Nieuws


Publicatie jaar

Kabinet maakt risicoanalyse voor ict-overnames

20 april 2019

Minister Grapperhaus kondigt reeks maatregelen aan tegen statelijke cyberspionage

Lees meer >>

Wereld kijkt toe hoe Europa ethische richtlijnen vaststelt voor AI

20 april 2019

Vorige week presenteerde de High-Level Expert Group on Artificial Intelligence van de Europese Commissie een set ethische richtlijnen voor betrouwbare kunstmatige intelligentie. De Commissie gaat er nu proefprojecten mee doen. De European University Association (EUA) laat weten dat ze blij is met de richtlijnen.

Lees meer >>

Veilige websites zijn helemaal niet zo veilig

19 april 2019

Veruit de meeste domeinen gebruiken nog een kwetsbare versie van het beveiligingsprotocol.

De nieuwste versie van het Transport Layer Security-protocol wordt nog maar mondjesmaat toegepast in Nederland, blijkt uit een inventarisatie van SIDN.

Lees meer >>

Is er maatschappelijk draagvlak voor sensing?

18 april 2019

Sensoren worden steeds meer ingezet voor de veiligheid en leefbaarheid in Nederlandse steden. Maar hoe zit het met het maatschappelijk draagvlak voor sensing? Nieuw onderzoek, dat het Rathenau Instituut uitvoert in opdracht van de nationale politie, geeft inzichten en handreikingen.

Lees meer >>

Minister onderwerpt ICT jeugdzorg aan hacktests

18 april 2019

Ethische hackers moeten de jeugdzorg behoeden voor nieuwe datalekken.

Lees meer >>

Microsoft patcht Windows-backdoor na tip Kaspersky

18 april 2019

Microsoft heeft een kritiek lek in Windows gedicht. Via dat lek probeerden cybercriminelen via de Windows-kernel het besturingssysteem over te nemen. Beveiliger Kaspersky Lab meldde het beveiligingslek. Microsoft heeft de route inmiddels gepatcht. 

Lees meer >>

Nederlandse overheid investeert meer in R&D

18 april 2019

Het Nederlandse kabinet trok in 2018 een half miljard euro meer uit voor onderzoek & ontwikkeling (r&d) ten opzichte van 2017. Daarmee stijgt de overheidssteun voor r&d vanaf 2018 naar ruim 5,5 miljard euro; een belofte uit het regeerakkoord is hiermee nagekomen.

Lees meer >>

Meerdere zorginstanties in de fout met oude domeinnaam

16 april 2019

Na het datalek bij jeugdzorginstelling Samen Veilig in de regio Utrecht, is naar boven gekomen dat ook andere zorginstellingen verzaakten hun domeinnaam te verlengen. De dreiging is inmiddels tegemoet getreden. Ook zijn er geen gegevens gelekt. 
 

Lees meer >>

VPN ook vaak onveilig, waarschuwt US-CERT

15 april 2019

Sessiecookies van sommige leveranciers staan onversleuteld in het pc-geheugen of in logfiles.

Lees meer >>

OCW ziet grote rol voor flexibilisering in ho-strategie

15 april 2019

Flexiblisering zal een belangrijke plek krijgen in de hoger onderwijsstrategie van minister Van Engelshoven. “Toen wij onlangs de startconferentie voor de ho-strategie organiseerden, was leven lang ontwikkelen misschien wel het meest genoemde thema.”

Lees meer >>

Mogelijkheden en uitdagingen voor privacy en veiligheid van het Internet of Things

12 april 2019

Exponential View (EV) heeft, samen met Harvard Business Review (HBR), zijn podcast-serie over innovatie hervat. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen is een brede discussie over hoe AI, blockchain, genetische manipulatie, hernieuwbare energiebronnen en robotica op het punt staan om biljoenen dollars aan waarde te creëren.

Lees meer >>

Hoe AI en andere exponentiële technologieën de wereld veranderen

12 april 2019

Exponential View (EV) heeft, samen met Harvard Business Review (HBR), zijn podcast-serie over innovatie hervat. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen is een brede discussie over hoe AI, blockchain, genetische manipulatie, hernieuwbare energiebronnen en robotica op het punt staan om biljoenen dollars aan waarde te creëren.

Lees meer >>

5G in de EU, Chinese telecomleveranciers en de strijd met de VS en China

12 april 2019

De spectrumveilingen van de vijfde generatie (5G) mobiele telecommunicatienetwerken die voor 2019 of 2020 in 17 EU-lidstaten zijn gepland, hebben in de EU een sterk gepolitiseerde discussie op gang gebracht over de vraag of het gebruik van Chinese 5G-apparatuur in kritieke EU-infrastructuur een bedreiging vormt voor de veiligheid.

Lees meer >>

EU-richtlijn mist kans om privacy-gedragscodes mkb te stimuleren

11 april 2019

In de Avg (GDPR) is een apart artikel opgenomen over gedragscodes die de algemene regels uit de privacywet vertalen voor een specifieke branche. Datzelfde artikel noemt expliciet het mkb als belangrijke doelgroep voor een dergelijke code.

Lees meer >>

KPN brengt securitydiensten onder één dak

11 april 2019

KPN voegt zijn securityorganisaties samen. De nieuwe organisatie krijgt de naam KPN Security. Hiertoe behoren naast KPN Security Services ook de securitydiensten van de in 2017 overgenomen bedrijven DearBytes en QSight IT.  

Lees meer >>

Europa start megaproject cybersecurity

11 april 2019

Maar liefst 43 partners uit 20 EU-lidstaten, aangevuld met Noorwegen en Zwitserland, gaan de komende 42 maanden onderzoek en ontwikkeling op het gebied van cybersecurity naar een hoger plan tillen. 

Lees meer >>

Subsidieregeling Cyberweerbaarheid RVO

10 april 2019

Werkt u in een cyberweerbaarheidsnetwerk samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s?

Lees meer >>

Privacywaakhond onderzoekt EU-contracten Microsoft

10 april 2019

De European Data Protection Supervisor (EDPS) onderzoekt of de contracten die instellingen en organen van de Europese Unie (EU) met Microsoft hebben gesloten in lijn zijn met de regelgeving rond privacy en gegevensbescherming.

Lees meer >>

5 bezwaren tegen biometrie

9 april 2019

Biometrie, we komen het steeds vaker tegen – ook in ons dagelijks leven. Maar waar de één het omarmt, ziet de ander vooral de bezwaren. Terecht of niet?

Lees meer >>

Call HTSM 2019

9 april 2019

De call HTSM 2019 staat open voor financieringsaanvragen voor toepassingsgericht onderzoek op het gebied van High Tech Systemen & Materialen. Aanvragen kunnen worden ingediend door hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten (of vergelijkbare posities) met een vaste aanstelling of een tenure track positie.

Lees meer >>