Nieuws


Publicatie jaar

CSR: cyberweerbaarheid Nederland nog onvoldoende

18 september 2020

Adviesraad constateert dat informatie-uitwisseling niet op orde is. De Nederlandse informatievoorziening en -uitwisseling over digitale dreigingen moet snel beter worden geregeld, zeker in deze coronatijden.

Lees meer >>

Miljoenennota: Minder geld voor toezichthouder AP

17 september 2020

Structureel minder geld voor structureel drukkere privacytoezichthouder. De Nederlandse overheid kent de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) minder budget toe. Dit jaar bijna een miljoen minder dan vorig jaar, en dat verlaagde niveau wordt de komende jaren vastgehouden.

Lees meer >>

State of the Union: Klimaataanpak en digitalisering blijven topprioriteiten EU

17 september 2020

Strengere normen voor de uitstoot van broeikasgassen – 55 procent in plaats van 40 procent in 2030 – en meer leiderschap op het gebied van digitalisering. Dat waren twee aankondigingen van voorzitter van de Europese Commissie (EC) Ursula von der Leyen tijdens haar eerste ‘State of the Union’.

Lees meer >>

Prinsjesdag: Kabinet investeert in bedrijven en innovatie

17 september 2020

Het kabinet neemt, afgezien van het eerder aangekondigde Nationaal Groeifonds, voor 1 miljard euro aan maatregelen gericht op groeibedrijven, innovatie, het behoud van banen en omscholing in het mkb. Om groeibedrijven (start- en scale-ups) te ondersteunen, stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar via een nieuw nationaal scale-upfonds.

Lees meer >>

E-modules Digitaal security- en privacybrevet (ook in het Engels beschikbaar)

17 september 2020

Ransomware, phishing, virussen: studenten en medewerkers moeten zich nog beter bewust worden van de gevaren van cybercriminaliteit. De nieuwe e-learningmodules van SURF, het ‘Digitaal privacy- en securitybrevet’, helpen daarbij. Er is een basismodule voor studenten en een module voor medewerkers van je instelling.

Lees meer >>

Reusability and the GDPR: Archiving your data with DANS

16 september 2020

In een korte video vertelt Emilie Kraaikamp (Adviseur juridische zaken bij DANS) over het delen van persoonlijke gegevens uit wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer >>

Gezocht cyber experts voor de Civiele Missie Pool

16 september 2020

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt cyber experts voor de Civiele Missie Pool (CMP). De CMP ondersteunt wederopbouwprocessen in fragiele staten zoals Irak, Somalië en Mali, maar ook capaciteitsopbouw van de veiligheidssector in landen zoals de Oekraïne en Kosovo.

Lees meer >>

DINL: Kabinet mist visie op digitale infrastructuur

16 september 2020

De digitale infrastructuur en de cybersecurity komen er in de Miljoenennota bekaaid van af. Het kabinet onderstreept wel het belang hiervan, maar voor stimulering ontbreken de middelen. Dat constateert Michiel Steltman, directeur stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL).

Lees meer >>

Miljoenennota: Justitie gaat jonge cybercriminelen aanpakken

16 september 2020

Justitie wil snellere, gerichte bestraffing van jongeren die cybercrime plegen. In de Miljoenennota 2020 snijdt het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) het onderwerp van cybercriminaliteit aan, waarbij het ook oog heeft voor jonge daders. "Jongeren zijn niet alleen slachtoffers, soms worden ze ook daders.

Lees meer >>

Miljoenennota: Inzet op AI, duurzaamheid en digitale vaardigheden

16 september 2020

Digitalisering heeft belangrijke rol in herstel economie. De overheid heeft een herziening gemaakt van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Daarin is rekening gehouden met de versnelde digitalisering van het bedrijfsleven als gevolg van de coronacrisis. 

Lees meer >>

Miljoenennota: Corona stuwt cybercrime

16 september 2020

De crisis door de Covid-19 pandemie heeft een stimulerende werking op cybercrime en fraude via internet. Ondertussen is er sprake van "in elk geval een tijdelijk effect" op gewone misdaad, zo merkt het ministerie van Justitie en Veiligheid op in de stukken van de Miljoenennota 2020.

Lees meer >>

ITvitae start nieuwe security-opleiding voor jongeren met autismeprofiel

15 september 2020

ITvitae is een nieuw traject begonnen om jongeren met een autismeprofiel op te leiden tot beveiligingstechnici. ITvitae zorgt daarbij voor een werkervaringsplaats en bemiddelt de geslaagde kandidaten naar duurzaam werk.

Lees meer >>

Waarom de Europese Skills Agenda ook voor onderzoekers interessant is

15 september 2020

Veel mensen denken dat de Skills Agenda van de Europese Commissie gericht is aan de onderwijsinstellingen die de vaardigheden moeten bijbrengen. Maar ook voor onderzoekers is de onlangs geactualiseerde Agenda interessant. Zo moet een Talent-on-Demand module academici en bedrijven bij elkaar brengen.

Lees meer >>

Reminder: Kleine projecten in het kader van NWA-routes 2020

14 september 2020

NWO heeft een call geopend voor één voorstel met daarin drie kleine projecten (elk 50 k Euro) binnen de context van elk NWA-traject. Binnen deze call for proposals kan het routebeheer van elk NWA-traject een aanvraag indienen voor financiering van maximaal drie kleine projecten.

Lees meer >>

Kabinet lanceert Nationaal Groeifonds

11 september 2020

De ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (EZK) hebben de Tweede Kamer een brief gestuurd over de oprichting van het Nationaal Groeifonds. Dit moet publieke investeringen ondersteunen die bijdragen aan het verdienvermogen van Nederland.

Lees meer >>

Succes digitale zorg ligt in handen van overheid

11 september 2020

Digitale zorg slaagt alleen als zorgaanbieders, ontwikkelaars, professionals en patiënten daar samen ervaring mee opdoen. De overheid moet op haar beurt benoemen wat er met digitale zorg bereikt moet worden. Ook moet ze zorgen voor voldoende financiële ruimte om deze vorm van zorg verder te professionaliseren.

Lees meer >>

Microsoft: hackers vallen betrokkenen presidentsverkiezingen VS aan

11 september 2020

Betrokkenen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn volgens Microsoft aangevallen door hackergroeperingen uit Rusland, Iran en China. Microsoft zegt het merendeel van die aanvallen te hebben opgemerkt en afgeslagen. De aanvallen waren zowel op de campagnes van Joe Biden als Donald Trump gericht. 

Lees meer >>

National Cyber Power Index 2020

11 september 2020

The Belfer National Cyber Power Index (NCPI) measures 30 countries’ cyber capabilities in the context of seven national objectives, using 32 intent indicators and 27 capability indicators with evidence collected from publicly available data.

Lees meer >>

Iedereen wil meer Europees geld voor onderzoek en innovatie

10 september 2020

De Kenniscoalitie, een samenwerkingsverband van KNAW, VSNU, NWO, NFU, Vereniging Hogescholen, TO2 federatie, VNO-NCW en MKB Nederland, heeft een brief gestuurd aan de Nederlandse regering.

Lees meer >>

Bedrijven moeten nu aanhaken bij platformeconomie

10 september 2020

Digitale platformbedrijven zijn binnen een decennium grote delen van de markt gaan beheersen. De coronapandemie heeft die ontwikkeling nog eens versterkt. Een artikel van McKinsey stelt dat dit niet het naderende einde van traditionele marktpartijen hoeft in te luiden als bedrijven nú handelen.

Lees meer >>