Nieuws


Publicatie jaar

Risicorapportage Cyberveiligheid Economie 2018

Met de digitalisering van de samenleving neemt ook het economische belang van cyberveiligheid toe. De Risicorapportage Cyberveiligheid Economie (RCE) 2018 van het CPB laat zien dat er sprake is van een continue wapenwedloop, waarbij Nederland in internationaal perspectief voorop loopt.

Lees meer >>

Veel Nederlanders bezorgd om hacks en id-diefstal

Nederlanders voelen zich wel veiliger dan anderen.

Lees meer >>

Kleine bedrijven minder vaak slachtoffer cyberaanval

Kleine bedrijven hebben minder vaak te maken met een cyberaanval dan grotere. Van de bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen werd 9 procent in 2016 geconfronteerd met een ICT-incident dat van buitenaf werd veroorzaakt. Dit meldt het CBS op basis van de Cybersecuritymonitor 2018.

Lees meer >>

EU werkt aan sancties na cybercrime

Tegen personen of organisaties die betrokken zijn bij cyberaanvallen moeten snel strafmaatregelen kunnen worden genomen. De EU-regeringsleiders gaven op hun top in Brussel opdracht zo’n sanctiesysteem uit te werken.

Nederland, het Verenigd Koninkrijk en enkele andere landen hadden hierop aangedrongen.

Lees meer >>

Artificial Intelligence Lab opent in Amsterdam

Het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) in Amsterdam en uitgever Elsevier hebben samen het Elsevier AI Lab geopend. Het lab is een krachtenbundeling tussen wetenschap en bedrijfsleven en versterkt de positie van Nederland op gebied van datawetenschappen en kunstmatige intelligentie.

Lees meer >>

Schade cybercriminaliteit loopt op tot 5 biljoen euro

Cybercriminaliteit dreigt de wereldmarkt in 2021 jaarlijks meer dan vijf biljoen euro te gaan kosten. Dat is net zo hoog als het bruto nationaal product (BNP) van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Dat stelt ESI ThoughtLab, een economische denktank uit de Verenigde Staten, op basis van eigen onderzoek.  
 

Lees meer >>

Mens in de machine: hoe beheersen we algorithmen?

Hoe zorgen we ervoor dat AI-machines gaan leren begrijpen wie wij zijn en wat onze menselijke normen en waarden zijn, zodat ze gaan bijdragen aan een samenleving zoals wij die voor ogen hebben?

Lees meer >>

Succesvolle samenwerking tussen VS en NL (Side Event One Conference)

Aan het begin van de “Cyber Month 2018” vonden twee bijzondere bijeenkomsten plaats in het kader van onze Nederlands-Amerikaanse onderzoekssamenwerking op het terrein van cybersecurity en privacy.

Lees meer >>

Brouwer Prijs naar Privacy by Design

Haarlem, 16 oktober 2018 - De Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving 2018 gaat naar de stichting Privacy by Design.

Lees meer >>

Bijleveld: wel cyberaanvallen, geen oorlog

Minister van Defensie, Ank Bijleveld, oogstte afgelopen weekend kritiek na haar stellingname dat Nederland in een cyberoorlog verwikkeld is met de Russen. Vervolgens ontkende ze dat ze het woord ‘cyberoorlog’ in de mond had genomen. Dat leidde tot een hoop commotie.

Lees meer >>

Intentieverklaring CISPA-dcypher getekend in het bijzijn van Koninklijk Paar

Op 11 oktober jl  ondertekenden professor Michael Backes, directeur CISPA, en Jan Piet Barthel, directeur dcypher, een intentieverklaring (Letter of Intent) op basis waarvan plannen worden ontwikkeld voor samenwerking tussen Nederlandse cybersecurity onderzoekers en hun CISPA-collega’s. 

Lees meer >>

Fiscus: beveiligen persoonsdata technisch onmogelijk

De Belastingdienst stelt dat het ‘technisch onmogelijk’ is om persoonsgegevens goed te beveiligen. Zo houdt de fiscus bijvoorbeeld niet bij welke gegevens door medewerkers worden opgevraagd. Hierdoor kunnen gevoelige persoonsgegevens op straat komen te liggen. 
 

Lees meer >>

Intreerede dr. Rutger Leukfeldt

De 'human' factor in cybersecurity. Dr. Rutger Leukfeldt is lector Cybersecurity in het mkb aan De Haagse Hogeschool. Daarnaast is hij senior onderzoeker cybercrime bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Lees meer >>

The Emergence of a New Social Engineer

Internetcriminelen hebben in 2018 bij ruim de helft (52 procent) van de kleine bedrijven geprobeerd geld of gegevens buit te maken. Phishing en acquisitiefraude zijn hierbij de meest gebruikte methodes. Opvallend is, dat juist deze ondernemingen zich steeds minder zorgen maken over hun digitale veiligheid.

Lees meer >>

Cybercrime bij 50 procent van de kleine bedrijven

Met het doel om geld of informatie te verkrijgen hebben cybercriminelen bij meer dan de helft van de kleine bedrijven gepoogd binnen te komen. Het Cybersecurity bewustzijnsonderzoek van Alert Online onder mkb’ers toont dit aan.

Lees meer >>

Privacyregels EU brengen onderzoekssamenwerking met China in gevaar

We kwamen afgelopen week een rapport en een serie relevante artikelen over smart cities tegen. We beperken ons tot een opsomming. Een artikel van ReadWrite beschrijft vele manieren waarop de integratie van slimme technologie in de meest uiteenlopende systemen waarde kan toevoegen aan steden.

Lees meer >>

Jarenlange blik op Russische cyberspionnen

APT-groep achter verijdelde Haagse hack is 'oude bekende'.

Lees meer >>

Privacyregels EU brengen onderzoekssamenwerking met China in gevaar

Universiteiten in Europa die onderzoeksgegevens delen met instellingen in China zouden in strijd kunnen handelen met de nieuwe wetgeving van de Europese Unie inzake gegevensbescherming. Hiervoor waarschuwen rector magnificus Henk Kummeling en onderzoeker Stijn van Deursen van de Universiteit Utrecht in een bericht van University World News.

Lees meer >>

Ministerie van Defensie gaat actief participeren in dcypher

Al vanaf de oprichting van dcypher (Dutch cybersecurity platform higher education and research) in 2016 was het ministerie van Defensie vertegenwoordigd in de dcypher Adviesraad. Het ministerie gaat nu ook concreet meedenken en meedoen met activiteiten die onder de dcypher vlag worden uitgevoerd.

Lees meer >>

Registreer nu voor Matchmaking Cybersecurity 13 November New Babylon The Hague

De Call for Proposals Cybersecurity – Digital Security & Privacy komt tegemoet

Lees meer >>