Nieuw keurmerk voor cyberrisico’s op komst

21 maart 2018

Het Verbond van Verzekeraars werkt – samen met publieke en private partijen – aan een keurmerk voor cyberrisico’s. Reinder Kruyt van het Verbond van Verzekeraars vertelt over de ontwikkelingen en plannen.

“Cyberrisico’s zijn een groeiend en moeilijk grijpbaar maatschappelijk probleem. Dat betekent dat samenwerking in de hele keten essentieel is. Zowel om het risicobewustzijn te vergroten als ook het gewenste niveau van bescherming te bereiken.” Dat zei beleidsadviseur Marko van Leeuwen van het Verbond van Verzekeraars in augustus 2017 bij de bekendmaking van de plannen voor een cyberkeurmerk. Met zo’n keurmerk kunnen bedrijven en particulieren makkelijker een vakkundig en betrouwbaar bedrijf inschakelen om cyberweerbaarheid te vergroten.

Aanpak cyberrisico’s vraagt om brede samenwerking

Het Verbond van Verzekeraars voert inmiddels intensieve gesprekken met het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Economische Zaken, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de politie, MKB Nederland, VNO-NCW, Hoffmann Bedrijfsrecherche en Nederland ICT. “Cyberrisico’s zijn heel divers en bij de aanpak ervan zijn dan ook veel branches betrokken”, zegt Reinder Kruyt, beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars, over deze brede samenwerking. 

Cyberrisico’s vaststellen

“Verzekeraars hebben al sinds jaar en dag ervaring met bijvoorbeeld branden en inbraken. Digitale onveiligheid is een relatief nieuw fenomeen. Er zijn wel parallellen met inbraken, maar het medium waarvan cybercriminelen gebruik maken – en de wijze waarop ze opereren – is natuurlijk heel anders”, vertelt Kruyt. “Omdat de ontwikkelingen in cybercrime snel gaan en de problematiek alleen maar groter lijkt te worden, is het lastig om de dreigingen goed in te schatten – zowel voor ondernemingen als verzekeraars. Om cyberrisico’s objectief te kunnen vaststellen, ontwikkelen we daarvoor een speciale VRKI.” De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is van oudsher een instrument om inbraakrisico’s te bepalen. Aan de hand van die analyse kan vervolgens worden vastgesteld welk type preventiemaatregelen nodig is.

Lees verder op https://www.securitymanagement.nl/nieuw-keurmerk-cyberrisicos-op-komst/