Nederlandse overheid investeert meer in R&D

18 april 2019

Het Nederlandse kabinet trok in 2018 een half miljard euro meer uit voor onderzoek & ontwikkeling (r&d) ten opzichte van 2017. Daarmee stijgt de overheidssteun voor r&d vanaf 2018 naar ruim 5,5 miljard euro; een belofte uit het regeerakkoord is hiermee nagekomen. Nederland haalt de kabinetsdoelstelling van 2,5% van het BNP nog altijd niet, want het BNP stijgt bij economische groei. Dit blijkt uit de TWIN-cijfers van het Rathenau Instituut.
(Zie ook: ‘Belastingaftrekvoor r&d mogelijk effectiever dan gedacht’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld’).