Nederlandse steden presenteren ‘smart city’-strategie

2 februari 2017

Op verzoek van premier Mark Rutte hebben ruim 140 stakeholders van steden, bedrijven en kennisinstellingen een Nationale Smart City Strategie opgesteld. De steden zien voor zichzelf een leidende rol in de verdere ontwikkeling van ‘smart cities’ weggelegd, willen daarbij intensief samenwerken en vragen hiervoor de steun van het rijk. De ontwikkeling van ‘smart cities’ zou zich vooral moeten richten op het vinden van antwoorden op grote maatschappelijke uitdagingen zoals verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie, digitalisering en mobiliteit.

Nieuwsbericht Platform31
Nationale Smart City Strategie