Nieuws


Publicatie jaar

Sidnfonds Call: Sterke initiatieven coronacrisis

7 april 2020

We zijn in een uitzonderlijke situatie beland met het uitbreken van COVID-19. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel initiatieven, ook vanuit de tech hoek, worden gerealiseerd om elkaar te helpen. Vanuit SIDN fonds dragen we graag bij aan sterke internet oplossingen die hulp kunnen bieden in deze crisis. Heb jij een project(idee)?

Lees meer >>

NWO Cybersecurity call updates

7 april 2020

Twee cybersecurity call for proposals ondervinden vertraging. NWO heeft namelijk richtlijnen opgesteld voor lopende, nieuwe en complexe calls vanwege de intelligente lockdown tot 28 april 2020 i.v.m. Corona.

Lees meer >>

Nieuwe datum DCSRP Award ceremony: 28 September

3 april 2020

Op 28 september 2020 organiseert dcypher een mini Symposium in de grote zaal van het NWO kantoor te Den Haag. Op het programma staat in ieder geval de Dutch Cyber Security Research best Paper (DCSPR) Award ceremonie. Het mini Symposium valt hiermee nog in de verlenging van dcypher tot 1 oktober. Meer informatie volgt.

Lees meer >>

De National Cyber Security Summer School - NCS3 

2 april 2020

In tegenstelling tot de jaren 2016 t/m 2019 organiseert dcypher in 2020 geen Summerschool (NCS3 2020) vanwege de Corona-virus uitbraak en omdat dcypher zich in een transitiefase bevindt. Klik hier voor meer informatie over de dcypher transitie.

Lees meer >>

Verlenging dcypher tot 1 oktober 2020

30 maart 2020

In overleg met de partijen achter het Dutch cybersecurity platform higher education & research (dcypher), is besloten dit platform voort te zetten tot 1 oktober. De subsidietermijn van dcypher eindigt op 31 maart 2020.

Lees meer >>

Aankondiging Nationale Cyber Security Educatie Agenda

30 maart 2020

Eind april zal de eerste Nationale Cyber Security Educatie Agenda gepubliceerd worden. In de NCSEA wordt het kwantitatieve en kwalitatieve tekort aan mensen met cybersecuritykennis en -vaardigheden in Nederland geagendeerd. Het gaat daarbij om zowel cybersecurity experts als om beroepsgroepen waar aspecten van cybersecurity een rol spelen.

Lees meer >>

Opening calls European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)

26 maart 2020

Op 15 april 2020 gaat de tweede ronde calls open in het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP). Dit biedt uitstekende kansen voor subsidie voor industrieel gedreven projecten en internationale samenwerking in een groot aantal technologiegebieden, die relevant zijn voor defensie.
 
Aanleiding

Lees meer >>

DCSRP Award uitreiking in najaar 2020

26 maart 2020

Traditioneel wordt de Dutch Cyber Security Research Paper Award tijdens de ICT.OPEN conferentie uitgereikt. Helaas ging medio maart ICT.OPEN2020, en daarmee ook de DCSRP Award ceremonie, niet door. Na rijp beraad is besloten om de feestelijke uitreiking te verplaatsen naar het najaar van 2020.

Lees meer >>

Challenge the Cyber verplaatst naar 27 juni 2020

24 maart 2020

Nu door het Coronavirus steeds meer evenementen afgelast of uitgesteld worden, krijgen wij vanzelfsprekend ook vragen over het al dan niet doorgaan van Challenge the Cyber op 30 mei a.s. Vorige week hebben wij met het kernteam besloten om Challenge the Cyber te verplaatsen naar zaterdag 27 juni 2020.

Lees meer >>

Driehonderd topwetenschappers: “Geef meer geld aan vrij onderzoek”

20 maart 2020

Het evenwicht in de wetenschapsfinanciering is zoek, stellen ruim driehonderd wetenschappers in een brief aan het kabinet en aan de Tweede Kamer. Net als de commissie-Weckhuysen vinden zij dat er nu te weinig geld gaat naar vrij onderzoek. Daarmee doelen ze op onderzoek waarbij de wetenschapper zelf bepaalt wat het onderwerp is.

Lees meer >>

Vertrouwen we AI? Hoe Nederlanders over geautomatiseerde besluitvorming denken

19 maart 2020

Waar zou je meer vertrouwen in hebben? Een rechter van vlees en bloed, of een digitale rechter? Uit een nationaal survey blijkt dat we beslissingen die automatisch door AI worden genomen, vaak op gelijke voet beoordelen met beslissingen door menselijke experts. Of soms zelfs beter. Maar Nederlanders hebben ook zorgen over de risico’s.

Lees meer >>

PwC: Europa moet kiezen tussen innovatie en verantwoorde AI

19 maart 2020

Een ethische mensgerichte ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) biedt Europa een ‘unique selling point’ in de concurrentie met de VS en China. Adviesbureau PwC werkt in een rapport vier scenario’s uit van hoe AI in 2025 in de EU eruit kan zien.

Lees meer >>

Rol voor kennisveld in nieuw industriële en mkb-beleid

19 maart 2020

Vorige week maakten we melding van de nieuwe industriële strategie van (1) de Europese Commissie en van (2) de daarop aansluitende strategie voor het mkb. Neth-ER heeft op een rij gezet wat deze strategieën (kunnen) betekenen voor het kennisveld (onderzoeks- en onderwijsinstellingen).

Lees meer >>

Beveiliging van een netwerk: SURFcert

19 maart 2020

Beveiligen is nooit een kwestie van één actie. Het is een opeenstapeling van maatregelen die ervoor zorgen dat je minder snel het doelwit of het slachtoffer bent van kwaadwillenden. Wat kun je doen als instelling en waarvoor kun je terecht bij SURF?

Lees meer >>

Landelijk coördinatiepunt voor online onderwijs

19 maart 2020

De VSNU, VH, SURF en het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT bundelen de krachten: samen vormen zij een landelijk coördinatiepunt voor kennisuitwisseling en ondersteuning.

Lees meer >>

Coronavirus vertraagt besluit over .org-domein

19 maart 2020

Hoe de toekomst van internetdomein .org eruit ziet, blijft onzeker. De deadline voor het besluit of het domein in handen mag komen van investeringsmaatschappij Ethos is gisteren voor dertig dagen uitgesteld.

Lees meer >>

Hackers vallen massaal thuiswerkers aan

19 maart 2020

Hackers proberen massaal een slaatje te slaan uit de problemen rond het coronavirus. Veiligheidsexperts waarschuwen voor aanvallen op bedrijven die zijn overgeschakeld op thuiswerk. Computercriminelen proberen thuiswerkers hun wachtwoorden te ontfutselen.

Lees meer >>

Oostenrijk gebruikt locatiedata om werking corona-maatregels te controleren

19 maart 2020

Diverse landen onderzoeken het gebruik van anonieme locatiegegevens uit bijvoorbeeld het mobiele netwerk van providers, om zo te checken of maatregelen tegen het coronavirus werken. Met de gegevens kan in kaart worden gebracht of de maatregelen inderdaad bijdragen aan het beperken van sociale contacten. Israël en Oostenrijk doen dit al.

Lees meer >>

Wat gaan kwantumcomputers betekenen voor de wereld?

18 maart 2020

Een artikel van The Startup legt uit wat ‘quantum computing’ is, welke kansen het schept voor economie en maatschappij en welke verwachtingen er zijn voor de toekomst. Het noemt ook een serie bronnen voor wie zich verder in het onderwerp wil verdiepen.

Lees meer >>

Nog lang niet alle bedrijven AVG-proof en potentiële kansen te weinig benut

17 maart 2020

De Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG: GDPR), die twee jaar geleden werd ingevoerd, heeft een wereld leidende standaard gezet voor dataprivacy, constateert een artikel van Information Age. Veel bedrijven hebben er nog steeds (vrijwel) niets mee gedaan; die moeten nu echt in actie komen.

Lees meer >>