Nieuws


Publicatie jaar

Defensie vergroot slagkracht tegen cyberdreiging

Defensie vergroot haar offensieve cybercapaciteiten en cyberweerbaarheid. Dat is nodig om de krijgsmacht en Nederland te beschermen tegen de digitale dreigingen. De grootste dreiging komt van landen, die zich weinig aantrekken van de regels.

Lees meer >>

Onderscheid tussen universiteiten en hogescholen zou moeten verdwijnen

De strikte scheiding tussen hbo en wo is niet meer van deze tijd. Er zijn onderzoeksintensieve hogescholen en onderwijsintensieve universiteiten. Het hbo is in dit stelsel eigenlijk een onderbenutte sector. Dat zeggen Anka Mulder (Saxion) en Barend van der Meulen (Rathenau Instituut) in een podcast van ScienceGuide over het binaire stelsel.

Lees meer >>

Er is een nieuwe visie nodig op permanent opleiden en bijscholen

In de toekomst hebben we een flexibeler arbeidsmarkt nodig, met mensen die voortdurend bijleren en zich kunnen aanpassen aan veranderingen. Effectieve omscholingsprogramma’s zijn cruciaal om in deze behoefte te voorzien.

Lees meer >>

Wereld verliest vertrouwen in technologie als oplossing voor grote problemen

“Mensen zijn minder positief over de digitale economie dan we hadden verwacht. Dit is een belangrijk signaal, omdat de digitale economie door mensen wordt geleid”, aldus Jerry Buhlmann, ceo van Dentsu Aegis Network. Zijn bedrijf presenteerde afgelopen week, samen met Oxford Economics, de Digital Society Index.

Lees meer >>

Universiteiten en hogescholen van start met Versnellingsplan onderwijsinnovatie

De Vereniging van Universiteiten VSNU, Vereniging Hogescholen en SURF hebben gezamenlijk een vierjarig Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT opgesteld. Binnen de eigen instelling én in samenwerking met andere universiteiten en hogescholen, biedt dit plan ruimte om substantiële stappen te zetten op het gebied van digitalisering.

Lees meer >>

Startup in Residence Ministerie van Justitie en Veiligheid

Bij het Startup in Residence-programma krijgen startups de kans om een innovatieve oplossing te bedenken voor de maatschappelijke opgaven van Justitie en Veiligheid. Er zijn 11 challenges, aanmelden kan tot en met 8 november.

Lees meer >>

Radboud vindt lek in ssd’s Samsung en Crucial

Onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben beveiligingslekken ontdekt in de hardwarematige encryptie van ssd’s (solid state drive). Volgens de onderzoekers bieden veelgebruikte opslagmedia van Samsung en Crucial, die werken met een ‘zelfversleutelende schijf’, niet het verwachte niveau van gegevensbescherming.

Lees meer >>

Rusland bedreigt de Nederlandse democratie

Worden wij bedreigd door de Russen? Hacken ze onze computers? En beïnvloeden ze onze democratie? De uitzetting van vier Russische spionnen in april van dit jaar maakt het onderwerp spannend. Het theater op Infosecurity.nl in de Jaarbeurs in Utrecht puilde vorige week uit voor Don Eijndhoven, oprichter van de Cyber Warfare Community.

Lees meer >>

Denktank presenteert actieplan voor voortgang digitaal Europa

De denktank The Lisbon Council kijkt in een discussienota naar de komende uitdagingen en mogelijke strategische voordelen van een vernieuwde Europese digitale agenda. Die moet onder de nieuwe Europese Commissie vorm krijgen.

Lees meer >>

Hoe tech-medewerkers Silicon Valley aansporen om ethiek te stellen boven winst

Het lijkt soms wel of alleen Europa zich druk maakt over privacy en ethiek in de vierde industriële revolutie. Een artikel van Vox.com vertelt hoe werknemers van Google, Amazon en Microsoft hun bedrijven aanzetten tot afwegingen over de maatschappelijke impact van de technologie die ze bouwen. Dit gebeurt overigens ad hoc.

Lees meer >>

Wereldwijde uitdaging van kunstmatige intelligentie

Welke kansen en uitdagingen biedt kunstmatige intelligentie voor bedrijven en de wetenschap?

Lees meer >>

Welke landen zijn het beste voorbereid op het tijdperk van disruptieve technologie?

Een rapport van de World Bank Group beoordeelt hoe landen ervoor staan als het gaat om de overgang naar een technologie-gedreven nieuwe economie. Als leidende indicator werd gekeken naar op technologie gebaseerde ‘unicorns’. Nederland komt niet goed uit de vergelijking.

Lees meer >>

Bedrijven en wetenschappers willen nationale AI-strategie

Nederland moet succesvol worden in het toepassen van kunstmatige intelligentie (AI) en daarvoor een nationale strategie opstellen. Dat is de inzet van AINED, een nieuw publiek-privaat samenwerkingsverband van VNO-NCW, TopTeam ICT, ICAI (Innovation Center for Artificial Intelligence), NWO en TNO.

Lees meer >>

Programma Matchmaking Cybersecurity bekend

Als je bent ingeschreven voor de Matchmaking Cybersecurity op 13 november 2018 in New Babylon in Den Haag, kun je je face to face afspraken inplannen of je pitch insturen om te zoeken naar consortiumpartners in cybersecurity onderzoek in een van de parallelle sessies.

Lees meer >>

Holland High Tech volop betrokken in nieuwe innovatiebeleid kabinet

Het team van Holland High Tech is volop betrokken bij de gesprekken die momenteel gevoerd worden tussen de ministeries en de topsectoren over het vinden van oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van Nederland.

Lees meer >>

EU kent QuTech-consortium tien miljoen euro toe voor versnelde ontwikkeling quantuminternet

Vandaag kondigde de Europese Commissie aan dat haar Quantum Flagship Programme tien miljoen euro zal bijdragen aan de ontwikkeling van een blauwdruk voor een toekomstig quantuminternet.

Lees meer >>

Zorgen Nederlanders om digitale veiligheid nemen toe

Groot deel van Nederlandse burgers maakt zich zorgen om digitale veiligheid en identiteitsdiefstal.

Lees meer >>

Kansen en uitdagingen voor kunstmatige intelligentie in Europa

In de marge van de digitale top van 15 en 16 oktober in Tallinn (Estland), heeft de Brusselse denktank The Lisbon Council een beleidsnota gepresenteerd over kunstmatige intelligentie.

Lees meer >>

Risicorapportage Cyberveiligheid Economie 2018

Met de digitalisering van de samenleving neemt ook het economische belang van cyberveiligheid toe. De Risicorapportage Cyberveiligheid Economie (RCE) 2018 van het CPB laat zien dat er sprake is van een continue wapenwedloop, waarbij Nederland in internationaal perspectief voorop loopt.

Lees meer >>

Veel Nederlanders bezorgd om hacks en id-diefstal

Nederlanders voelen zich wel veiliger dan anderen.

Lees meer >>