Nieuws


Publicatie jaar

Europa slaat handen ineen in strijd tegen online kinderporno

12 juni 2020

De coronacrisis heeft de gevallen van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen online verergerd.

Lees meer >>

Eerste digitale handelsmissie naar VS op stapel

12 juni 2020

Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking geeft aanstaande maandag de aftrap van de eerste Nederlandse digitale handelsmissie. De missie brengt op digitale wijze bedrijven op het gebied van slim en elektrisch vervoer in contact met potentiële partners aan de Amerikaanse Westkust.

Lees meer >>

NCSC roept op om Exim-mailserver te patchen

12 juni 2020

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwt voor actieve misbruik van Exim-mailservers. De kwetsbaarheid werd vorig jaar verholpen, maar veel organisaties hebben nog niet gepatcht.  
 

Lees meer >>

Industriedag van i-LEAD

10 juni 2020

i-LEAD is een project dat onderdeel vormt van het Horizon 2020 programma, in het deel dat zich richt op “secure societies”. Het consortium bestaat uit politie-organisaties uit de hele Europese Unie en zoekt oplossingen voor veiligheidsvraagstukken van de politie.

Lees meer >>

Aanpassing in documentatie voor EDIDP 2020

10 juni 2020

Naar aanleiding van de ervaringen in de eerste calls in het EDIDP heeft de Europese Commissie de “guide for applicants” bijgewerkt. Dit is een belangrijk en praktisch document, waarin beschreven staat hoe een voorstel opgesteld moet worden.

Lees meer >>

Online infodag voor het European Defence Industrial Development Programme 2020

10 juni 2020

Op 15 april 2020 zijn de calls geopend in het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP). Tot 1 december 2020 kunnen bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten uit de Europese Unie projecten indienen voor het ontwikkelen van nieuwe defensie-technologie.

Lees meer >>

Indicatoren voor het meten van kennisoverdracht

10 juni 2020

Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie heeft een rapport gepubliceerd over ‘Knowledge Transfer (KT) Metrics'. KT wordt, als mechanisme voor de verspreiding van onderzoeksresultaten, gezien als essentieel voor innovatie. Het wordt ook beschouwd als derde taak voor publieke kennisinstellingen, naast onderwijs en onderzoek.

Lees meer >>

4 TU’s houden in oktober Techrede

10 juni 2020

De vier technische universiteiten in Nederland (Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen) doen een appel op politiek Den Haag om technologische innovaties structureel te verankeren in hun agenda. Deze vormen, volgens hen, een onmisbare schakel in de transitie naar een veerkrachtige, veilige en duurzame toekomst.

Lees meer >>

Europees cloudplatform Gaia-X gaat officieel van start

10 juni 2020

Frankrijk en Duitsland hebben een belangrijke stap gezet in het Gaia-X-project. Het Europese cloudplatform is officieel vastgelegd als juridische entiteit, gevestigd in Brussel.

Lees meer >>

CBS verzamelde al voor de coronacrisis mobiele data van

10 juni 2020

Het RIVM wil in de strijd tegen het coronavirus mobiele telefoons van burgers volgen. Om dat mogelijk te maken, is een spoedwet opgesteld. Maar het NRC ontdekte dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al voor de crisis én de spoedwet op grote schaal mobiele telefoons van burgers volgde.

Lees meer >>

Eén enkel bedrijf aan de slag met gezichtserkenning voor buitengrenzen EU

9 juni 2020

Idemia, een Frans bedrijf gespecialiseerd in gezichts-, vingerafdruk- en irisherkenning, heeft een contract met de EU gesloten over de verwerking van beelden van meer dan 400 miljoen mensen.

Lees meer >>

Europese Commissie pakt desinformatie aan

9 juni 2020

De Europese Commissie (EC) heeft op 1 juni de European Digital Media Observatory (EDMO) opgericht. EDMO fungeert als een onafhankelijk hub voor mensen die feiten controleren, academische onderzoekers op dit gebied en andere relevante belanghebbenden.

Lees meer >>

OSPP: “Onderzoekssysteem moet in 2030 gebaseerd zijn op kennisdeling”

9 juni 2020

Het Europese Open Science Policy Platform (OSPP) pleit in zijn eindrapport voor een toekomstig systeem van gedeelde en openlijk toegankelijke onderzoeksuitkomsten. Het platform doet een aantal aanbevelingen, zoals zorgen dat het systeem innovatie stimuleert en dat onderzoeksbevindingen vrijelijk worden gedeeld.

Lees meer >>

Kamer moet ophouden met huilen over ICT, maar iets doen'

9 juni 2020

Arda Gerkens leidde in 2008 als Tweede Kamerlid de parlementaire werkgroep ICT-verspilling. In 2014 werd ‘commissie Elias’ ingesteld om problemen rondom ICT-projecten te onderzoeken. Nu ligt er wéér een oproep om iets te doen, met een vaste commissie digitalisering. "Het is een herhaling van zetten."

Lees meer >>

Kamer moet ophouden met huilen over ICT...

9 juni 2020

Arda Gerkens leidde in 2008 als Tweede Kamerlid de parlementaire werkgroep ICT-verspilling. In 2014 werd ‘commissie Elias’ ingesteld om problemen rondom ICT-projecten te onderzoeken. Nu ligt er wéér een oproep om iets te doen, met een vaste commissie digitalisering. "Het is een herhaling van zetten."
 

Lees meer >>

Fox-IT gaat op in NCC Group

9 juni 2020

Fox-IT wordt geïntegreerd binnen de NCC Group. Het Nederlandse bedrijf dat in Delft de hoofdvestiging heeft, moet commerciëler gaan werken. De directie laat in het midden of hiervoor een reorganisatie of herstructurering van het Nederlandse 'smaldeel' nodig is.

Lees meer >>

Staatssecretaris Knops en koepelvoorzitters hoger onderwijs tekenen voor structurele samenwerking op IT

9 juni 2020

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken.

Lees meer >>

IT na corona: Oog blijven houden voor...

8 juni 2020

Videobellen met collega’s vanuit de slaapkamer, tentamens maken terwijl een video op jou en jouw kamer staat gericht en een app die in de gaten houdt of je met corona besmet kan zijn. Er zijn genoeg privacy-onderwerpen die in deze tijd worden bediscussieerd.

Lees meer >>

Hackers veilen gestolen data

8 juni 2020

Ransomwarecriminelen dreigen waardevolle data van slachtoffers te veilen. Zo zetten ze hen verder onder druk om te betalen voor hun gegijzelde data.

Lees meer >>

8 vragen over de staat van de kwantumcomputer

8 juni 2020

Het nieuws rond de ontwikkeling van kwantumcomputers kan behoorlijk verwarrend zijn. Google claimt een doorbraak met 54 qubits die een simpele taak kunnen uitvoeren, terwijl het bedrijf D-Wave commerciële quantumcomputers van 8000 qubits levert.

Lees meer >>