Nieuwe NWO-strategie 2019-2022

13 april 2018

NWO heeft haar nieuwe strategie bekendgemaakt voor de periode 2019-2022. Het strategisch plan beschrijft vijf ambities van NWO om de komende jaren de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van het Nederlandse onderzoek te bevorderen. Dit vraagt om een slagvaardige organisatie die verbinding - binnen de wetenschap en tussen wetenschap en samenleving - centraal stelt. De NWO gaat ook het recent uitgebrachte AWTI-advies over WTI-diplomatie in de praktijk brengen. ScienceGuide constateert dat de NWO nu meer wil zijn “dan alleen een geldkraan.” Volgens het medium “maakt NWO een ongekend scherpe beweging richting open science, interdisciplinariteit en team science”. Dat betekent wel dat NWO “steeds meer beleidsterreinen naar zich toetrekt. De vragen hoe en met welke urgentie dit gaat gebeuren worden in de nieuwe visie echter niet beantwoord.” HOP sprak met vindt NWO-voorzitter Stan Gielen over de nieuwe strategie.