Nieuws


Publicatie jaar

Catrien Bijleveld benoemd tot raadslid WRR

1 april 2019

Catrien Bijleveld benoemd tot raadslid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Op voorstel van de ministerraad heeft minister-president Rutte ermee ingestemd om Catrien Bijleveld voor te dragen voor benoeming tot lid van de WWR. Haar benoeming gaat in op 1 december 2019.

Lees meer >>

Conferentie over het nieuwe Europese defensieonderzoek

30 maart 2019

Op 26 maart vond een Europese ‘Conferentie over Onderzoek en Innovatie op het gebied van Defensievermogen’ plaats. De conferentie was georganiseerd door het Roemeense voorzitterschap van de Raad van de EU en ging vooral over de nieuwe Europese plannen voor defensieonderzoek.

Lees meer >>

Kick-off joint US-NL projects

29 maart 2019

Op 19 maart, tijdens de S&T Cybersecurity and Innovation Showcase in 2019 in Washington D.C., georganiseerd door het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, werden de gezamenlijke onderzoeksprojecten VS-NL DDoS en SCADA van start gegaan.

Lees meer >>

Nieuwe ethische gedragscode AI voor ICT-sector

29 maart 2019

Nederland ICT heeft vandaag de Ethische Code Artificial Intelligence gepresenteerd. Deze gedragscode geeft ICT-bedrijven richtlijnen om op een ethische manier AI-toepassingen te ontwikkelen en te implementeren.

Lees meer >>

EUA: Financieringssysteem van hoger onderwijs staat onder druk

28 maart 2019

In de meeste Europese landen groeit de overheidsfinanciering van het hoger onderwijs niet mee met het aantal studenten. Soms daalt de financiering zelfs. Ook in Nederland blijft de rijksbijdrage achter op de groei van het aantal studenten.

Lees meer >>

Opbrengsten Conferentie Nederland Digtaal 2019

28 maart 2019

Vorige week vond de Conferentie Nederland Digitaal 2019 plaats. Een conferentiedocument beschrijft de belangrijkste bevindingen en resultaten. De opbrengst zal worden gebruikt als input voor een nieuwe nationale digitaliseringsstrategie (2.0), die het kabinet naar verwachting deze zomer naar de Tweede Kamer zal sturen.

Lees meer >>

Over de toekomst van het hogeronderwijsstelsel

28 maart 2019

De universiteiten (VSNU) en hogescholen (VH) gaan binnenkort het gesprek met elkaar aan over een nieuw stelsel voor het hoger onderwijs. Daarbij zal het onder meer gaan over de mogelijke afschaffing van het huidige binaire stelsel, meldt ScienceGuide.

Lees meer >>

Watersnood dreigt door cyberaanval

28 maart 2019

Rijkswaterstaat doet onvoldoende aan de digitale bescherming van de vitale waterwerken, oordeelt de Rekenkamer. Er is veel werk verzet bij het in kaart brengen van de risico's maar de maatregelen zijn niet uitgevoerd.

Lees meer >>

Meer schade door phishing bij internetbankieren

27 maart 2019

Schade voor banksector betreft voornamelijk vergoedingen aan gedupeerden.

De banksector leed in 2018 3,8 miljoen euro schade door phishing bij internetbankieren. Dat is bijna viermaal zoveel als een jaar eerder. Dat meldt Betaalvereniging Nederland.  

Lees meer >>

Rabobank en HackShield Future Cyber Heroes werken samen aan weerbare jeugd

26 maart 2019

Sinds december 2018 is de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van Rabobank, aangesloten bij het initiatief HackShield Future Cyber Heroes.

Lees meer >>

OZON: oefen hoe je bij een cybercrisis reageert

26 maart 2019

OZON is een grootschalige, landelijke cybercrisisoefening die elke 2 jaar plaatsvindt. Tijdens OZON oefen je hoe je moet reageren bij een cybercrisis en kom je erachter of je als instelling al goed bent voorbereid op een cybercrisis.

Lees meer >>

EC: De ict-export in Europa loopt achter

25 maart 2019

Wat drijft het dreigingslandschap, hoe ziet de Europese cybersecurity-markt er uit en hoeveel geld spendeert de EU aan digitale initiatieven. Dat kwam Ioannis Askoxylakis, cybersecurity officer bij de Europese Commissie uitleggen op het Computable Café in Brussel. 

Lees meer >>

Minister Slob lanceert digitaliseringsagenda voor het funderend onderwijs

25 maart 2019

De minister lanceerde de digitaliseringsagenda samen met Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat op de conferentie Nederland Digitaal in Hilversum. Geheel passend bij het thema digitalisering kregen zij hierbij ondersteuning van ‘Tobor’, de robot.

Lees meer >>

DDoS-aanvallen worden kleiner, maar duren langer

25 maart 2019

Veel aanvallen zijn zo getweakt dat ze net voldoende impact hebben om systemen plat te leggen.

Lees meer >>

Logius vervangt certificaten PKIoverheid

25 maart 2019

ICT-afdeling van de overheid maakt zich op voor vervanging van ondermaatse PKIoverheid-certificaten.

Lees meer >>

Finland: 100 miljoen euro voor Scandinavisch Centrum voor Digitaal Vertrouwen

21 maart 2019

Digitale infrastructuur is kritieke infrastructuur, waarvoor veiligheid en vertrouwen belangrijke voorwaarden zijn.

Lees meer >>

VSNU en VH gaan praten over een nieuw hoger onderwijsstelsel

20 maart 2019

Gaat het zo gehate en tegelijkertijd geliefde binaire stelsel dan toch op de schop? In goed overleg willen de hoger onderwijskoepels VH en VSNU komen tot een nieuw stelsel voor hoger onderwijs. In het Haagse lijkt er echter weinig animo te zijn voor het opheffen van het binaire stelsel. 

Lees meer >>

Nederland ideaal als digitaal testland voor Duitsland

19 maart 2019

Dezentjé Hamming (Smart-Industry) pleit voor intensieve samenwerking op Conferentie Nederland Digitaal

Lees meer >>

Aluminiumproductie wereldwijd verstoord door...

19 maart 2019

Norsk Hydro, een van 's werelds grootste aluminiumproducenten, is getroffen door een grote cyberaanval. Op verschillende locaties in Europa en de Verenigde Staten is de productie verstoord, meldt het Noorse bedrijf.

Lees meer >>

Ondersteunende kantoren voor AI in heel Europa

18 maart 2019

CLAIRE Confederation of Laboratories of Artificial Intelligence Research in Europe kondigde deze week aan dat ze vijf regionale kantoren gaat openen – in Den Haag, Oslo, Praag, Rome en Saarbrücken - om ervoor te zorgen dat de stemmen van de Europese AI-experts overal in de EU worden gehoord.

Lees meer >>