Nieuws


Publicatie jaar


Matchmaking bijeenkomst Tussen conflict en coöperatie

Met de NWO-call van januari 2019 in het vizier organiseert de route Tussen conflict en coöperatie in september een bijeenkomst om onderzoekers en maatschappelijke organisaties te informeren en met elkaar in contact te brengen.

Lees meer >>

SIDN fonds: Call 2 2018 nu open

Deadline is 17 september, 13.00 uur. Ook vooraanmeldingen voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten kunnen nog worden ingediend, deze periode is verlengd van 31 augustus naar 17 september. NB: Pioniers en wetenschappelijke onderzoekers kunnen alleen binnen het jaarthema Responsible AI aanvragen.

Lees meer >>

Open Access wetgeving tegen het licht

Sander Dekker gaat open access wetgeving tegen het licht houden. De oud-staatssecretaris van OCW is ook in zijn nieuwe functie als minister van Rechtsbescherming verantwoordelijk voor het open access beleid.

Lees meer >>

Nationale Cybersecurity Call bij NWO in voorbereiding

Zoals de voorzitter van de NWO Raad van Bestuur, Stan Gielen, bij de presentatie van de NCSRA III in Perscentrum Nieuwspoort aangaf, heeft NWO een nationale cybersecurity call in voorbereiding. Het streven is deze call in oktober open te stellen.

Lees meer >>

Living Labs in the Dutch Delta

In de call Living Labs in the Dutch Delta kunnen onderzoekers namens een consortium financiering aanvragen voor onderzoeksprojecten die zich richten op bestaande of geplande grootschalige "nature-based" interventies en op verbetering van de veerkracht van het Nederlandse hoofdwatersysteem.

Lees meer >>

Calls in Horizon 2020 “secure societies”

Donderdag 15 maart zijn de calls geopend voor de maatschappelijke uitdaging “secure societies” in Horizon 2020. 
Tot 23 augustus 2018 bent u in de gelegenheid om voorstellen in te dienen in een van de drie openstaande calls:
1.    Protecting the infrastructure of Europe and the people in the European smart cities

Lees meer >>

Aankondiging Security Research Event 2018

Elk jaar organiseert de Europese Commissie met de voorzitter van de Europese Unie een evenement om de laatste ontwikkeling in het veiligheidsonderzoek te presenteren. De EC  geeft inzicht in haar plannen voor beleid, terwijl lopende projecten laten zien wat ze hebben bereikt.

Lees meer >>

Aankondiging High Level EU Conference on the European Defence Fund

Oostenrijk organiseert op 2 oktober een conferentie over het European Defence Fund in Wenen. Er is een groot aantal initiatieven gestart. Op dit congres krijgt u een duidelijk beeld van de ontwikkelingen. Gedurende de conferentie zal de Oostenrijkse Kamer van Koophandel een matchmaking evenement organiseren voor de defensie industrie.

Lees meer >>


Cyber security week

De derde cyber security week zal van 2 tot en met 5 oktober plaatsvinden in Den Haag. Verschillende organisaties verzorgen in deze week evenementen om alle aspecten van cyber security te adresseren. Ontmoet alle relevante partijen, kom in contact met geschikte samenwerkingspartners en neem kennis van de laatste ontwikkelingen.

Lees meer >>

Vernieuwd overzicht van cybersecurity opleidingen in het hoger onderwijs

Dit jaar behalen zo’n 300 tot 375 studenten een master- of bachelor-diploma van een cybersecurity opleiding in het hoger onderwijs (universiteit of hbo-instelling). Met welke kennis en vaardigheden stromen deze studenten door of betreden zij de arbeidsmarkt? Is het de techniek, de organisatie, de gedragswetenschappen of een combinatie hiervan?

Lees meer >>

Defensie verbiedt fitnessapp na zorgen over privacy

Het ministerie van defensie verbiedt medewerkers om gebruik te maken van sport- en fitnessapp Polar Flow. Die app is voorlopig niet te gebruiken op diensttelefoons. Via een api van de app voor sporthorloges is geo-informatie van gebruikers te achterhalen. Ook als zij deze in de privacy-instellingen hebben afgeschermd.

Lees meer >>

Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden

De Onderwijsraad heeft advies uitgebracht over de manier waarop de overheid het onderwijs bekostigt en de mogelijkheden voor onderwijsinstellingen om hun bestedingen te verantwoorden. De raad beveelt aan om te blijven werken met lumpsumbekostiging en om terughoudend te zijn met doelfinanciering.

Lees meer >>

Discussies over de toekomstige EU-kennisprogramma’s

Op 26 juni organiseerde Neth-ER het evenement ‘Beyond 2020: the next generation of EU knowledge programmes’. Er was veel waardering voor de voorstellen van de Europese Commissie voor Erasmus++, Horizon Europe en de Europese structuur‑ en investeringsfondsen (ESIF).

Lees meer >>

CfP stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2019

Call for proposals stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2019 staat open. 

Lees meer >>

Europees Parlement houdt internetfilter tegen

Het voorstel van de commissie Juridische Zaken van de EU om bedrijven als Facebook en YouTube auteursrechten te laten betalen voor video’s, foto’s en muziek, is door het Europees Parlement verworpen.

Lees meer >>

Open access-publiceren gooit uitgeverijwereld overhoop

Publiceren in open access is in opmars. Deze week nog sloot de Nationale Bibliotheek van Zweden, namens de Zweedse universiteiten en onderzoeksinstellingen, een contract met open-access publisher Frontiers, meldt Science|Business.

Lees meer >>

ODISSEI Data Facility

Wetenschappelijke data veilig koppelen en analyseren met ODISSEI Data Facility. Samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werkt SURF aan een virtuele IT-omgeving waar onderzoekers gekoppelde data kunnen analyseren in een high performance computing-omgeving: de ODISSEI Data Facility (ODF).

Lees meer >>

Onderscheid tussen hbo en wo is onhoudbaar

De strikte scheiding tussen hbo en wo is op termijn onhoudbaar, zegt Saxion-voorzitter Anka Mulder. Ook Jan Anthonie Bruijn, hoogleraar in Leiden, toezichthouder in het hbo en Eerste Kamerlid, vindt dit en wil “weg van het Calimero-gevoel”. Het binaire stelsel moet worden opengebroken.
 

Lees meer >>

EARTO: analyses & voorstellen ter verbetering Horizon Europe

EARTO, de European Association of Research and Technology Organisations, heeft een serie voorstellen gepubliceerd voor Horizon Europe en Digital Europe.

Lees meer >>