Nieuws


Publicatie jaar

Overheid negeert waarschuwingen over hacks bij niet-vitale bedrijven

17 augustus 2020

Ministerie van JenV deed niets met informatie over potentiële gevaren. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft al maanden geleden waarschuwingen gekregen dat een groot aantal organisaties in Nederland gevaar liep, maar ondernam geen actie.

Lees meer >>

Jos de Groot (EZ): Vernieuwen in tijden van crisis, dat is de echte uitdaging

17 augustus 2020

“Er wordt nogal eens makkelijk geroepen ‘we investeren ons uit de crisis’”, zegt Jos De Groot, directeur Digitale Economie bij het ministerie van EZK, in gesprek met iBestuur. “De echte uitdaging wordt juist om tijdens die crisis te blijven vernieuwen en niet terug te vallen in het oude normaal.

Lees meer >>

Wetenschappers bezorgd: 'CoronaMelder te afhankelijk van Google en Apple' ...

15 augustus 2020

Het Rathenau Instituut is bezorgd over de ontwikkeling van de Nederlandse corona-app CoronaMelder. De reden daarvan is onder meer de mogelijke afhankelijkheid van Apple en Google. Daarnaast vraagt het instituut zich af of het middel niet ‘te zwaar’ is en of gegevens voldoende beschermd worden.

Lees meer >>

EU moet bij ontwikkeling van datamarkt beter letten op privacy burger

15 augustus 2020

De EU wil meer ruimte scheppen voor commerciële benutting van data van burgers. Volgens een artikel van MIT Technology Review moet ze daarbij meer doen dan ze nu voornemens is om de privacy van burgers te beschermen. De grote platformbedrijven zouden in de huidige plannen bijna volledige zeggenschap krijgen over hoe de gegevens worden gebruikt.

Lees meer >>

'Russen beschikken over nieuw super-hackerswapen'

14 augustus 2020

De Russen beschikken over een geavanceerd hackerswapen waarmee Linux-computers zijn binnen te dringen. Daarvoor waarschuwen de Amerikaanse veiligheidsautoriteiten National Security Agency (NSA) en FBI. De tot voor kort onbekende malware die Drovorub wordt genoemd, zou al door de Russische militaire inlichtingendienst GROe worden gebruikt.

Lees meer >>

Massaclaim tegen Amerikaanse techreuzen wegens schending privacy

14 augustus 2020

Een Nederlandse claimstichting heeft een massaclaim ingediend tegen de Amerikaanse techreuzen Salesforce en Oracle. De stichting, The Privacy Collective, meent dat die bedrijven de privacy van miljoenen Nederlanders schenden door illegaal hun gegevens te verzamelen.

Lees meer >>

‘Cyberverzekering afsluiten wordt steeds complexer’

14 augustus 2020

Verzekeraars stellen hardere eisen aan risicoprofiel. Data-verwerkende bedrijven hebben vaak moeite om een cyberverzekering af te sluiten, zo blijkt uit een rondvraag van het FD. Voor IT-bedrijven geldt dat vanwege de vaak uitgebreide aanwezige kennis op securityvlak minder.

Lees meer >>

Onderwijs moet beter voorbereiden op nieuwe toekomst

14 augustus 2020

“Het opnieuw vormgeven van de manier waarop we wetenschap onderwijzen is van vitaal belang voor onze toekomst”, betoogt een artikel van het World Economic Forum. “Wetenschap, technologie, techniek en wiskunde worden steeds belangrijker.

Lees meer >>

EU en VS starten Privacy Shield-onderhandelingen

13 augustus 2020

De EU en de VS zijn de onderhandelingen begonnen over de opvolging van het Privacy Shield voor het delen van data. De uitkomst bepaalt de opslag van privacygevoelige gegevens in Amerika.

Lees meer >>

Snel zekerheid nodig over veiligheid clouddiensten

12 augustus 2020

Het is lastig voor afnemers van clouddiensten om zekerheid te krijgen over de veiligheid en betrouwbaarheid hiervan. De oorzaak ligt in het gebrek aan goede methoden.

Lees meer >>

China blokkeert al het internetverkeer beveiligd met moderne encrypti

11 augustus 2020

Vanaf eind juli geen verkeer meer geaccepteerd dat is beveiligd met TLS 1.3 en ESNI. De Chinese overheid heeft de regels verscherpt van de Great Firewall, die al het in- en uitgaande internetverkeer controleert. Https-verkeer dat is versleuteld met TLS1.3 en Encrypted Server Name Indication (ESNI) komt niet meer door de censuur.

Lees meer >>

Hackers stelen privégegevens afgestudeerden TU Delft en UU

11 augustus 2020

De privégegevens van afgestudeerden aan de TU Delft en Universiteit Utrecht zijn in handen gekomen van cybercriminelen. De onderwijsinstellingen zijn hierover op de hoogte gebracht door softwarebedrijf Blackbaud, dat back-ups van de universiteiten op de server had staan.

Lees meer >>

Blockchain-initiatieven leiden vaak tot niets

11 augustus 2020

Van alle blockchain-initiatieven leidt 85 procent uiteindelijk tot niks. Grootste struikelblok daarbij vormt vaak de privacy. Dit blijkt uit het IT Trendsonderzoek dat Supply Value jaarlijks uitvoert. It-professionals plaatsen blockchain op de achtste plek in de lijst met belangrijkste it-trends voor het komende jaar.

Lees meer >>

Taiwanese chipindustrie geplunderd door hackers

10 augustus 2020

Domain-controllers voorzien van digitale loper voor álle gebruikersaccounts. Een geavanceerde hackersgroepering heeft diverse chipproductiebedrijven in Taiwan met succes aangevallen. Daarbij is zoveel mogelijk intellectueel eigendom buitgemaakt, waaronder chipontwerpen, broncode en software-ontwikkelkits (SDK's).

Lees meer >>

Trump pakt na TikTok ook WeChat aan

8 augustus 2020

De toekomst van de wereldwijde techindustrie is opnieuw onzekerder geworden. Na TikTok van het Chinese ByteDance gaat president Trump nu ook de eveneens Chinese internetgigant Tencent aanpakken. Volgens hem zijn ‘agressieve maatregelen’ nodig tegen Chinese bedrijven.

Lees meer >>

AP waarschuwt: gemeente, let meer op privacy!

7 augustus 2020

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich zorgen over de slimme toepassingen waarmee gemeenten verspreiding van het coronavirus in de openbare ruimte willen tegengaan. Dit geldt met name voor applicaties die zijn gericht op handhaving van de veiligheidsregels.

Lees meer >>

Mkb'er doet zelden aangifte van cybercriminaliteit

6 augustus 2020

Mkb’ers die slachtoffer zijn van online-criminaliteit, doen zelden aangifte bij de politie. Slechts veertien procent van de zelfstandigen en kleine ondernemers ziet daar heil in. Wanneer wel aangifte wordt gedaan, leidt dit vaak tot ontevredenheid.

Lees meer >>

Microsoft verdrievoudigt uitkering 'bug bounties'

5 augustus 2020

Aantal misbruikte zero-day-kwetsbaarheden neemt iets af. In een jaar tijd heeft Microsoft het bedrag dat wordt uitgekeerd aan IT-beveiligingsonderzoekers die fouten ontdekten in de software verdrievoudigd naar 13,7 miljoen dollar.

Lees meer >>

Gezamenlijke aanpak van opensource-security

4 augustus 2020

De Linux Foundation heeft de oprichting aangekondigd van de Open Source Security Foundation (OpenSSF). Dit industriebrede samenwerkingsverband moet de veiligheid van opensourcesoftware verbeteren. Een groot aantal vooraanstaande ondernemingen heeft zich aangesloten. De belangrijkste initiatieven en spelers op dit gebied gaan onder één paraplu.

Lees meer >>

EARTO wil betere balans open wetenschap en bescherming intellectueel eigendom

2 augustus 2020

Het wetenschapsbeleid van de EU hinkt op twee gedachten, schetst EARTO, het Europese samenwerkingsverband van onderzoeks‑ en technologieorganisaties: het bevorderen van ‘open wetenschap’ en het beschermen van intellectuele-eigendomsrechten. Dat levert allerlei tegenstrijdigheden op.

Lees meer >>