordt gesteld dat de Nederlandse digitale infrastructuur een belangrijke motor is voor digitalisering, banen en economische groei. In 2019 leverde elke een euro omzet maar liefst vijftien euro aan toegevoegde waarde op voor de Nederlandse economie. De impact van de mainport op de Nederlandse economie bedraagt in totaal € 460 miljard, zestig procent van het BNP, en 3,3 miljoen banen.  

Fundament

Het onderzoek toont aan dat de digitale mainport van groeiend cruciaal belang is voor de Nederlandse economie. In vergelijking met de andere mainports, Schiphol Airport en de Rotterdamse haven, die beiden zo’n twee procent groei kennen, groeit de digitale mainport met maar liefst 6,5 propcent per jaar. De digitale mainport is daarnaast het fundament voor praktisch alle sectoren; van webwinkels, online-media en platforms tot de financiële sector, de zorg en alle onlineapplicaties. Er zijn dan ook vele banen van afhankelijk: uit het onderzoek blijkt dat voor elke werknemer binnen de digitale mainport, het werk van 33 andere medewerkers in andere sectoren mogelijk wordt gemaakt.

In 2019 had een kwart van de beroepsbevolking een baan waarbij voor meer dan de helft van de tijd gebruik gemaakt wordt van ict. Ruim dertig procent van de internationale investeerders vindt dat de digitale sector de belangrijkste groeimotor van de Nederlandse economie is. En iets meer dan de helft van die investeerders adviseert ondersteuning van hightech en innovatieve bedrijvigheid om competitief te blijven.

Tempo

Ook de Rabobank ziet dat de huidige technologische ontwikkelingen grote invloed hebben op de maatschappij en bedrijfsleven. De Rabobank verleende dan ook zijn medewerking aan de totstandkoming van het rapport. ‘De ict-sector is voor de Rabobank een van de belangrijkste groeisectoren van de toekomst’, zegt Mark van Kampen, sectorspecialist Ict Dienstverlening bij de Rabobank. 'Echter, om snelheid te houden in het tempo van digitaliseren en alle mogelijkheden optimaal te kunnen benutten, is een goed werkende it-infrastructuur een absolute voorwaarde voor zowel bedrijven als voor consumenten.'

 

https://www.computable.nl/artikel/nieuws/digital-innovation/6894472/250449/nederland-ziet-digitale-koploperspositie-bedreigd.html