Nieuws


Publicatie jaar

Privacy First pleit voor PSD2-me-niet-register

8 januari 2019

Privacy First wil dat er een PDS2-me-niet-register komt waarmee burgers, net als bij het bel-me-niet-register, aangeven dat ze niet willen dat informatie over hun betaalverkeer wordt gedeeld.

Lees meer >>

Oproep voor Dutch Cyber Security best Research Papers 2019

14 januari 2019

Onderdeel van het cybersecurityprogramma op ICT.OPEN 20 maart 2019 is de bekendmaking van de winnaar van de Dutch Cyber ​​Security Best Research Paper Award-wedstrijd (DCSRP Award). Het is de vijfde keer dat deze competitie wordt gehouden.

Lees meer >>

VS: “Het opschrokken van AI-professoren door techreuzen zal fout aflopen”

17 januari 2019

Terwijl AI de technologie- en financiële sectoren overspoelt, trachten de grote partijen in deze markten intensief om AI-deskundigen van de topuniversiteiten van het land aan te trekken. Universiteiten kunnen niet concurreren met de zeven-cijferige salarissen en de onderzoeksfaciliteiten die zij bieden.

Lees meer >>

Onderhandelingen EU Cyber Security Act afgerond

11 januari 2019

Medio december is er politiek akkoord bereikt over de EU Cyber Security Act (CSA), die is gepresenteerd als onderdeel van het cybersecurity pakket van de Europese Commissie uit september 2017. De CSA regelt een permanent mandaat voor ENISA en een EU-kader voor de certificering van cybersecurity producten, processen en diensten.

Lees meer >>

Enisa Publicaties & Tools 2018

11 januari 2019

Er zijn in de laatste maanden van 2018 weer enkele rapporten door ENISA naar buiten gebracht.

Lees meer >>

Dit denken experts over technologische ontwikkelingen in 2019

14 januari 2019

De laatste jaren verschijnen rond 1 januari steeds weer artikelen die het komende jaar een doorbraak voor allerlei nieuwe technologieën voorzien. Zo ook dit jaar bijvoorbeeld weer een artikel van Innovation Excellence, over 5G en het IoT, ‘security’ via AI en blockchain, en bijvoorbeeld 3D-printen.

Lees meer >>

Call for participation EuroDIG 2019

28 januari 2019

Voor de eerste keer vindt EuroDIG 2019 in Nederland plaats. Een unieke gelegenheid om Nederland als innovatief en kansrijk land op het gebied van digitalisering op de kaart te zetten in Europa. Heeft u een innovatieve showcase die u graag tijdens de conferentie op de netwerkvloer wilt laten zien?

Lees meer >>

De grote beleidsvraagstukken rondom technologie die in 2018 belangrijk werden

14 januari 2019

Een artikel van de Canadese denktank CIGI (Centre for International Governance Innovation) kijkt terug op 2018. Het laat nog eens zien dat afgelopen jaar een serie incidenten, discussies en maatregelen heeft geleid tot volledig nieuwe visies op het aansturen van technologische ontwikkelingen, zowel bij overheden als grote bedrijven.

Lees meer >>

Nieuw: Security Management digimagazine

17 januari 2019

Sinds deze week verschijnt Security Management ook als digimagazine. In deze eerste editie staat het thema cybersecurity centraal.

Lees meer >>

Internetsector maakt afspraken tegen online misbruik

21 december 2018

Nederlandse internetbedrijven hebben samen met de overheid en de TU Delft een gedragscode opgesteld voor de bestrijding van internetmisbruik. De partijen verplichten zich om zaken als phishing, DDoS-aanvallen, ransomware en kinderporno geautomatiseerd te detecteren, verwijderen en eindgebruikers hierover te informeren. 

Lees meer >>

Internetsector maakt afspraken tegen online misbruik

21 december 2018

Japan gaat meer dan 210 miljard euro investeren in zijn leger. Het Aziatische land werpt daarmee een verdediging op tegen toekomstige gevaren in de regio. Ook op het terrein van cyberoorlogsvoering willen de Japanners indruk maken.  
 

Lees meer >>

Politie brengt hackers op het rechte pad via Hack-Right

21 december 2018

Politie en justitie hebben voor jonge hackers een speciaal programma ontwikkeld om hen op het juiste pad te krijgen. En te houden. Het gaat om een pilot met de naam Hack_Right, waaraan het afgelopen halfjaar elf jongeren hebben meegedaan.

Lees meer >>

KNAW: Academisch onderwijs en onderzoek kunnen niet zonder elkaar

10 januari 2019

De verwevenheid van onderzoek en onderwijs, de kern van academisch onderwijs, staat onder druk. Dat komt door de scherpe competitie in het onderzoek, de grotere waardering voor onderzoek dan voor onderwijs, de toename van het aantal studenten en de werkdruk van het academisch personeel.

Lees meer >>

Veel privacyklachten over ict-bedrijven

18 december 2018

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn het afgelopen halfjaar ruim tienduizend klachten binnengekomen over privacy. 12 procent van die klachten gaan over ict-bedrijven. Ook klagen burgers vaak dat zakelijke dienstverleners (41 procent van de klachten) en de overheid (10 procent van de klachten) aan de haal gaan met hun privacyrechten.

Lees meer >>

Akkoord over versterking van Europese cyberveiligheid

20 december 2018

Het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie (EC) zijn het eens geworden over de cyberbeveiligingsverordening. Het EU-agentschap Enisa kan de lidstaten nu beter helpen bij de aanpak van bedreigingen van cyberbeveiliging en cyberaanvallen. De verordening voert ook een EU-kader voor cyberbeveiligingscertificering in.

Lees meer >>

Waarom zou je meer data delen dan noodzakelijk is?

12 december 2018

Sinds kort werkt SIDN samen met Privacy by Design, de stichting die de techniek achter IRMA ontwikkelt. IRMA is een uniek privacy-vriendelijk identiteitsplatform. Gebruikers laten alleen die dingen van zichzelf zien die nodig zijn.

Lees meer >>

Onderzoeksprioriteiten wetenschappelijke disciplines vastgesteld in sectorbeelden

18 december 2018

De kwartiermakers hebben de sectorbeelden Bèta, Techniek en Social Sciences & Humanities (SSH) gepresenteerd. De sectorbeelden vormen de basis voor de invulling van de sectorplannen, een nieuw instrument waarvoor het ministerie van OCW 70 miljoen euro per jaar beschikbaar heeft.

Lees meer >>

Zeven existentiële bedreigingen voor de cyberdefensie van organisaties in 2019

20 december 2018

Hackers worden slimmer, wat betekent dat bedrijven slimmer moeten worden met cyberdefensie. Een artikel van Information Age noemt zeven bedreigingen waar ondernemers en hun cybersecurity-teams aandacht aan moeten besteden in 2019, zoals datadiefstal, cyberaanvallen van binnenuit de organisatie en inbraken met valse identiteiten.

Lees meer >>

Plan voor meer kunstmatige intelligentie ‘made in Europe’

18 december 2018

Om de race met China en de VS niet te verliezen, moet Europa veel meer geld en energie steken in de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). De Europese Commissie (EC) presenteert nu hiervoor een actieplan. Alle EU-landen worden geacht medio volgend jaar met een strategie te komen.

Lees meer >>

Tweede Kamer neemt motie 'digitale kluis' aan

7 december 2018

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van VVD en D66 voor een 'digitale kluis'. In zo'n digitale kluis worden geselecteerde persoonsgegevens opgeslagen, waarbij de mensen zelf de regie over die gegevens krijgen en de overheid de gegevens uit die kluis gebruikt als de unieke bron van persoonsgegevens. 

Lees meer >>