Nieuws


Publicatie jaar


Denktank presenteert actieplan voor voortgang digitaal Europa

De denktank The Lisbon Council kijkt in een discussienota naar de komende uitdagingen en mogelijke strategische voordelen van een vernieuwde Europese digitale agenda. Die moet onder de nieuwe Europese Commissie vorm krijgen.

Lees meer >>

Hoe tech-medewerkers Silicon Valley aansporen om ethiek te stellen boven winst

Het lijkt soms wel of alleen Europa zich druk maakt over privacy en ethiek in de vierde industriële revolutie. Een artikel van Vox.com vertelt hoe werknemers van Google, Amazon en Microsoft hun bedrijven aanzetten tot afwegingen over de maatschappelijke impact van de technologie die ze bouwen. Dit gebeurt overigens ad hoc.

Lees meer >>

Wereldwijde uitdaging van kunstmatige intelligentie

Welke kansen en uitdagingen biedt kunstmatige intelligentie voor bedrijven en de wetenschap?

Lees meer >>

Welke landen zijn het beste voorbereid op het tijdperk van disruptieve technologie?

Een rapport van de World Bank Group beoordeelt hoe landen ervoor staan als het gaat om de overgang naar een technologie-gedreven nieuwe economie. Als leidende indicator werd gekeken naar op technologie gebaseerde ‘unicorns’. Nederland komt niet goed uit de vergelijking.

Lees meer >>

Bedrijven en wetenschappers willen nationale AI-strategie

Nederland moet succesvol worden in het toepassen van kunstmatige intelligentie (AI) en daarvoor een nationale strategie opstellen. Dat is de inzet van AINED, een nieuw publiek-privaat samenwerkingsverband van VNO-NCW, TopTeam ICT, ICAI (Innovation Center for Artificial Intelligence), NWO en TNO.

Lees meer >>

Programma Matchmaking Cybersecurity bekend

Als je bent ingeschreven voor de Matchmaking Cybersecurity op 13 november 2018 in New Babylon in Den Haag, kun je je face to face afspraken inplannen of je pitch insturen om te zoeken naar consortiumpartners in cybersecurity onderzoek in een van de parallelle sessies.

Lees meer >>

Holland High Tech volop betrokken in nieuwe innovatiebeleid kabinet

Het team van Holland High Tech is volop betrokken bij de gesprekken die momenteel gevoerd worden tussen de ministeries en de topsectoren over het vinden van oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van Nederland.

Lees meer >>

EU kent QuTech-consortium tien miljoen euro toe voor versnelde ontwikkeling quantuminternet

Vandaag kondigde de Europese Commissie aan dat haar Quantum Flagship Programme tien miljoen euro zal bijdragen aan de ontwikkeling van een blauwdruk voor een toekomstig quantuminternet.

Lees meer >>

Zorgen Nederlanders om digitale veiligheid nemen toe

Groot deel van Nederlandse burgers maakt zich zorgen om digitale veiligheid en identiteitsdiefstal.

Lees meer >>

Kansen en uitdagingen voor kunstmatige intelligentie in Europa

In de marge van de digitale top van 15 en 16 oktober in Tallinn (Estland), heeft de Brusselse denktank The Lisbon Council een beleidsnota gepresenteerd over kunstmatige intelligentie.

Lees meer >>

Risicorapportage Cyberveiligheid Economie 2018

Met de digitalisering van de samenleving neemt ook het economische belang van cyberveiligheid toe. De Risicorapportage Cyberveiligheid Economie (RCE) 2018 van het CPB laat zien dat er sprake is van een continue wapenwedloop, waarbij Nederland in internationaal perspectief voorop loopt.

Lees meer >>

Veel Nederlanders bezorgd om hacks en id-diefstal

Nederlanders voelen zich wel veiliger dan anderen.

Lees meer >>

Kleine bedrijven minder vaak slachtoffer cyberaanval

Kleine bedrijven hebben minder vaak te maken met een cyberaanval dan grotere. Van de bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen werd 9 procent in 2016 geconfronteerd met een ICT-incident dat van buitenaf werd veroorzaakt. Dit meldt het CBS op basis van de Cybersecuritymonitor 2018.

Lees meer >>

EU werkt aan sancties na cybercrime

Tegen personen of organisaties die betrokken zijn bij cyberaanvallen moeten snel strafmaatregelen kunnen worden genomen. De EU-regeringsleiders gaven op hun top in Brussel opdracht zo’n sanctiesysteem uit te werken.

Nederland, het Verenigd Koninkrijk en enkele andere landen hadden hierop aangedrongen.

Lees meer >>

Artificial Intelligence Lab opent in Amsterdam

Het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) in Amsterdam en uitgever Elsevier hebben samen het Elsevier AI Lab geopend. Het lab is een krachtenbundeling tussen wetenschap en bedrijfsleven en versterkt de positie van Nederland op gebied van datawetenschappen en kunstmatige intelligentie.

Lees meer >>

Schade cybercriminaliteit loopt op tot 5 biljoen euro

Cybercriminaliteit dreigt de wereldmarkt in 2021 jaarlijks meer dan vijf biljoen euro te gaan kosten. Dat is net zo hoog als het bruto nationaal product (BNP) van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Dat stelt ESI ThoughtLab, een economische denktank uit de Verenigde Staten, op basis van eigen onderzoek.  
 

Lees meer >>

Mens in de machine: hoe beheersen we algorithmen?

Hoe zorgen we ervoor dat AI-machines gaan leren begrijpen wie wij zijn en wat onze menselijke normen en waarden zijn, zodat ze gaan bijdragen aan een samenleving zoals wij die voor ogen hebben?

Lees meer >>

Successful U.S.-NL collaboration (Side Event One Conference)

Aan het begin van de “Cyber Month 2018” vonden twee bijzondere bijeenkomsten plaats in het kader van onze Nederlands-Amerikaanse onderzoekssamenwerking op het terrein van cybersecurity en privacy.

Lees meer >>

Brouwer Prijs naar Privacy by Design

Haarlem, 16 oktober 2018 - De Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving 2018 gaat naar de stichting Privacy by Design.

Lees meer >>

Bijleveld: wel cyberaanvallen, geen oorlog

Minister van Defensie, Ank Bijleveld, oogstte afgelopen weekend kritiek na haar stellingname dat Nederland in een cyberoorlog verwikkeld is met de Russen. Vervolgens ontkende ze dat ze het woord ‘cyberoorlog’ in de mond had genomen. Dat leidde tot een hoop commotie.

Lees meer >>