Nieuws


Publicatie jaar

Promotiestelsel opnieuw tegen het licht gehouden

9 april 2019

Onlangs heeft een commissie van rectoren magnifici ‘Een gezonde praktijk in het Nederlandse promotiestelsel’ gepresenteerd. Het document biedt een leidraad voor een gezonde promotiepraktijk, zowel nu als in de toekomst. Dit meldt de VSNU.
 

Lees meer >>

Ontmoet dcypher op de IB Opleidingenmarkt

9 april 2019

Op woensdag 17 april a.s. staat dcypher met een informatiestand op de IB Opleidingenmarkt. Deze tweejaarlijkse opleidingenmarkt voor gevestigde en potentiële informatiebeveiligers, wordt voor de 8e maal georganiseerd door de vakverenigingen op het gebied van informatiebeveiliging PvIB, ISACA en NOREA.

Lees meer >>

Lectorenplatform cybersecurity

9 april 2019

Al enige jaren heeft dcypher de ambitie om een platform voor lectoren cybersecurity op te starten. Wij zijn van mening dat nu hét moment is om nauwere samenwerking na te streven. Met o.a.

Lees meer >>

Vlaanderen pompt 200 miljoen euro in cybersecurity

8 april 2019

De Vlaamse regering investeert de komende tien jaar 20 miljoen euro per jaar in de versterking van cyberveiligheid. Het geld wordt gebruik voor onderzoek, toegepaste oplossingen, en opleiding en sensibilisering.

Lees meer >>

Horizon 2020 - secure societies en het Europees defensie-onderzoek

8 april 2019

In aanloop naar het grote European Defence Fund, voert de Europese Commissie enkele voorbereidende activiteiten uit. Een daarvan richt zich op het defensie-onderzoek. Dit programma heeft de naam Preparatory Action for Defence Research (PADR) gekregen en kent een looptijd van 2017-2019.

Lees meer >>

AP: Waarschuwen is voorbij, we gaan handhaven

5 april 2019

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat zich in 2019 meer richten op handhaving. Tot nu toe lag de nadruk vooral op informatie delen en het uitdelen van waarschuwingen. Nu bedrijven en organisaties beter bekend zijn met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zullen ze bij privacyschendingen en datalekken vaker beboet worden.

Lees meer >>

Vereniging van Universiteiten presenteert sectoroverzicht

5 april 2019

De VSNU heeft op zijn website een centrale plek gerealiseerd waarop alle relevante data over universiteiten wordt verzameld en beschikbaar gesteld. Het gaat om gegevens over onderwijs, onderzoek en impact, medewerkers en financiën, van het aantal universitaire docenten tot solvabiliteitspercentages, van impact tot arbeidsmarktperspectief.

Lees meer >>

Call HTSM 2019 is geopend - vooraanmelding 29 april 2019

4 april 2019

De jaarlijkse HTSM-call van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) is weer geopend. Het programma richt zich op het stimuleren van excellent fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek op het gebied van High Tech Systemen en Materialen (HTSM) in Nederland.

Lees meer >>

Cryptografische beveiliging met de snelheid van het licht

4 april 2019

Wanneer mensen die elkaar wantrouwen veilig willen samenwerken, kunnen ze dat doen met behulp van cryptografische 'commitment schemes'.

Lees meer >>

Welke ICT-masters laten geen hbo’ers instromen?

4 april 2019

Bijna een derde van de voltijd wo-masteropleidingen biedt studenten met een hbo-diploma geen enkele mogelijkheid om in te stromen.

Lees meer >>

Werkt IoT cyberaanvallen in de hand?

3 april 2019

Internet of things (IoT) is gevuld met nieuwe apparaten die ons leven beter, efficiënter en intuïtiever zouden maken. De populairste IoT-apparaten zijn vooral gericht op domotica, zoals verlichting en thermostaten. Het klinkt leuk, al die IoT-apparaten op de markt en die slimme technologie in huis.

Lees meer >>

Persbericht: Pieter Jansen treedt toe tot Adviesraad dcypher

2 april 2019

CEO Cybersprint, Pieter Jansen treedt toe tot de Adviesraad van dcypher, het platform voor cyberveilig onderzoek en onderwijs van de Nederlandse overheid en NWO. 

Lees meer >>

Kunnen we machines een ethische code leren?

2 april 2019

Technologieën voor autonome en intelligente systemen (A/IS) roepen wereldwijd zorgen op over de impact ervan op het welzijn van individuen en samenlevingen. Assistant professor Aimee van Wynsberghe (TU Delft) legt in een artikel van Forbes uit wat de problemen zijn en in welke oplossingsrichtingen je kunt denken.

Lees meer >>

Nieuwe subsidieronde voor kort praktijkgericht onderwijsonderzoek

2 april 2019

De vijfde subsidieronde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor kortlopend praktijkgericht onderzoek is geopend.

Lees meer >>

SCIRT introduceert STITCH, een korte checklist voor security van applicaties

2 april 2019

Het is steeds belangrijker dat software en diensten aan veiligheidseisen voldoen. Maar hiervoor zijn veel verschillende lijsten en leidraden; welke kies je dan? SCIRT, de community voor cybersecurity, heeft daarom een vereenvoudigde checklist ontwikkeld: De Security Technical IT CHecklist (STITCH).

Lees meer >>

'Gekraakte' PGP-data verraadt ook corrupte agent

1 april 2019

Corrupte agent loopt tegen de lamp door bakken aan buitgemaakte en ontcijferde PGP-data van crimineel netwerk.

Lees meer >>

Europese Commissie doet aanbevelingen EU-aanpak 5G-veiligheid

1 april 2019

De Europese Commissie (EC) heeft een reeks aanbevelingen geformuleerd voor een gezamenlijke aanpak binnen de EU van de cybersecurity van 5G-netwerken. Deze netwerken worden de ruggengraat van onze samenlevingen en economieën, en van innovatie in de nabije toekomst.

Lees meer >>

Onderwijskoepels willen samen innovatiekracht en kwaliteit versterken

1 april 2019

De VSNU, de Vereniging Hogescholen, de MBO Raad, de VO-raad en de PO-Raad hebben een gezamenlijke ontwikkelagenda gemaakt voor een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs.

Lees meer >>

ENW PPS-fonds open voor samenwerking binnen HTSM

1 april 2019

Het ENW-brede PPS-fonds voor bottom-up publiek-privaat onderzoek binnen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen is geopend. Het ENW PPS-fonds biedt verschillende mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven (incl. het MKB) en kennisinstellingen binnen de Topsectoren Chemie (incl.

Lees meer >>

Een derde wo-masters niet toegankelijk voor hbo-gediplomeerden

1 april 2019

Een derde van de wo-masteropleidingen is nog altijd niet toegankelijk voor hbo-gediplomeerden. Dat blijkt uit het Inspectierapport ‘Doorstromen van hbo naar wo’.

Lees meer >>