Nieuws


Publicatie jaar


Intentieverklaring CISPA-dcypher getekend in het bijzijn van Koninklijk Paar

Op 11 oktober jl  ondertekenden professor Michael Backes, directeur CISPA, en Jan Piet Barthel, directeur dcypher, een intentieverklaring (Letter of Intent) op basis waarvan plannen worden ontwikkeld voor samenwerking tussen Nederlandse cybersecurity onderzoekers en hun CISPA-collega’s. 

Lees meer >>

Fiscus: beveiligen persoonsdata technisch onmogelijk

De Belastingdienst stelt dat het ‘technisch onmogelijk’ is om persoonsgegevens goed te beveiligen. Zo houdt de fiscus bijvoorbeeld niet bij welke gegevens door medewerkers worden opgevraagd. Hierdoor kunnen gevoelige persoonsgegevens op straat komen te liggen. 
 

Lees meer >>

Intreerede dr. Rutger Leukfeldt

De 'human' factor in cybersecurity. Dr. Rutger Leukfeldt is lector Cybersecurity in het mkb aan De Haagse Hogeschool. Daarnaast is hij senior onderzoeker cybercrime bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Lees meer >>

The Emergence of a New Social Engineer

Internetcriminelen hebben in 2018 bij ruim de helft (52 procent) van de kleine bedrijven geprobeerd geld of gegevens buit te maken. Phishing en acquisitiefraude zijn hierbij de meest gebruikte methodes. Opvallend is, dat juist deze ondernemingen zich steeds minder zorgen maken over hun digitale veiligheid.

Lees meer >>

Cybercrime bij 50 procent van de kleine bedrijven

Met het doel om geld of informatie te verkrijgen hebben cybercriminelen bij meer dan de helft van de kleine bedrijven gepoogd binnen te komen. Het Cybersecurity bewustzijnsonderzoek van Alert Online onder mkb’ers toont dit aan.

Lees meer >>

Privacyregels EU brengen onderzoekssamenwerking met China in gevaar

We kwamen afgelopen week een rapport en een serie relevante artikelen over smart cities tegen. We beperken ons tot een opsomming. Een artikel van ReadWrite beschrijft vele manieren waarop de integratie van slimme technologie in de meest uiteenlopende systemen waarde kan toevoegen aan steden.

Lees meer >>

Jarenlange blik op Russische cyberspionnen

APT-groep achter verijdelde Haagse hack is 'oude bekende'.

Lees meer >>

Privacyregels EU brengen onderzoekssamenwerking met China in gevaar

Universiteiten in Europa die onderzoeksgegevens delen met instellingen in China zouden in strijd kunnen handelen met de nieuwe wetgeving van de Europese Unie inzake gegevensbescherming. Hiervoor waarschuwen rector magnificus Henk Kummeling en onderzoeker Stijn van Deursen van de Universiteit Utrecht in een bericht van University World News.

Lees meer >>

Ministerie van Defensie gaat actief participeren in dcypher

Al vanaf de oprichting van dcypher (Dutch cybersecurity platform higher education and research) in 2016 was het ministerie van Defensie vertegenwoordigd in de dcypher Adviesraad. Het ministerie gaat nu ook concreet meedenken en meedoen met activiteiten die onder de dcypher vlag worden uitgevoerd.

Lees meer >>

Registreer nu voor Matchmaking Cybersecurity 13 November New Babylon The Hague

De Call for Proposals Cybersecurity – Digital Security & Privacy komt tegemoet

Lees meer >>

StartupDelta-voorman Constantijn van Oranje presenteert blockchain-strategie

Special envoy van StartupDelta Constantijn van Oranje presenteerde vorige week een white paper over de bouwstenen voor een nationale blockchain-strategie. Het paper is opgesteld door Dutchchain, APG, Brightland Smart Services Campus en StartupDelta, in samenwerking met andere keteninitiatieven.

Lees meer >>


Driekwart bevolking te maken met cybercrime

Bijna driekwart (74 procent) van de Nederlanders heeft thuis weleens te maken gehad met cybercrime. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Lees meer >>

Aanpak digitale vaardigheden vergt meer financiering

Er is meer financiering nodig om de digitale vaardigheden van EU-burgers te verbeteren om ze te kunnen laten profiteren van digitalisering. Dit stelt de Raad van Bestuur van de Digital Skills and Jobs Coalition voor. In een rapport doet de Raad verschillende voorstellen om de aandacht voor digitale vaardigheden te vergroten.

Lees meer >>

Europees Parlement wil Europese cybergezant

Gisteravond heeft de begrotingscommissie van het Europees Parlement beslist om een half miljoen euro uit te trekken voor een Europese cybergezant. De commissie nam een amendement aan hierover dat werd ingediend door Marietje Schaake, Europarlementariër voor D66. 

Lees meer >>

Succesvolle aanpak High Impact Crimes voortgezet

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en partners zetten de succesvolle aanpak van High Impact Crimes (HIC) in 2019 voort.

Lees meer >>

Cybercriminaliteit vaak niet opgehelderd

De politie heeft vorig jaar nog geen 5 procent opgelost van in totaal 2300 aangiften van cybercriminaliteit. Dit blijkt uit de Cybersecuritymonitor 2018 van het CBS. De onderzoekers schatten bovendien dat van zo’n 80 procent van de hacks helemaal geen aangifte wordt gedaan.

Lees meer >>

Kennis en Innovatie Agenda HTSM slaat brug tussen technologie en maatschappij

De topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) heeft zijn Kennis en Innovatie Agenda (KIA) voor 2018-2021 gepresenteerd. Deze benoemt vijf maatschappelijke thema’s: klimaat, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en mobiliteit. Bij ieder thema laat de agenda zien hoe de sleuteltechnologieën van HTSM hieraan een bijdrage kunnen leveren.

Lees meer >>

EU gaat de impact van individuele onderzoekers onderzoeken

De EU gaat meer doen dan alleen de impact te meten van de onderzoeksprojecten die ze financiert. Ze gaat nu ook de impact (laten) meten van de individuele onderzoekers die aan de projecten meedoen.

Lees meer >>

Kabinet moeten opkomen voor zorgvuldige uitwerking ePrivacy-verordening

Sinds 25 mei is de AVG van kracht. Terwijl de invoering hiervan nog gaande is, werkt Brussel alweer aan een volgende wet: de ePrivacy-verordening. Net als de AVG dreigen deze regels het mkb flink te raken.

Lees meer >>