Nieuws


Publicatie jaar

Beleidsmaatregelen en ‑initiatieven voor cyberveiligheid en privacy

14 juni 2019

Cyberveiligheid, vertrouwen en privacy vormen de basis van een welvarende Europese digitale interne markt. De EU heeft een breed scala aan maatregelen genomen om de Europese digitale interne markt te beschermen en de infrastructuur, overheden, bedrijven en burgers te beschermen.

Lees meer >>

Nieuwe ronde stimuleringsregeling Open en online onderwijs van start

13 juni 2019

De stimuleringsregeling Open en online onderwijs staat weer open. In deze regeling stelt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiering beschikbaar voor zowel experimenten met online onderwijsvormen als initiatieven om open leermaterialen in te zetten. Dien uiterlijk 16 december je projectvoorstel in.

Lees meer >>

Miljoenen extra voor handhaving privacywet

12 juni 2019

In 2019 legt AP accent op sanctionering op overtreding AVG. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming stelt jaarlijks 3,4 miljoen extra beschikbaar aan de Autoriteit Persoonsgegevens voor een betere handhaving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees meer >>

Call Preparatory Action for Defence Research (PADR)

12 juni 2019

In aanloop naar het grote European Defence Fund, voert de Europese Commissie enkele voorbereidende activiteiten uit. Een daarvan richt zich op het defensie-onderzoek. Dit programma heeft de naam Preparatory Action for Defence Research (PADR) gekregen en kent een looptijd van 2017-2019.

Lees meer >>

VS: Grote onderzoeken naar techreuzen

12 juni 2019

Anders dan in Europa is de Amerikaanse overheid niet zo snel bereid in te grijpen bij het bedrijfsleven. Maar dat lijkt nu te gaan veranderen voor de grote techbedrijven. Het ministerie van Justitie (DoJ) heeft een onderzoek geopend naar Google en Apple om te kijken of zij een monopolie vormen en daarmee de wet overtreden, meldt Bloomberg.

Lees meer >>

TU Delft lanceert publicatie over mogelijke impact kwantuminternet

12 juni 2019

De opkomst van kwantumtechnologie zal gevolgen hebben voor de industrie en voor de samenleving als geheel, maar hoe en in welke mate weten we nog niet. Een TU Delft Quantum Vision Team heeft de mogelijke toekomstige impact in kaart gebracht met de focus op kwantuminternet. De resultaten van de verkenning zijn gepubliceerd als tijdschrift.

Lees meer >>

CSBN 2019: Ontwrichting van de maatschappij ligt op de loer

12 juni 2019

De digitale dreiging voor de nationale veiligheid is permanent. Vrijwel alle vitale processen en systemen in Nederland zijn deels of volledig gedigitaliseerd waarbij er nauwelijks terugvalopties of analoge alternatieven zijn.

Lees meer >>

Felicitaties naar INTERSECT

12 juni 2019

dcypher feliciteert Professor Sandro Etalle, de Technische Universiteit Eindhoven en het indrukwekkende consortium achter INTERSECT met het verkrijgen van een geweldige toekenning, die van groot belang is voor de cyberbeveiligingsgemeenschap in Nederland!

Nationale Wetenschapsagenda

Lees meer >>

Internationaal techtalent hackt in Den Haag voor betere wereld

11 juni 2019

DATA-OPLOSSINGEN HELPEN ORGANISATIES DIE ZICH INZETTEN VOOR VREDE, RECHT EN VEILIGHEID. HET WEEKEND VAN 14, 15 EN 16 JUNI STAAT DEN HAAG IN HET TEKEN VAN DE VERHUIZING VAN DE GROOTSTE TECH COMMUNITY VAN DE STAD, THE HAGUE TECH’ (THT).

Lees meer >>

Zorgelijk dat universiteiten zelf verantwoordelijk zijn voor aanpak Chinese dreiging

11 juni 2019

Als universiteiten het al willen - wat niet altijd het geval is - dan kunnen zij niet omgaan met spionagedreigingen vanuit China.

Lees meer >>

MIVD en AIVD lopen achter met invoering sleepwet

11 juni 2019

De inlichtingendiensten AIVD en MIVD hebben de rechtsbescherming van burgers nog altijd niet op orde. Vooral de militaire dienst schiet nog steeds tekort bij de uitvoering van de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv2017), in de volksmond sleepwet genoemd.

Lees meer >>

Politiek wil privacy beter beschermen

11 juni 2019

Om ervoor te zorgen dat burgers zich vrij en veilig voelen in een digitaliserende wereld, wil het kabinet de normen voor privacybescherming aanscherpen. Dat schrijft het kabinet in de kamerbrief ‘bescherming van horizontale privacy’: de privacy tussen burgers onderling en tussen burgers en bedrijven.

Lees meer >>

CfP Offensive Cryptography Special issue

11 juni 2019

Call for papers Offensive Cryptography Special Issue for Cryptography and Communications. Cryptography underlies the security of data and communication in the modern world. An important aspect of cryptologic research is verifying that cryptographic primitives and constructs are secure against attackers.

Lees meer >>

Cyber-industrie ontmoette wetenschap

11 juni 2019

Op maandag 27 mei 2019 ontmoetten vertegenwoordigers van de cybersecurity branche, deels verenigd in 'Cyberveilig Nederland' (CVNL), cybersecurity wetenschappers in Utrecht.

Lees meer >>

Word jij het beste cybersecurity-talent van Europa?

7 juni 2019

Europese landen zijn begonnen of bereiden zich voor op de start van hun nationale cybersecurity-competities.

Lees meer >>

OESO spreekt beginselen inzake kunstmatige intelligentie af

7 juni 2019

De OESO (OECD) heeft een set van Principles on Artificial Intelligence (AI) aangenomen, de eerste internationale normen voor het verantwoord beheer van betrouwbare AI. De OESO-beginselen omvatten concrete aanbevelingen voor overheidsbeleid en overheidsstrategieën.

Lees meer >>

Voorbeelden van projecten voor het aanleren van digitale vaardigheden

7 juni 2019

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt in een aantal Europese lidstaten ingezet voor projecten die zich richten op het aanleren van digitale vaardigheden.

Lees meer >>

VS: Tweepartijenvoorstel om academische spionage tegen te gaan

7 juni 2019

Democraten en Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben een wetsvoorstel ingediend voor het tegengaan van buitenlandse, economische en militaire, spionage.

Lees meer >>

AVG bestaat een jaar: wat hebben we geleerd?

7 juni 2019

Een jaar gelden werd de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG; GDPR) van kracht. Tal van artikelen vragen zich af wat dat tot nu toe heeft opgeleverd. In navolging van wat de Amerikaanse denktank ITIF eerder dit jaar schreef, wordt veel geklaagd over de negatieve gevolgen van de regels op innovatie en de digitale economie.

Lees meer >>

CFP - WORKSHOPS 24th ESORICS 2019

6 juni 2019

CALL FOR PAPERS, WORKSHOPS ESORICS 2019 24th European Symposium on Research in Computer Security University of Luxembourg, Luxembourg, September 23-27, 2019 ESORICS is the annual European research event in Computer Security. The Symposium started in 1990 and has been held in several European countries, attracting a wide international audience fr

Lees meer >>