Nieuws


Publicatie jaar

Werkt IoT cyberaanvallen in de hand?

9 april 2019

Internet of things (IoT) is gevuld met nieuwe apparaten die ons leven beter, efficiënter en intuïtiever zouden maken. De populairste IoT-apparaten zijn vooral gericht op domotica, zoals verlichting en thermostaten. Het klinkt leuk, al die IoT-apparaten op de markt en die slimme technologie in huis.

Lees meer >>

Persbericht: Pieter Jansen treedt toe tot Adviesraad dcypher

2 april 2019

CEO Cybersprint, Pieter Jansen treedt toe tot de Adviesraad van dcypher, het platform voor cyberveilig onderzoek en onderwijs van de Nederlandse overheid en NWO. 

Lees meer >>

Kunnen we machines een ethische code leren?

5 april 2019

Technologieën voor autonome en intelligente systemen (A/IS) roepen wereldwijd zorgen op over de impact ervan op het welzijn van individuen en samenlevingen. Assistant professor Aimee van Wynsberghe (TU Delft) legt in een artikel van Forbes uit wat de problemen zijn en in welke oplossingsrichtingen je kunt denken.

Lees meer >>

Nieuwe subsidieronde voor kort praktijkgericht onderwijsonderzoek

9 april 2019

De vijfde subsidieronde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor kortlopend praktijkgericht onderzoek is geopend.

Lees meer >>

SCIRT introduceert STITCH, een korte checklist voor security van applicaties

9 april 2019

Het is steeds belangrijker dat software en diensten aan veiligheidseisen voldoen. Maar hiervoor zijn veel verschillende lijsten en leidraden; welke kies je dan? SCIRT, de community voor cybersecurity, heeft daarom een vereenvoudigde checklist ontwikkeld: De Security Technical IT CHecklist (STITCH).

Lees meer >>

'Gekraakte' PGP-data verraadt ook corrupte agent

8 april 2019

Corrupte agent loopt tegen de lamp door bakken aan buitgemaakte en ontcijferde PGP-data van crimineel netwerk.

Lees meer >>

Europese Commissie doet aanbevelingen EU-aanpak 5G-veiligheid

5 april 2019

De Europese Commissie (EC) heeft een reeks aanbevelingen geformuleerd voor een gezamenlijke aanpak binnen de EU van de cybersecurity van 5G-netwerken. Deze netwerken worden de ruggengraat van onze samenlevingen en economieën, en van innovatie in de nabije toekomst.

Lees meer >>

Onderwijskoepels willen samen innovatiekracht en kwaliteit versterken

5 april 2019

De VSNU, de Vereniging Hogescholen, de MBO Raad, de VO-raad en de PO-Raad hebben een gezamenlijke ontwikkelagenda gemaakt voor een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs.

Lees meer >>

ENW PPS-fonds open voor samenwerking binnen HTSM

15 april 2019

Het ENW-brede PPS-fonds voor bottom-up publiek-privaat onderzoek binnen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen is geopend. Het ENW PPS-fonds biedt verschillende mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven (incl. het MKB) en kennisinstellingen binnen de Topsectoren Chemie (incl.

Lees meer >>

Een derde wo-masters niet toegankelijk voor hbo-gediplomeerden

9 april 2019

Een derde van de wo-masteropleidingen is nog altijd niet toegankelijk voor hbo-gediplomeerden. Dat blijkt uit het Inspectierapport ‘Doorstromen van hbo naar wo’.

Lees meer >>

Focus op kwaliteit software broodnodig in ICT-onderwijs

9 april 2019

Terwijl het aantal softwarefouten nog altijd enorm groot is en die aantoonbaar tot bijzonder veel schade kunnen leiden, besteedt het ICT-onderwijs maar weinig aandacht aan het testen op dergelijke fouten. Avans Hogeschool en vakorganisatie TestNet ontwikkelden een eerste minor voor het hbo-ICT.

Lees meer >>

Catrien Bijleveld benoemd tot raadslid WRR

1 april 2019

Catrien Bijleveld benoemd tot raadslid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Op voorstel van de ministerraad heeft minister-president Rutte ermee ingestemd om Catrien Bijleveld voor te dragen voor benoeming tot lid van de WWR. Haar benoeming gaat in op 1 december 2019.

Lees meer >>

Conferentie over het nieuwe Europese defensieonderzoek

5 april 2019

Op 26 maart vond een Europese ‘Conferentie over Onderzoek en Innovatie op het gebied van Defensievermogen’ plaats. De conferentie was georganiseerd door het Roemeense voorzitterschap van de Raad van de EU en ging vooral over de nieuwe Europese plannen voor defensieonderzoek.

Lees meer >>

Nieuwe ethische gedragscode AI voor ICT-sector

1 april 2019

Nederland ICT heeft vandaag de Ethische Code Artificial Intelligence gepresenteerd. Deze gedragscode geeft ICT-bedrijven richtlijnen om op een ethische manier AI-toepassingen te ontwikkelen en te implementeren.

Lees meer >>

EUA: Financieringssysteem van hoger onderwijs staat onder druk

28 maart 2019

In de meeste Europese landen groeit de overheidsfinanciering van het hoger onderwijs niet mee met het aantal studenten. Soms daalt de financiering zelfs. Ook in Nederland blijft de rijksbijdrage achter op de groei van het aantal studenten.

Lees meer >>

Opbrengsten Conferentie Nederland Digtaal 2019

28 maart 2019

Vorige week vond de Conferentie Nederland Digitaal 2019 plaats. Een conferentiedocument beschrijft de belangrijkste bevindingen en resultaten. De opbrengst zal worden gebruikt als input voor een nieuwe nationale digitaliseringsstrategie (2.0), die het kabinet naar verwachting deze zomer naar de Tweede Kamer zal sturen.

Lees meer >>

Over de toekomst van het hogeronderwijsstelsel

28 maart 2019

De universiteiten (VSNU) en hogescholen (VH) gaan binnenkort het gesprek met elkaar aan over een nieuw stelsel voor het hoger onderwijs. Daarbij zal het onder meer gaan over de mogelijke afschaffing van het huidige binaire stelsel, meldt ScienceGuide.

Lees meer >>

Watersnood dreigt door cyberaanval

1 april 2019

Rijkswaterstaat doet onvoldoende aan de digitale bescherming van de vitale waterwerken, oordeelt de Rekenkamer. Er is veel werk verzet bij het in kaart brengen van de risico's maar de maatregelen zijn niet uitgevoerd.

Lees meer >>

Meer schade door phishing bij internetbankieren

28 maart 2019

Schade voor banksector betreft voornamelijk vergoedingen aan gedupeerden.

De banksector leed in 2018 3,8 miljoen euro schade door phishing bij internetbankieren. Dat is bijna viermaal zoveel als een jaar eerder. Dat meldt Betaalvereniging Nederland.  

Lees meer >>

Rabobank en HackShield Future Cyber Heroes werken samen aan weerbare jeugd

28 maart 2019

Sinds december 2018 is de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van Rabobank, aangesloten bij het initiatief HackShield Future Cyber Heroes.

Lees meer >>