Nieuw NWO ENW PPS-fonds geopend

23 april 2018

NWO-ENW opent op 23 april 2018 een nieuw ENW-breed PPS-fonds voor bottom-up publiek-privaat onderzoek binnen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen.

Het ENW PPS-fonds biedt mogelijkheden voor samenwerking tussen (grotere) bedrijven, het MKB, kennisinstellingen, incl. het HBO, en met consortia van bedrijven en kennisinstellingen binnen de  topsectoren Chemie (incl. BBE), EnergieHightech Systemen & Materialen en ICT. Voorstellen dienen te passen in de kennis- en innovatieagenda’s van één of meer van deze topsectoren. Met het verschijnen van deze call blijven de huidige PPS-programma's - het Innovatiefonds Chemie van het voormalige NWO-Chemische Wetenschappen en het IPP van voormalig FOM - dit jaar de facto nog beschikbaar.

Het ENW PPS-fonds stimuleert  bedrijven en kennisinstellingen om gezamenlijk tot innovaties en/of kennisopbouw te komen. Het Fonds financiert daartoe projecten waarin funderend onderzoek wordt uitgevoerd en heeft hiervoor in 2018 ca. 8,5 miljoen euro beschikbaar. Er kan worden ingediend tot 3 juli 2018. De beoogde besluitvorming is begin december 2018.

Op 3 juli sluit het fonds, om later dit jaar plaats te maken voor een nieuw ENW-breed PPS-programma dat aansluit op het geharmoniseerde instrumentarium van NWO. Meer informatie hierover volgt later.

Meer informatie over het ENW PPS-fonds is te vinden op de http://www.nwo.nl/enwppsfonds.