Nieuws van Enisa

5 juli 2016

Voordat de zomerperiode aanbreekt, een paar zaken in relatie tot het werk met ENISA:

1. ENISA en het CSIRT-netwerk 

Nu het NL-voorzitterschap ten einde is, is het goed aan te geven op welke wijze NL met ENISA en de lidstaten heeft samengewerkt om de eerste stappen te kunnen zetten voor de inrichting van het CSIRT netwerk. Zoals in mijn vorige mail al beschreven hebben we ingezet op een werkbare inrichtingsstructuur voor het netwerk en de rol daarbij van ENISA. Er is na de bijeenkomst in april op de ONE, nog een tweede informele bijeenkomst geweest om te spreken over de verschillende ideeën voor de inrichting.  Deze vond plaats op 10 mei in Riga, Letland. Gedurende het voorzitterschap heeft Nederland gewerkt aan het opstellen van Terms of Reference en Rules of Procedure en dit in twee schriftelijke rondes en bilateraal contact afgestemd met Lidstaten, Commissie en ENISA. Op 30 juni is het resultaat overgedragen in Bratislava aan het Slowaaks Voorzitterschap. 

2. Benoeming nieuwe voorzitter Management Board (MB) ENISA

Op 9 juni is Jean-Baptiste Demaison van Frankrijk in een extra vergadering van de MB van ENISA gekozen tot nieuwe voorzitter voor een periode van drie jaar. Zijn termijn begint in oktober van dit jaar bij de eerstvolgende reguliere MB vergadering. Als vice voorzitter is Krzysztof Silicki uit Polen gekozen. 

3. Info Notes:

ENISA is sinds enige tijd bezig met het uitsturen van zogeheten info notes. Deze info notes hebben de functie belangstellenden te informeren over nieuwe ontwikkelingen (kwetsbaarheden, trends, etc) op het gebied van informatiebeveiliging en cyber security. De frequentie wordt langzamerhand opgeschroefd naar ruwweg eens in de twee weken. In bijlage stuur ik de laatste vier info notes van de afgelopen twee maanden mee. Alle info notes zijn te vinden in https://www.enisa.europa.eu/publications/info-notes#c5=2006&c5=2016&c5=false&c2=infonote_publication_date&reversed=on&b_start=0 .

4. Publicaties en studies: 

a. Information security and privacy standards for SMEs. Zie: https://www.enisa.europa.eu/publications/standardisation-for-smes

b. Exploring Cloud Incidents. Zie : https://www.enisa.europa.eu/publications/exploring-cloud-incidents 

5. ENISA News Q2 2106 (pdf)