Nieuws


Publicatie jaar

Meld je nu aan voor de Challenge the Cyber CtF 2021!

15 april 2021

Op 29 mei start Challenge the Cyber 2021, de online Capture the Flag-competitie tussen verschillende teams van cyberveiligheidsstudenten van Nederlandse universiteiten en onderwijsinstituten. Het is de derde keer dat de CtF wordt georganiseerd. In voorgaande jaren trokken dcypher en het NCSC hierin samen op.

Lees meer >>

Nieuw samenwerkingsplatform cybersecurity kennis en innovatie

15 maart 2021

Dinsdag 2 maart heeft het bestuur van het nieuwe Samenwerkingsplatform cybersecurity kennis en innovatie, onder voorzitterschap van Patricia Zorko, haar eerste bijeenkomst belegd. Hier wordt beknopt verslag gedaan van de bijeenkomst en worden de eerste beslissingen gemeld.

Lees meer >>

Bestuur samenwerkingsplatform cybersecurity kennis en innovatie bekend

18 februari 2021

Op woensdag 17 februari 2021 is het bestuur van het Samenwerkingsplatform Cybersecurity Kennis en Innovatie bekend gemaakt.

Lees meer >>

Belangrijke mededeling over dcypher

1 oktober 2020

Het platform dcypher bestaat per 1 oktober 2020 niet meer. De verschillende departementen hebben, onder leiding van het ministerie van EZK, besloten een nieuw platform op te zetten, als vervolg op dcypher. Deze website zal niet langer worden onderhouden, maar blijft vooralsnog wel toegankelijk.

Lees meer >>

De laatste dcypher column?

30 september 2020

Tussen de eerste nationale onderzoeksagenda op het gebied van informatiebeveiliging en de laatste cybersecurity research agenda zit een periode van 11 jaar. Community building rond dit onderwerp begon al eerder, in 2004 met de start van het Sentinels onderzoelsprogramma.

Lees meer >>

Na het dcypher mini Symposium 2020

29 september 2020

In de online versie van het laatste dcypher-symposium spraken twee expert-panels over digitale autonomie in het kader van de cybersecurity onderzoeksagenda, en over een leven lang leren in het kader van de cybersecurity onderwijsagenda. Daarnaast vond de bekendmaking plaats van het beste cybersecurity onderzoekspaper van het afgelopen jaar.

Lees meer >>

De winnaar van de DCSRP Award in 2020 is RIDL

28 september 2020

Op 28 september 2020 is de Dutch Cyber Security Best Research Paper (DCSRP) Award overhandigd aan Sebastian Österlund voor het onderzoek Rogue In-flight Data Load (RIDL) op het dcypher mini Symposium.

Lees meer >>

Volg het dcypher mini Symposium online via YouTube

28 september 2020

Geïnteresseerd in of betrokken bij cybersecurity onderzoek, ontwikkeling, innovatie en / of (hoger) onderwijs?
Volg de online editie van het dcypher Symposium 28 September vanaf 14 uur tot 17.15 uur 

Lees meer >>

Engelstalig versie NCSEA beschikbaar

25 september 2020

De Nationale Cyber Security Educatie Agenda (NCSEA) is te beschouwen als invulling van de agenderende taak van dcypher betreffende het cybersecurity hoger onderwijs. In de afgelopen jaren zijn talloze gesprekken gevoerd, initiatieven genomen en aan de onderwijstaak gerelateerde lopende en nog te starten initiatieven bijeengebracht. 

Lees meer >>

CSR: cyberweerbaarheid Nederland nog onvoldoende

18 september 2020

Adviesraad constateert dat informatie-uitwisseling niet op orde is. De Nederlandse informatievoorziening en -uitwisseling over digitale dreigingen moet snel beter worden geregeld, zeker in deze coronatijden.

Lees meer >>

Miljoenennota: Minder geld voor toezichthouder AP

17 september 2020

Structureel minder geld voor structureel drukkere privacytoezichthouder. De Nederlandse overheid kent de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) minder budget toe. Dit jaar bijna een miljoen minder dan vorig jaar, en dat verlaagde niveau wordt de komende jaren vastgehouden.

Lees meer >>

State of the Union: Klimaataanpak en digitalisering blijven topprioriteiten EU

17 september 2020

Strengere normen voor de uitstoot van broeikasgassen – 55 procent in plaats van 40 procent in 2030 – en meer leiderschap op het gebied van digitalisering. Dat waren twee aankondigingen van voorzitter van de Europese Commissie (EC) Ursula von der Leyen tijdens haar eerste ‘State of the Union’.

Lees meer >>

Prinsjesdag: Kabinet investeert in bedrijven en innovatie

17 september 2020

Het kabinet neemt, afgezien van het eerder aangekondigde Nationaal Groeifonds, voor 1 miljard euro aan maatregelen gericht op groeibedrijven, innovatie, het behoud van banen en omscholing in het mkb. Om groeibedrijven (start- en scale-ups) te ondersteunen, stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar via een nieuw nationaal scale-upfonds.

Lees meer >>

E-modules Digitaal security- en privacybrevet (ook in het Engels beschikbaar)

17 september 2020

Ransomware, phishing, virussen: studenten en medewerkers moeten zich nog beter bewust worden van de gevaren van cybercriminaliteit. De nieuwe e-learningmodules van SURF, het ‘Digitaal privacy- en securitybrevet’, helpen daarbij. Er is een basismodule voor studenten en een module voor medewerkers van je instelling.

Lees meer >>

Reusability and the GDPR: Archiving your data with DANS

16 september 2020

In een korte video vertelt Emilie Kraaikamp (Adviseur juridische zaken bij DANS) over het delen van persoonlijke gegevens uit wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer >>

Gezocht cyber experts voor de Civiele Missie Pool

16 september 2020

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt cyber experts voor de Civiele Missie Pool (CMP). De CMP ondersteunt wederopbouwprocessen in fragiele staten zoals Irak, Somalië en Mali, maar ook capaciteitsopbouw van de veiligheidssector in landen zoals de Oekraïne en Kosovo.

Lees meer >>

DINL: Kabinet mist visie op digitale infrastructuur

16 september 2020

De digitale infrastructuur en de cybersecurity komen er in de Miljoenennota bekaaid van af. Het kabinet onderstreept wel het belang hiervan, maar voor stimulering ontbreken de middelen. Dat constateert Michiel Steltman, directeur stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL).

Lees meer >>

Miljoenennota: Justitie gaat jonge cybercriminelen aanpakken

16 september 2020

Justitie wil snellere, gerichte bestraffing van jongeren die cybercrime plegen. In de Miljoenennota 2020 snijdt het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) het onderwerp van cybercriminaliteit aan, waarbij het ook oog heeft voor jonge daders. "Jongeren zijn niet alleen slachtoffers, soms worden ze ook daders.

Lees meer >>

Miljoenennota: Inzet op AI, duurzaamheid en digitale vaardigheden

16 september 2020

Digitalisering heeft belangrijke rol in herstel economie. De overheid heeft een herziening gemaakt van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Daarin is rekening gehouden met de versnelde digitalisering van het bedrijfsleven als gevolg van de coronacrisis. 

Lees meer >>

Miljoenennota: Corona stuwt cybercrime

16 september 2020

De crisis door de Covid-19 pandemie heeft een stimulerende werking op cybercrime en fraude via internet. Ondertussen is er sprake van "in elk geval een tijdelijk effect" op gewone misdaad, zo merkt het ministerie van Justitie en Veiligheid op in de stukken van de Miljoenennota 2020.

Lees meer >>