Nieuws


Publicatie jaar

Nieuwe stappen richting betrouwbare kunstmatige intelligentie in Europa

5 juli 2019

De Europese Commissie (EC) heeft de proeffase geopend voor het testen van de ethische richtsnoeren voor betrouwbare kunstmatige intelligentie (AI), die in april werden gepresenteerd door de High-Level Expert Group on Artificial Intelligence.

Lees meer >>

Laat weten hoe de EU onderzoek en innovatie verder moet gaan ondersteunen

5 juli 2019

De Europese Commissie (EC) heeft de online raadpleging geopend over de strategische planning voor Horizon Europe. Iedereen die geïnteresseerd is in de toekomstige onderzoeks- en innovatieprioriteiten van de EU wordt uitgenodigd om voor 8 september 2019 een bijdrage te leveren aan het ontwerp van het kaderprogramma.

Lees meer >>

Hoe overheden potentieel van blockchain binnen eigen organisatie kunnen ontsluiten

4 juli 2019

De hype is er een beetje af. Nu benutting van blockchain lastiger blijkt te zijn dan het zich aanvankelijk liet aanzien, zijn overheden meer afwachtend geworden. Toch zijn er nog steeds aantrekkelijke toepassingsmogelijkheden, stelt een artikel van het wereldwijde onderzoeks- en adviesbureau Gartner. Het geeft tien voorbeelden.

Lees meer >>

Scherpere focus in laatste jaar Horizon 2020

4 juli 2019

De Europese Commissie (EC) heeft een uitgavenplan van 11 miljard euro gepubliceerd voor het laatste jaar van het r&d-programma Horizon 2020.

Lees meer >>

Nieuw Artificial Intelligence instituut in Eindhoven

4 juli 2019

Met sneltreinvaart realiseert de TU/e een instituut waarin haar onderwijs en onderzoek op gebied van kunstmatige intelligentie wordt gebundeld: het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute. Het EAISI moet op 2 september van start gaan. De TU/e investeert 100 miljoen euro in het instituut.

Lees meer >>

Onderzoeksondersteuning in het hbo: 5 praktijkvoorbeelden

4 juli 2019

Onderzoek is een relatief nieuw fenomeen binnen het hbo. Dit levert kansen op om onderzoekers goed te ondersteunen, bijvoorbeeld met een goede ICT­infrastructuur. In het rapport ‘Onderzoeksondersteuning op hogescholen uitgelicht’ laten 5 hogescholen zien hoe zij het hebben georganiseerd.

Lees meer >>

De gevolgen van de digitale wapenwedloop voor de publieke kennisinfrastructuur

3 juli 2019

Universiteiten, hogescholen, KNAW- en NWO-instituten, TO2-instellingen en rijkskennisinstellingen krijgen steeds meer te maken met kennis die mogelijk militaire toepassingen kent en raakt aan onze nationale veiligheid.

Lees meer >>

Kaspersky en Interpol trekken weer samen ten strijde

3 juli 2019

In hun wereldwijde strijd tegen cybercriminaliteit gaan Kaspersky en Interpol opnieuw een vijfjarige samenwerking aan. De twee organisaties geven daarmee een vervolg aan het partnerschap dat in 2014 is opgestart.  

Lees meer >>

9 aanbevelingen voor inhaalslag digitale skills

3 juli 2019

Een groot deel van de beroepen wordt de komende jaren sterk door automatisering en technologische vooruitgang beïnvloed. Omdat er te weinig kennis over ICT bij de Nederlandse beroepsbevolking is, is het tijd voor actie.

Lees meer >>

Minister Ollongren (BZK) wil Ciso Rijk benoemen

3 juli 2019

Minister Kajsa Ollongren (BZK) wil een chief information security officer (ciso) voor het Rijk benoemen. Deze Ciso Rijk wordt verantwoordelijk voor de borging van de informatiebeveiliging binnen het rijksbrede ict-beleid.

Lees meer >>

Rijksoverheid zoekt 700 ict'ers

1 juli 2019

De Nederlandse rijksoverheid staat voor een schier onmogelijke opgave: bijna zevenhonderd ict-vacatures vervullen. Hoe verwacht het Rijk ict’ers te vinden en te behouden op die o zo krappe arbeidsmarkt? ‘We laten ict-studenten zien dat de overheid wél een interessante werkgever is.’  
 

Lees meer >>

Kabinet neemt aanbevelingen commissie Van Rijn over

28 juni 2019

De ministerraad heeft, op voorstel van minister Ingrid van Engelshoven (OCW), ingestemd met een verschuiving van variabele bekostiging van hogeronderwijsinstellingen (op basis van aantallen studenten) naar meer vaste bekostiging.

Lees meer >>

Daphne Riksen Schrijfprijs

28 juni 2019

Doe mee met de Daphne Riksen Schrijfprijs voor de beste essays over techniek, innovatie en onderwijs. SURF organiseert deze wedstrijd voor iedereen die in het onderwijs werkt, studeert of erover wil meepraten. Schrijf een essay over het thema: ‘Help! De pc is slimmer dan de docent!’ De deadline is 15 september en de hoofdprijs 2.000 euro.

Lees meer >>

Nederland regelt cybersecurity veel beter dan België

28 juni 2019

Nederland staat achtste van alle 27 Europese landen op de Europese Cyber Security Index van VPNgids. Zo lopen Nederlanders een verhoogd risico op cyberaanvallen en kwaadaardige software op hun mobiele apparaten. België, op de negentiende plaats, doet het echter nog veel slechter.  
 

Lees meer >>

Zuid-Holland wil 5000 inwoners opleiden in ict

28 juni 2019

De provincie Zuid-Holland wil in de komende vijf jaar vijfduizend bewoners van de provincie via vernieuwende en kortdurende it-opleidingen bijscholen of omscholen voor een baan in de it-sector.

Lees meer >>

Onderzoek, onderwijs en innovatie belangrijk in strategische agenda Europese Raad

27 juni 2019

De Europese Raad heeft zijn strategische agenda voor 2019-2024 gepresenteerd. De vier hoofddoelen zijn: bescherming van burgers en vrijheden, de ontwikkeling van een sterke en bloeiende economie, het opbouwen van een klimaatneutraal, groen, eerlijk en sociaal Europa, en het bevorderen van Europese belangen en waarden op het wereldtoneel.

Lees meer >>

NLdigital is de nieuwe naam van Nederland ICT

27 juni 2019

Branchevereniging Nederland ICT krijgt per 1 oktober 2019 een nieuwe naam: NLdigital. De organisatie hoorde steeds vaker dat de aangesloten bedrijven zich niet herkennen in de term 'ICT'.

Lees meer >>

Ideeën voor meer samenwerking tussen onderzoek en bedrijfsleven

26 juni 2019

“Academisch onderzoek zou veel efficiënter kunnen zijn”, zegt Brian Armstrong, mede-oprichter en ceo van @Coinbase, in een artikel van Medium.com.

Lees meer >>

Voorstel voor Europees keurmerk veilige clouddiensten

26 juni 2019

Er komt een Europees keurmerk voor veilige clouddiensten. Dit is onderdeel van bredere Europese wetgeving voor cybersecurity-certificering van ict-producten en  diensten. Het keurmerk waarborgt dat aangesloten aanbieders aan de Europese digitale veiligheidseisen voldoen.

Lees meer >>

EUA presenteert richtlijnen voor nationale uitwerkingen Europese copyrightregels

26 juni 2019

Na de goedkeuring van de ‘EU Directive on Copyright in the Digital Single Market’ door het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad, zijn de EU-lidstaten begonnen met de implementatie ervan in hun eigen wet  en regelgeving.

Lees meer >>