Nieuws


Publicatie jaar

Europa is privacymisbruik door grote Amerikaanse bedrijven beu

27 september 2019

Het is goed mogelijk dat de Europese Unie regels gaat opleggen om te voorkomen dat bedrijven die gegevens verzamelen deze misbruiken. Dat zei Eurocommissaris Margrethe Vestager in een toespraak tot de Europese beroepsorganisaties van advocaten CCBE.

Lees meer >>

Waar komt die nieuwe bezuiniging op het hoger onderwijs vandaan?

27 september 2019

Het kabinet kondigde vorige week een bezuiniging van 226 miljoen euro aan op het hoger onderwijs. Dat bedrag moet het in de verre toekomst inleveren, omdat studenten geen hogere rente op studieschulden gaan betalen. Een artikel van HOP / Ad Valvas geeft hier een uitleg over.

Lees meer >>

PSD2-Me-Niet website live

27 september 2019

De website van het project PSD2-Me-Niet (ondersteund door SIDN fonds) is live. Door de Europese bankenwet PSD2 ontstaan risico’s voor je privacy.

Lees meer >>

SIDN verzorgt backbone van identiteits-app Irma

27 september 2019

Het gegevensverkeer dat identiteits-app Irma genereert, verloopt sinds afgelopen maand via SIDN. De beheerder van het nl-domein verzorgt de backbone van de app, waarmee je op een privacyvriendelijke manier kunt inloggen bij bijvoorbeeld zorgverzekeraars en gemeenten.

Lees meer >>

Call for Dutch Cyber Security best Research Papers 2020

26 september 2019

Onderdeel van het ICT.OPEN cybersecurity programma in maart 2020 is de aankondiging van de winnaar van de Dutch Cyber Security best Research Paper Award competitie (DCSRP Award).

Lees meer >>

VS: Best Practices en geleerde lessen uit de Digital States Survey

26 september 2019

Het Center for Digital Government analyseerde de antwoorden van de Digital States Survey, waaraan alle 50 staten uit de VS in 2018 hebben meegewerkt.

Lees meer >>

Agentschap Telecom: niveau iot-veiligheid zorgelijk

26 september 2019

Zeventien van de 22 veelgebruikte apparaten scoren matig tot zeer slecht op het gebied van basisveiligheid en privacy-aspecten. Tot die conclusie komt Agentschap Telecom na een onderzoek te hebben ingesteld naar producten als routers, slim speelgoed, ip-camera’s, slimme sloten, babyfoons en slimme thermostaten.

Lees meer >>

NL pompt een miljoen in wereldwijde cyberveiligheid

26 september 2019

Nederland draagt één miljoen euro bij aan het Digital Development Partnership (DDP) van de Wereldbank om andere landen te steunen in het creëren van een veilig, vrij en open internet. Het DDP-platform moet zorgen voor digitale innovatie en financiering van ontwikkelingshulp in afgelegen gebieden.  
 

Lees meer >>

Marietje Schaake wordt voorzitter van CyberPeace Institute

26 september 2019

Voormalig lid van het Europees Parlement Marietje Schaake wordt voorzitter van het CyberPeace Institute en voorzitter van zijn adviesraad. Stéphane Duguin, die momenteel leidinggevende is van de EU Internet Referral Unit bij Europol, wordt CEO en zal leiding geven aan de NGO.

Lees meer >>

CIO Platform Nederland: AVG is onwerkbaar

25 september 2019

CIO Platform Nederland heeft een brandbrief gestuurd aan Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daarin roept de vereniging de AP op om samen met Europese collega-toezichthouders een programma op te zetten dat helpt om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).  

Lees meer >>

Het digitale beleid van de EU breed in beeld gebracht

24 september 2019

De Europese Commissie (EC) heeft op 23 september 32 brochures uitgebracht over het Europese digitaliseringsbeleid.

Lees meer >>

'Vertrouwenskloof' staat fraudebestrijding in de weg

23 september 2019

Bij bedrijven in het EMEA-gebied groeit een kloof tussen het vertrouwen in de kwáliteit van de fraudepreventie en de realiteit van die preventie. Inmiddels geldt fraudepreventie als een topprioriteit voor de overgrote meerderheid van die bedrijven.

Lees meer >>

Kamerbrief hoofdlijnen nieuwe Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

20 september 2019

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) beschrijft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van de komende Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek.

Lees meer >>

Kabinet kondigt investeringsfonds r&d aan, maar bezuinigt op hoger onderwijs

19 september 2019

Het kabinet wil investeren in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur, zei koning Willem-Alexander in de troonrede. Dit moet het fundament onder de Nederlandse economie sterker maken. Op de rijksbegroting is echter nog niets van dit voornemen te merken, ziet HOP / DUB.

Lees meer >>

Werknemers bijscholen duurt tien keer langer dan vier jaar geleden

19 september 2019

De komende drie jaar moeten, door het toenemend belang van kunstmatige intelligentie en automatisering, wereldwijd tot wel 120 miljoen werknemers om en bijgeschoold worden, laat onderzoek van het IBM Institute of Business Value zien. Iemand bijscholen kost, door de toenemende vaardighedenkloof, bovendien steeds meer tijd.

Lees meer >>

Toegankelijkheid kernbegrip in strategische agenda

18 september 2019

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) wil meer aandacht voor hbo-onderzoek en ‘fundamentele’ toegankelijkheid. Dat ziet zij dan ook als de belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek. 

Lees meer >>

DINL en DSA verwijten kabinet passiviteit

18 september 2019

Het kabinet-Rutte III streeft naar de positie van digitale koploper in Europa maar deze ambitie komt totaal niet terug in de Miljoenennota. Dat vinden de brancheorganisaties Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) en Dutch Startup Association (DSA).  

Lees meer >>

VK: Drie notities over ethische kwesties rondom AI

18 september 2019

Het Britse Centre for Data Ethics and Innovation (CDEI) heeft drie notities gepubliceerd over ethische kwesties op het gebied van AI-ethiek. De eerste gaat over ‘deepfake’-technologie en audiovisuele desinformatie, de tweede over AI in persoonlijke verzekeringen en de derde over spraakbesturing (voice assistant technology).

Lees meer >>

Nationale agenda quantumtechnologie: van academische kennis naar toepassingen

18 september 2019

Als Nederland voorop wil lopen in de race naar de quantumcomputer, moet er 34 miljoen euro extra per jaar worden geïnvesteerd door overheid en bedrijven. Dat stellen samenwerkende universiteiten, instituten en bedrijven in de Nationale Agenda Quantum Technologie.

Lees meer >>

Nederland wil internationaal centrum quantumtechnologie worden

17 september 2019

Uit handen van Robbert Dijkgraaf ontving staatssecretaris Mona Keijzer op de vooravond van Prinsjesdag de Nationale Agenda Quantum Technologie. Met deze agenda willen Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven de Nederlandse voortrekkersrol op dit gebied behouden en versterken.

Lees meer >>