Nieuws


Publicatie jaar

Challenge the Cyber, Capture the Flag

2 september 2019

Op zaterdag 7 september vindt de eerste editie van het Capture the Flag ofwel CTF-event ‘Challenge the Cyber’ plaats in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer.

Lees meer >>

Websites hacken al jaren stiekem iPhones

1 september 2019

Er zijn al jaren websites die iPhones hacken, schrijft Google's beveiligingsteam in een serie blogposts. Zo'n malafide website installeert automatisch malware op de iPhone en kan vervolgens de locatie en contacten van de gebruiker inzien. De hackers kunnen ook meelezen in chat- en mailapps als WhatsApp en e-mail.

Lees meer >>

Ai voert boventoon in Gartners Hype Cycle

30 augustus 2019

In het nieuwste rapport van Gartner is het kunstmatige intelligentie wat de klok slaat. Het adviesbureau publiceert jaarlijks zijn zogeheten Hype Cycle die de levensfase van nieuwe technologietrends aangeeft. Veel trends hangen samen met ai en zouden tussen de vijf en tien jaar gemeengoed zijn.  

Lees meer >>

Nederland stevent af op een kennisachterstand

29 augustus 2019

Volgens WOinActie, FNV, VAWO en LSVb vormt het bezuinigingsbeleid van minister Ingrid van Engelshoven (OCW) een serieuze bedreiging voor de wetenschap en het universitair onderwijs in Nederland.

Lees meer >>

Kabinet wil extra investeren in infrastructuur, onderwijs en innovatie

29 augustus 2019

Het kabinet overweegt tientallen miljarden euro’s extra te lenen om daarvan toekomstige investeringen in infrastructuur, onderwijs en innovatie te betalen.

Lees meer >>

De tijd om met AI aan de slag te gaan, is nu

29 augustus 2019

Kunstmatige intelligentie (AI) gaat nu doorbreken in alle sectoren, stelt een artikel van Singularity Hub.

Lees meer >>

Hoe het bedrijfsleven zich gereed kan maken voor digitale transitie

29 augustus 2019

Het merendeel van de EU-bedrijven mist digitale competenties, concludeerde een onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU) in opdracht van het Amerikaans it-bedrijf Riverbed, in april van dit jaar (deze maand beschreven in een artikel van Computable).

Lees meer >>

Hoe overheden de effecten van digitalisering op de arbeidsmarkt kunnen bijsturen

29 augustus 2019

Er wordt veel gespeculeerd over, en onderzoek gedaan naar de effecten van digitalisering op werk.

Lees meer >>

Noodzaak gemeenschappelijke EU-strategie voor AI dringender dan ooit

29 augustus 2019

Kunstmatige intelligentie (AI) zou een grote bijdrage kunnen leveren aan de Europese economie en maatschappij, maar dan moeten de EU-lidstaten het wel eerst eens worden over een gemeenschappelijke strategie die haar sterke punten benut en die het mogelijk maakt de middelen van de lidstaten op de meest doeltreffende wijze te bundelen.

Lees meer >>

Advies aan minister: wees uiterst kritisch tegenover blockchain

29 augustus 2019

Tilburgse onderzoekers namen in opdracht van minister Sander Dekker van Rechtsbescherming de juridische aspecten van blockchain-toepassingen onder de loep. Zij schreven een uiterst kritisch rapport dat minister Dekker vandaag aan de Tweede Kamer voorlegt. 

Lees meer >>

Hart voor tech en onze digitale democratie? Dien je aanvraag in!

29 augustus 2019

Heb jij een mooi projectidee waarmee je de regie van de online nieuwsgebruiker/ informatiepositie van de individu zou kunnen versterken? De gezamenlijke call van SIDN fonds en Adessium Foundation ‘Publieke waarden in een digitale samenleving’ staat nog open tot 23 september. Interesse of een vraag?

Lees meer >>

Chinese hack verplicht universiteiten Australië tot inlichtingenwerk

28 augustus 2019

Het Australische ministerie van Onderwijs verplicht universiteiten tot samenwerking met inlichtingendiensten, versus China. De door het ministerie opgelegde verplichting voor universiteiten om samen te werken met veiligheidsdiensten betreft de strijd tegen buitenlandse inmenging via internet.

Lees meer >>

EIT stelt Martin Kern aan als directeur

28 augustus 2019

Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (European Institute of Innovation and Technology, EIT) stelt Martin Kern aan als directeur. Hij moet de missie van EIT vervullen, namelijk het innovatievermogen van Europa vergroten. Kern is aangesteld door de raad van bestuur.

Lees meer >>

Tilburg University komt met ai-opleiding

28 augustus 2019

In navolging van de UvA focust nu ook Tilburg University op kunstmatige intelligentie. In september biedt de universiteit de bacheloropleiding Cognitive Science and Artificial Intelligence aan. Ter gelegenheid organiseert Tilburg University in de loop van dit academisch jaar lezingen en hackathons met als thema ‘Ai for Society’.

Lees meer >>

IBM met CWI belangrijke stap in beveiliging quantumcomputers

28 augustus 2019

IBM Research heeft tijdens de tweede Post-Quantum Cryptography Standardization Conferentie, georganiseerd door het NIST (National Institute of Standards and Technology), nieuwe cryptografische algoritmen aangekondigd die ondersteuning bieden bij de toekomstige beveiliging van quantumcomputers.

Lees meer >>

IBM to deploy quantum-proof cryptography co-developed with CWI and RU

28 augustus 2019

Together with CWI, Radboud University and other international partners, IBM Research has developed quantum-safe algorithms for securing data. The new algorithms, which are part of the CRYSTALS suite, are based on the hardness of mathematical problems that have not succumbed to any algorithmic attacks, either classical or quantum.

Lees meer >>

Wereldleider zoeken stapje voor stapje naar consensus over ontwikkeling AI

26 augustus 2019

De G20 nam in juni een verklaring aan over de wijze waarop AI zich verder zou moeten ontwikkelen. Een artikel van Science|Business laat zien dat daar internationaal nog heel verschillend over wordt gedacht. De wereldleiders komen maar stapje voor stapje dichter bij elkaar.

Lees meer >>

Onderwijs heeft hoge prioriteit bij nieuwe voorzitter Europese Commissie

26 augustus 2019

Op 16 juli werd Ursula von der Leyen benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Zij ontvouwde zes ambities, waarbij onderwijs en onderzoek, klimaatbeleid en digitalisering belangrijke onderwerpen zijn.

Lees meer >>

GDPR heeft regels voor onderzoek veranderd en dat is nog niet het einde

26 augustus 2019

Vorig jaar werd de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR / AVG) van kracht. De European Parliamentary Research Service (EPRS) heeft uitgezocht wat dit betekent voor het wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer >>

Denktank waarschuwt voor buitenlands misbruik openheid Horizon Europe

26 augustus 2019

Volgens het European Political Strategy Centre (EPSC) moet de Europese Commissie “de openheid van Horizon Europe herzien”. Rivaliserende landen zouden misbruik kunnen maken van de Europese openheid en zo de autonomie en de belangen van Europa op de lange termijn kunnen schaden, waarschuwt de denktank.

Lees meer >>