Nieuw platform bedrijfsfraude gelanceerd

5 april 2017

Het afgelopen jaar liep het percentage vrouwen dat betrokken was bij bedrijfsfraude op tot 31 procent. Het percentage jongvolwassenen verdubbelde in de afgelopen twee jaar. Dit blijkt uit een analyse naar bedrijfsfraude en cybersecurity waarvoor 1200 fraudezaken onder de loep zijn genomen.

Bedrijfsfraude is en blijft de komende jaren een groot probleem. Fraude.nl, dat op 31 maart 2017 gelanceerd werd, speelt daarop in.

Wat te doen bij bedrijfsfraude?

“Wanneer bedrijven de dupe zijn geworden van een fraudezaak weten zij vaak niet waar ze moeten beginnen”, zegt Martijn van de Beek, directeur bij Hoffmann, een van de oprichters van Fraude.nl. Sommige bedrijven laten geen onderzoek doen naar fraude omdat zij het proces te ingewikkeld vinden. Daarbij blijkt uit het onderzoek dat in een kwart van alle gevallen de fraudeur gewoon in dienst blijft wanneer hij betrokken is geweest bij een fraudezaak.

> Lees ook Fraude en corruptie in het bedrijf: 7 ‘red flags’

Eenvoudig proces

“Om het proces zo eenvoudig mogelijk te maken voor organisaties hebben Hoffmann, Lexence en GGN de handen ineengeslagen en Fraude.nl gelanceerd”, zegt Frank ter Huurne, advocaat en partner bij Lexence. Hij omschrijft Fraude.nl als een platform waarbij de drie disciplines (onderzoek, juridische ondersteuning en asset tracing & recovery) worden gebundeld. “In de praktijk zien we dat bedrijven vaak maar één discipline weten te vinden, terwijl het juist belangrijk is om alle aspecten goed af te ronden als je schade wilt verhalen en fraude in de toekomst wenst te voorkomen.”

De grootste fraudeurs

Uit het onderzoek blijkt dat het aandeel jongvolwassen dat betrokken is bij bedrijfsfraudes bijna is verdubbeld. Waren de jongvolwassen in 2014 nog maar in zes procent van alle fraudegevallen de schuldige; in 2016 steeg dit aandeel naar elf procent. “Daarnaast zien we dat er veel wordt gefraudeerd door de directie en het management”, zegt Ter Huurne. Dit percentage lag in 2016 op twintig procent.

CEO-fraude in opmars

Een trend die de afgelopen jaren in opkomst is, is de zogeheten CEO-fraude. Hierbij benaderen criminelen de medewerkers van een bedrijf uit de naam van een directielid of CEO en vragen hem om met spoed geld over te maken. “Omdat het een verzoek lijkt van een directielid of CEO, heeft de medewerker meestal geen argwaan. Vaak gaat het om bedrijven met buitenlandse vestigingen. Het geld verdwijnt dan snel via een buitenlandse rekening.”

Cybersecurity

De Nederlandse organisaties blijven kwetsbaar voor cybercriminaliteit. Het onderzoek toont aan dat bijna 60 procent van de Nederlandse organisaties e-mailsecurity niet of niet juist toepast. Daarnaast heeft ruim 98 procent van de organisaties de afhandeling van onveilige e-mailberichten niet goed ingesteld. “Hierdoor wordt het voor cybercriminelen wel heel gemakkelijk om bijvoorbeeld de identiteit van het betreffende bedrijf over te nemen”, aldus Van de Beek. “Opvallend is dat medewerkers vaak de zwakste schakel zijn binnen veel organisatie als het gaat om cyberbeveiliging. Het blijkt heel eenvoudig te zijn om telefonisch persoonsgevoelige data te verkrijgen. Denk aan burgerservicenummers, gebruikersnamen en wachtwoorden.”