Nieuwe datum DCSRP Award ceremony: 28 September

3 april 2020

Op 28 september 2020 organiseert dcypher een online mini Symposium.Ā Op het programma staat in ieder geval de Dutch Cyber Security Research best Paper (DCSPR) Award ceremonie. Het mini Symposium valt hiermee nog in de verlenging van dcypher tot 1 oktober. Meer informatie volgt.

Traditioneel wordt de Dutch Cyber Security Research Paper Award tijdens de ICT.OPEN conferentieĀ uitgereikt. Helaas ging medio maart ICT.OPEN2020, en daarmee ook de DCSRP Award ceremonie, niet door. Na rijp beraad is besloten om de feestelijke uitreiking te verplaatsen naar het najaar van 2020.

De organiserende partijen Rijksoverheid, IPN en NWO bespreken momenteel de mogelijkheden om de ICT.OPEN conferentie op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

Meer informatie en registratie