Nederlanders minst bezorgd over hun veiligheid

18 juni 2019

Nederlanders zijn wereldwijd nog altijd het minst bezorgd om hun veiligheid. Dat blijkt uit de Uitkomsten van de Unisys Security Index – de toonaangevende wereldwijde barometer voor veiligheidszorgen. Is hier sprake van Hollandse nuchterheid of struisvogelpolitiek?

Volgens de Unisys Security Index(TM) van 2019 zijn Nederlanders het minst bezorgd over hun veiligheid van alle dertien landen die werden ondervraagd over acht specifieke problemen binnen de categorieën nationale, financiële, internet- en persoonlijke veiligheid.

Zorgen over veiligheid nemen wel toe

Toch nemen de zorgen wel toe: de Nederlandse veiligheidsindex van 2019 laat een stijging van zes punten zien – van 109 punten in 2018 naar 115 punten in 2019. Met name op het gebied van internetveiligheid zijn we ons meer zorgen gaan maken en een meerderheid van 54 procent vindt dat Nederlandse bedrijven onvoldoende maatregelen genomen hebben om hun persoonlijke data te beschermen, zelfs nadat de AVG vorig jaar van kracht werd.

‘Ver van mijn bed show’

“Berichtgeving over datalekken, overheidscampagnes voor digitale risico’s en de aandacht voor de AVG hebben Nederlanders iets bewuster gemaakt van online gevaren,” zegt de bekende beveiligings- en privacyexpert Brenno de Winter. “Maar toch blijft het voor velen een ‘ver van m’n bed show’ tot het moment dat ze daadwerkelijk slachtoffer worden. Tegelijkertijd zien we veel wantrouwen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens door bedrijven. Het is duidelijk dat organisaties aan zet zijn om ons vertrouwen te verdienen.”

Wel gevoel van onbehagen, maar niet in staat tot actie

“De risico’s van het opgeven van de privacy zijn vaak abstract, terwijl de voordelen concreet en direct zijn,” stelt prof. dr. Ed Peelen, programmadirecteur van UvA masterclass Privacy The Next Step. Ook hij ziet een grotere rol voor bedrijven en overheidsinstanties weggelegd: “Hoewel Nederlanders zich meer zorgen maken over hun persoonlijke veiligheid online, blijkt tegelijkertijd dat zo’n gevoel van onbehagen onvoldoende is voor consumenten om ook bewust hun privacy online te managen. Hierdoor komt er ook een verantwoordelijkheid bij organisaties en overheid om de veiligheid online van de burgers in Nederland te vergroten.”

Zorgen over internetveiligheid scoren het hoogst

Internetveiligheid blijft de grootste zorg van Nederlanders. Na een flinke afname van het zorgniveau op dit gebied in 2018 van 133 naar 123 indexpunten is dit nu bijna weer terug op het niveau van 2017 met 131 indexpunten. “Cybercriminelen en virussen worden slimmer en gebruiken steeds geraffineerdere methodes om in te breken op computers en netwerken,” zegt Jeroen Zonnenberg, Principal Consultant Security bij Unisys. “Nederlandse media rapporteren steeds vaker hacks en datalekken en dat weerspiegelt zich in het zorgniveau. We gebruiken bovendien meer verbonden, slimme apparaten, zoals smartphones, beveiligingscamera’s en slimme thermostaten, die allemaal een potentieel beveiligingsrisico vormen. Het ligt voor de hand dat de zorgen over de veiligheid van al deze nieuwe technologieën toenemen.”

Zorgen over gegevensbescherming

Ook de zorgen over persoonlijke veiligheid zijn aanzienlijk toegenomen en staan nu op 114 indexpunten, zeven punten hoger dan in 2018. Zo voelen Nederlanders zich meer bezorgd over ongeautoriseerde toegang tot of misbruik van hun persoonlijke informatie. Een meerderheid van 54 procent vindt dat Nederlandse bedrijven onvoldoende maatregelen genomen hebben om hun persoonlijke data te beschermen, zelfs nadat de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) vorig jaar van kracht werd. Dit jaar maakt 45 procent van de Nederlandse respondenten zich zeer tot extreem zorgen over identiteitsdiefstal, tegenover 41 procent vorig jaar.

Meer informatie