Nieuws en achtergronden Europa (uit AWTI nieuwsbief)

3 juni 2016

Meer afstemming nodig voor het bewaren van onderzoeksgegevens
Het management en de infrastructuur van onderzoeksgegevens zouden beter moeten worden afgestemd in Europa. Volgens een rapport van Science Europe en Knowledge Exchange ligt hierin een deel van het antwoord op de vraag hoe je ‘open science’ moet vormgeven.
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport Science Europe / Knowledge Exchange (pdf)
 
Responsible Research and Innovation op een tweesprong
In maart introduceerde EuroScientist een toolkit Responsible Research and Innovation (RRI). Elke organisatie kan ermee aan de slag. Een speciale editie van het magazine van EuroScientist vraagt zich nu af: hoe verder? Blijft RRI een modeterm of wordt het een vast onderdeel van modern wetenschapsbeleid?
EuroScientist special issue (pdf)
 
Europa heeft hogescholen hard nodig
Europa zou veel meer kunnen profiteren van de unieke positie van Europese hogescholen en hun specifieke ervaringen. Dit bepleit het nieuwe samenwerkingsverband van Europese hogescholen in haar position paper ‘UAS4EUROPE: Smart Partnerships for Regional Impact’.
Nieuwsbericht Neth-ER
Position paper UAS4EUROPE (pdf)
Website UAS4EUROPE
 
“Ondersteuning EIT en KICs moet anders”
Een opiniebijdrage van Science|Business pleit voor een ommekeer in de manier waarop het European Institute of Innovation & Technology (EIT) en zijn Knowledge and Innovation Communities (KICs) worden aangestuurd en gefinancierd. Nu dragen ze te weinig bij aan innovatie. Europa zou moeten streven naar minder bureaucratie en meer focus op excellentie.
Artikel Science|Business
 
KP7 effectiever voor bedrijven dan KP6
KP7 heeft meer participatie van bedrijven teweeggebracht en een grotere impact gehad op innovatie en werkgelegenheid dan het voorgaande kaderprogramma. Dit geldt voor zowel kleine als grote bedrijven, volgens een evaluatie geschreven in opdracht van de Europese Commissie (EC). Er zijn nog mogelijkheden om de participatie van bedrijven verder te verbeteren, aldus het rapport.
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport EC (pdf)
 
Europa kiest voor ‘innovatieprincipe’
Regels mogen innovatie nooit in de weg zitten. Europese beleidsmakers gaan beter toetsen of regelgeving geen belemmering vormt voor vernieuwende producten en diensten.
De Europese ministers voor onderzoek en innovatie hebben ingestemd met dit zogenoemde ‘Innovation Principle’. Binnenkort begint een proef met kleine bedrijven die vernieuwende ideeën hebben op het gebied van duurzaamheid en recycling. In een artikel van EurActiv zet Markus J. Beyrer, directeur-generaal van Business Europe, het belang van het innovatieprincipe uiteen. Europese vakbonden zijn er juist kritisch over. Zij vrezen dat het principe ten koste gaat van werkgelegenheid, maatschappelijke gelijkheid en normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
Nieuwsbericht Europa Nu
Artikel EurActiv
Persbericht Europese vakbonden
 
Conferentie geeft nieuw elan aan Open Innovatie 2.0
Op 23 en 24 mei vond in Amsterdam de Open Innovation 2.0 Conference 2016 plaats. Uitkomst van de tweedaagse discussie zijn The Amsterdam OI2 Recommendations, die een nieuwe impuls moeten geven aan de interacties en het werk van alle verschillende groepen in Europa die zich met dit onderwerp bezighouden. Er verschenen een verslag met alle presentaties van de eerste dag en twee Storify-verslagen van alle berichten op sociale media over de conferentie. Vorige week schreven we meer over de inhoud, doelen en werkwijze van de aanpak van Open Innovation 2.0.
The Amsterdam OI2 Recommendations
Storify-verslag dag 1
Presentaties sprekers dag 1
Storify-verslag dag 2
 
Hoe groeien ‘snelle groeiers’ eigenlijk?
Er is, ook in de wetenschap, consensus over het economisch belang van snelgroeiende bedrijven voor de economie en de werkgelegenheid. Maar hoe groeien die bedrijven eigenlijk en wat houdt voortdurende groei tegen? Dat heeft het Britse Enterprise Research Centre (ERC) onderzocht.
Paper ERC (pdf)
Samenvatting Paper (pdf)
 
Vaart maken met de digitale interne markt
De Europese Commissie moet obstakels wegnemen die het vrij bewegen van data door Europa tegenwerken. Daarop dringen veertien lidstaten aan in een gezamenlijke brief aan minister Henk Kamp (EZ). Vrij dataverkeer zou de ontwikkeling van datagedreven technologieën ondersteunen. De 14 lidstaten vragen ook meer aandacht voor het verwerven van digitale vaardigheden en betere regulering van online platformen. Voor dat laatste kwam de Commissie afgelopen week al met nieuwe regulering. Een artikel van The Economist is kritisch over het voorstel. De Amerikaanse dentank Brookings schreef een rapport en maakte een webcast over de manier waarop de EU de digitale markt verder zou moeten ontwikkelen. Ook hierin is het vrij bewegen van data (i.c. geoblocking) een hoofdpunt, naast copyright en e-commerce. En ook voor e-commerce kwam de EC afgelopen week met een voorstel. Zowel Raconteur (VK) als Law360 (VS) schreven over het belang van copyright voor bedrijven en voor de economie als geheel. De Raad voor het Concurrentievermogen (Competitiveness Council) sprak afgelopen vrijdag zijn steun uit voor de plannen voor de Europese digitale markt.
Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht EurActiv
Brief lidstaten (pdf)
Nieuwsbericht EC – 1
Toelichting EC (pdf)
Werkdocument EC (pdf)
Artikel The Economist
Artikel Brookings (inl. webcast)
Rapport Brookings (pdf)
Nieuwsbericht EC – 2
Rapport Raconteur
Artikel Law360 (registratie verplicht)
Persbericht Competitiveness Council
Webcast Competitiveness Council
Persconferentie Competitiveness Council (video)
 
Ruim 100 miljoen euro voor innovatieve software
Bedrijven en kennisinstellingen uit Europa gaan samen voor ruim 100 miljoen euro onderzoek doen in vijf omvangrijke projecten voor innovatieve software. In de nu gehonoreerde onderzoeksprojecten participeren 23 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen voor een bedrag van 36 miljoen euro. Het ministerie van EZ draagt een derde van de Nederlandse onderzoekskosten bij: 14,2 miljoen euro.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
 
Sectorale trends in vaardigheden in Europa
Cedefop heeft een rapport uitgebracht over de sectorale trends in de vraag naar, en het aanbod van vaardigheden in Europa in de komende 10 jaar nodig heeft. De ontwikkelingen worden vooral gedreven door demografische veranderingen, betere toegang tot onderwijs, technologische vooruitgang en klimaatverandering. Eurocommissaris Marianne Thyssen (Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit) bracht in april een bezoek aan Cedefop. Het laatste nummer van het magazine van deze organisatie, Skillset and Match, vertelt daar meer over. Het vertelt ook hoe Cedefop de Europese Commissie gaat ondersteunen met de uitvoering van haar Skills Agenda.
Rapport Cedefop
Magazine Cedefop (pdf)
 
Science|Business: Pilot met Europese Innovatieraad op komst
Na bijna een jaar van planning, is EU-commissaris Carlos Moedas (Onderzoek) gestart met de voorbereidingen van een pilot met een European Innovation Council (EIC). Deze zou zich moeten gaan bemoeien met een bestaand financieringsprogramma voor kleine bedrijven, meldt Science|Business. De adviesraad gaat geheel bestaan uit mensen uit het bedrijfsleven.
Nieuwsbericht Science|Business
 
Leden voor adviesgroep ‘open science’ benoemd, leden voor andere groepen gezocht
De Europese Commissie heeft de leden voor de adviesgroep van het Open Science Policy Platform genomineerd. Nu is de Commissie nog op zoek naar nieuwe leden voor de bestuursraad van het European Institute of Innovation & Technolgy (EIT) en voor de European Group on Ethics in Science and New Technologies.
Nieuwsbericht Neth-ER – 1
Nieuwsbericht Neth-ER – 2
Nieuwsbericht Neth-ER – 3