Nieuwe kabinet moet duurzaam investeren in hoger onderwijs

11 april 2017

Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Thom de Graaf wil dat het nieuwe kabinet duurzaam investeert in het hoger onderwijs. Daarnaast pleit hij voor meer ruimte om te experimenteren en maatwerk te leveren en voor meer samenwerking tussen de onderwijssectoren. Dat zei De Graaf bij de opening van het 13e hbo-jaarcongres. Dit meldt Vereniging Hogescholen.

De inspanningen bij hogescholen hebben voor een kwaliteitsimpuls gezorgd in het eerste jaar van de studie: onder andere door betere voorlichting over de studie, het invoeren van de studiekeuzecheck en een intensivering van de studiebegeleiding. Deze interventies beginnen nu langzaam effect te krijgen; er is duidelijk een vermindering van het aandeel studenten dat uitvalt. 

De opleiding tot leraar basisonderwijs heeft de uitval verbeterd naar slechts 10,8 procent voor het cohort 2015/2016, ruim onder het landelijk gemiddelde van 14,9 procent. Ook het aandeel studiewisselaars in het eerste jaar is de laatste jaren licht afgenomen van 19,9 procent in 2012 naar 17,8 procent in 2015.

De Graaf doet een beroep op het nieuwe kabinet voor meer ruimte om te experimenteren en maatwerk te leveren en pleit voor meer samenwerking tussen de onderwijssectoren. “Een nieuw kabinet moet ons die ruimte geven, en de middelen die daarvoor nodig zijn, komend uit de afschaffing van de basisbeurs en die voor studenten bedoeld en dus ook in hun belang worden aangewend voor de kwaliteit van het onderwijs en nergens anders voor”, aldus De Graaf. 

“Het hbo steunt het krachtige signaal van de gehele wetenschap en onderzoekswereld, inclusief het bedrijfsleven, dat we echt moeten durven investeren in de nationale wetenschapsagenda, tenminste één miljard”, zo benadrukt De Graaf. “Onderzoek en innovatie gaan hand in hand, en zijn cruciaal voor de economische en de sociale uitdagingen van onze tijd. Praktijkgericht onderzoek aan hogescholen vormt hier een onlosmakelijke schakel in, dus nieuwe coalitie: beknibbel niet op onze toekomst!”

Dit 13e hbo-jaarcongres gaat over de O van het HBO. Het hbo is continu bezig met vernieuwing en verbetering. Hierbij staan twee maatschappelijke opdrachten voorop: de vormende rol van het hbo, door aandacht voor maximale talentontwikkeling van studenten en de emancipatiefunctie, gelijke kansen voor iedereen en een toegankelijk hbo.

 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids