Nieuws


Publicatie jaar

Koppel Centres of Expertise nadrukkelijk aan curriculumontwikkeling in hbo

22 oktober 2019

Koppel Centres of Expertise nadrukkelijk aan curriculumontwikkeling in hbo”

Lees meer >>

Keurmerk voor IoT-apparatuur laat op zich wachten

22 oktober 2019

Het kabinet onderzoekt sinds de zomer van 2018 met de Europese Commissie hoe er invulling kan worden gegeven aan een CE-keurmerk voor Internet of Things (IoT) apparatuur. Inmiddels zijn we een jaar verder en is er nog altijd geen keurmerk.

Lees meer >>

EU wil burgers beschermen tegen Microsoft

22 oktober 2019

De European Data Protection Supervisor (EDPS) vindt dat de gegevens van burgers beter beschermd moeten worden. Het gaat specifiek om de gegevens die overheidsinstellingen en –organen verzamelen en verwerken via producten van Microsoft.

Lees meer >>

Welke eisen stelt de wet aan iot-security?

17 oktober 2019

Welke minimale wettelijke eisen gelden voor de beveiliging van iot-apparatuur? Die vraag staat centraal in een consultatieronde voor telecom- en ict-experts en publiek. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het Agentschap Telecom en norm-instituut NEN organiseren 6 november een consultatieronde.  
 

Lees meer >>

Cybersecurity verdient je aandacht

17 oktober 2019

Waarom? Omdat ICT-voorzieningen een essentiële voorwaarde zijn voor onderwijs en onderzoek. Iedere verstoring heeft een directe impact op je werk of studie. Lees ons position paper over cybersecurity.

Goed beveiligen steeds belangrijker

Lees meer >>

JRC publiceert rapport over toekomst blockchain

16 oktober 2019

Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie heeft een rapport gepubliceerd over ‘distributed ledger’ ofwel blockchain-technologieën en de mogelijke toepassingen hiervan, nu en in de toekomst.

Lees meer >>

Over een challenge en een fiets in de brievenbus

16 oktober 2019

Van 9 tot 11 oktober vond voor de vijfde keer de European Cyber Security Challenge plaats. Roemenië was dit keer het gastland voor 200 deelnemers uit 20 landen.

Lees meer >>

De rol van Europa in het technologische ecosysteem van drones

15 oktober 2019

Drones zijn een belangrijke nieuwe, mogelijk zelfs disruptieve technologie. Europa heeft inmiddels duidelijke veiligheidseisen gesteld aan het gebruik, maar er resten nog belangrijke onderwerpen die geregeld moeten worden.

Lees meer >>

Het bevorderen van internationale onderzoekssamenwerking door overheden

15 oktober 2019

De wetenschap internationaliseert, maar de meeste westerse overheden hebben geen of geen expliciete strategie hoe ze hiermee willen omgaan. Ze sluiten bijvoorbeeld wel samenwerkingsovereenkomsten met andere landen, maar de keuze voor landen, onderwerpen en strategieën is niet altijd sterk doordacht, aldus een thematisch rapport van het JRC.

Lees meer >>

Op weg naar Responsible Research and Innovation, maar wat is dat eigenlijk?

15 oktober 2019

De afkorting RRI, voor ‘Responsible Research & Innovation’, zingt al bijna een decennium rond in de wereld van wetenschapsfinanciering, aldus een artikel van ScienceGuide.

Lees meer >>

EU-brede risicobeoordeling van de veiligheid van 5G-netwerken

14 oktober 2019

Een Europese groep voor het bevorderen van Europese samenwerking op het gebied van beveiliging van netwerk  en informatiesystemen, de NIS Cooperation Group, heeft een rapport uitgebracht over het waarborgen van de langdurige veiligheid van 5G-netwerken.

Lees meer >>

Vrij onderzoek is cruciaal, investeer er dan ook in

13 oktober 2019

Ongebonden, vrij onderzoek is de bakermat voor wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken en een belangrijke motor voor de economie. In een artikel voor NRC pleiten 262 wetenschappers voor een grote verhoging van de NWO-budgetten voor ongebonden onderzoek.

Lees meer >>

50 duizend dollar voor onderzoeker die ernstige lekken in Chrome vond

11 oktober 2019

Een Chinese beveiligingsonderzoeker heeft 50 duizend dollar ontvangen van Google voor het melden van twee ernstige kwetsbaarheden in de Chrome-browser. Het eerste lek werd medio september gedicht en gisteren is een update uitgebracht die de tweede kwetsbaarheid verhelpt.

Lees meer >>

Kabinet presenteert Actieplan voor kunstmatige intelligentie

10 oktober 2019

Het kabinet heeft een Actieplan gepresenteerd voor het benutten van de maatschappelijke en economische kansen van kunstmatige intelligentie (AI) voor Nederland. Er staan meer dan honderd concrete acties in het plan, zoals intensieve samenwerking met bedrijfsleven en wetenschap en extra investeringen van publieke middelen.

Lees meer >>

Ai-hype over hoogtepunt heen

10 oktober 2019

De hype rond kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, ai) is duidelijk over het hoogtepunt heen. De tijd van de overspannen verwachtingen is voorbij. Op een aantal gebieden biedt deze tool nog steeds mogelijkheden. Maar ai is zeker geen panacee dat altijd en overal resultaat geeft. Bovendien blijft het vaak bij experimenten.

Lees meer >>

Call for Demo's WIFS 2019

9 oktober 2019

De demo- en work-in-progress-sessie op WIFS 2019 staat open voor de onderzoekers in de academische wereld en de industriële exposanten. In overeenstemming met de geest van de bijeenkomst, worden inzendingen met een nadruk op forensische en beveiligingsgerelateerde toepassingen bijzonder aangemoedigd.

Lees meer >>

Aanzienlijke economische en sociale voordelen mogelijk met ‘smart city’-initiatieven

9 oktober 2019

Onderzoeksbureau ESI ThoughtLab heeft 100 ‘smart city’-programma’s van over de hele wereld geëvalueerd om de voordelen en potentiële risico’s te bepalen. De voorlopige bevindingen laten zien dat veel steden aanzienlijk rendementen op hun investeringen (ROI) boeken in termen van gebruikerstevredenheid, volksgezondheid en financieel gewin.

Lees meer >>

MKB steeds vaker doelwit cyberaanvallen

9 oktober 2019

Kleine en middelgrote ondernemingen zien het aantal cyberaanvallen toenemen. 66 procent van de MKB-ondernemingen heeft in de afgelopen 12 maanden een aanval gemeld. De kosten daarvan stijgen eveneens fors. 

Lees meer >>

Veiligheid iot blijft voorlopig nog heet hangijzer

9 oktober 2019

De veiligheid van iot-apparatuur is een heet hangijzer. Fabrikanten, consumenten en overheden staan voor enorme uitdagingen. Panklare oplossingen ontbreken. Het kan nog jaren duren voordat dit probleem is beteugeld. Dit bleek dinsdag tijdens het Alert Online Seminar dat KPN in Rotterdam organiseerde.

Lees meer >>