Nieuws


Publicatie jaar

Viering volwassenheid gemeenschap (dcypher symposium 2019)

4 december 2019

Met rond de driehonderd deelnemers, vier prikkelende plenaire sprekers, tien drukbezochte parallelsessies, twaalf inspirerende demo’s en een bij vlagen knetterende discussie tot besluit, was het tweejaarlijkse symposium van dcypher een groot succes.

Lees meer >>

Triomfen in trans-Atlantische samenwerking

3 december 2019

Tijdens het dcypher Symposium op 3 december 2019 overhandigde Jan Piet Barthel de publicatie ‘US-NL cooperation in cyber security research’ aan Jeremy Epstein van de National Science Foundation (NSF), Christiane Klöditz van NWO, en Wim Hafkamp van het Minister

Lees meer >>

Gefinancierde projecten in derde NWO National Cybersecurity Call bekend

3 december 2019

Met de Call Cybersecurity - Digitale Veiligheid & Privacy wil NWO tegemoet komen aan de behoefte om ketenbrede onderzoekssamenwerking op het gebied van cybersecurity te faciliteren.

Lees meer >>

AI zal in 2020 verder doorbreken; ten koste van hoogbetaalden

29 november 2019

De internationale onderzoeks‑ en adviesbureaus IDC en Forrester voorspellen dat 2020 een belangrijk jaar wordt voor kunstmatige intelligentie (AI). Dat meldt een artikel van Forbes.

Lees meer >>

Vooroplopen met zelfrijdende auto’s kan samengaan met veiligheid

29 november 2019

Nederland kan zich – ook zonder goed internationaal referentiekader voor het testen van zelfrijdende voertuigen – qua regelgeving en kennisopbouw blijven ontwikkelen en tegelijkertijd belangrijke maatschappelijke belangen borgen.

Lees meer >>

Eerste nationale onderzoeksagenda voor Artificiële intelligentie

29 november 2019

Nederland staat volgens NWO voor de keuze: laten we kunstmatige intelligentie (AI) op ons afkomen of geven we de revolutie mede vorm?

Lees meer >>

Overeenkomst over verdeling NWO-geld voor publiek-private projecten

28 november 2019

Op 11 november is in het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 vastgelegd waaraan het geld dat via NWO beschikbaar is voor publiek-privaat onderzoek wordt besteed.

Lees meer >>

Nederlandse bedrijven slachtoffer van geavanceerde gijzelsoftware

28 november 2019

Verschillende Nederlandse bedrijven zijn getroffen door geavanceerde gijzelsoftware.

Lees meer >>

Oproep voordacht Jaarlijkse Prof. Johan Kooy afstudeerprijs (KIVI)

28 november 2019

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), Afdeling Defensie en Veiligheid kent sinds het jaar 2000 jaarlijks een prijs toe voor 'uitstekend afstudeerwerk' aan een universiteit of hogeschool. De prijs wordt gegeven voor de beste afstudeerscriptie in een voor Defensie en Veiligheid relevante technologie.

Lees meer >>

Dit zijn de slechtste universitaire ICT-studies voor 2020, volgens studenten

27 november 2019

Nederland telt heel veel universitaire ICT-opleidingen, maar de één doet het beter dan de ander. De Keuzegids bekijkt ieder jaar hoe de verschillende opleidingen het doen. AG Connect zette eerder al op een rij wat de beste universitaire ICT-studies voor 2020 zijn.

Lees meer >>

'EU moet overnames NL datacenters onderzoeken

27 november 2019

Het CDA roept de Europese Commissie op om toe te zien op de vele overnames van Nederlandse datacenters door niet-Europese bedrijven. De onafhankelijkheid komt in het geding door buitenlandse investeringen in kritieke digitale infrastructuur, vreest de politieke partij.

Lees meer >>

Tim Berners-Lee wil internet redden met Contract for the Web

25 november 2019

Tim Berners-Lee, de oorspronkelijke maker van het web, is de afgelopen jaren niet meer zo tevreden over zijn geesteskind en de schaduwkanten daarvan. Met zijn nieuwe Contract for the Web hoopt Berners-Lee het internet alsnog te redden. Opmerkelijk is dat onder meer Microsoft, Google en Facebook dit initiatief steunen.

Lees meer >>

Belgische Justitie hackt IS-servers

25 november 2019

Het Belgische federaal parket heeft, samen met Europol, een cyberaanval uitgevoerd op Amaq, het officiële persbureau van de terreurbeweging IS. Dat meldt Belga. Het zal veel tijd en geld kosten om de neergehaalde sites opnieuw online te krijgen, zo zegt het parket.

Lees meer >>

Google Cloud scherpt cloud-security aan

21 november 2019

Google Cloud introduceert nieuwe mogelijkheden voor data-encryptie, netwerkbeveiliging, beveiligingsanalyse en gebruikersbescherming, waardoor klanten meer controle krijgen over hun data. Dit maakte het bedrijf bekend tijdens het jaarlijkse Google Cloud Next ‘20-event in Londen.

Lees meer >>

Amerikanen maken dienst uit in Nederlandse datacentra

21 november 2019

De Amerikaanse greep op Nederlandse datacentra groeit door een aantal recente overnames. Daarmee kan de Amerikaanse overheid bij gegevens van burgers en bedrijven doordat de Amerikaanse Cloud Act Amerikaanse bedrijven kan dwingen tot inzage.

Lees meer >>

Academische wereld presenteert plan voor anders waarderen van wetenschappers

20 november 2019

De VSNU, KNAW, NFU, NWO en ZonMw hebben een position paper uitgebracht onder de titel ‘Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’.

Lees meer >>

Ciso is eenzame parttimer binnen overheid

20 november 2019

Veel van de chief information security officers (ciso’s) die werkzaam zijn binnen de Nederlandse overheid vervullen hun functie solitair binnen de organisatie. Een kleine 80 procent stuurt geen enkele andere medewerker aan in het domein van informatiebeveiliging.

Lees meer >>

Academische wereld in beroering over mogelijke verlaging budget r&d

19 november 2019

De EU-lidstaten dreigen 12 miljard euro te bezuinigen op het voorgestelde budget van 94 miljard euro voor het nieuwe kaderpr

Lees meer >>

Amsterdam beveiligt openbare wifi via Publicroam

18 november 2019

De gemeente Amsterdam sluit aan op Publicroam om zijn openbare wifi-netwerk veilig en makkelijk toegankelijk voor bezoekers te maken. Bezoekers maken een account aan die wordt gekoppeld aan hun telefoonnummer. Hiermee kunnen zij automatisch inloggen op het wifi-netwerk van alle deelnemende organisaties.

Lees meer >>

Eerste nationale onderzoeksagenda voor Artificiële intelligentie

17 november 2019

Nederland staat voor een keuze: laten we Artificiële Intelligentie (AI) op ons afkomen of geven we de revolutie mede vorm? Met de nationale onderzoeksagenda artificiële intelligentie AI Research Agenda for the Netherlands (AIREA-NL) kiest NWO voor het tweede.

Lees meer >>