Nieuws


Publicatie jaar

Consumentenbond sleept Facebook voor rechter

7 juli 2020

Facebook moet voor de Nederlandse rechter verschijnen. In samenwerking met de Consumentenbond gaat de Data Privacy Stichting (DPS) een schadevergoeding eisen voor het delen van privégegevens. Het delen gebeurde zonder toestemming, terwijl het Amerikaanse bedrijf daar wel veel geld aan verdiende, zo luidt het verwijt.  

Lees meer >>

STT: Ethische vraagstukken rond kunstmatige intelligentie

7 juli 2020

‘AI heeft geen stekker meer’ is het derde en afsluitende deel van een reeks publicaties van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) over de toekomst van kunstmatige intelligentie (AI).

Lees meer >>

Digitale soevereiniteit voor Europa

7 juli 2020

Er bestaat een groeiende bezorgdheid over het feit dat de burgers, bedrijven en lidstaten van de Europese Unie (EU) geleidelijk de controle verliezen over hun gegevens, over hun vermogen om te innoveren en over hun vermogen om de wetgeving in de digitale omgeving vorm te geven en te handhaven.

Lees meer >>

Ruim 8 ton boete voor betaalde inzage...

6 juli 2020

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) krijgt van AVG-toezichthouder AP (Autoriteit Persoonsgegevens) een boete van 830.000 euro. BKR heeft in het verleden namelijk consumenten niet gratis digitaal toegang gegeven tot hun gegevens. Dit in plaats van de optie per post.

Lees meer >>

Rathenau: “Investeer in digitalisering die werkt voor mensen”

6 juli 2020

Digitale toepassingen, zoals gezichtsherkenningstechnologie, kunnen mensenrechten onder druk zetten. In een Bericht aan het parlement stelt het Rathenau Instituut dat de overheid bij digitale innovaties mensenrechten als leidraad zou moeten nemen.

Lees meer >>

ITIF: Mercantilistisch beleid China ondermijnt wereldwijde innovatie telecomsector

4 juli 2020

De telecombedrijven Huawei en ZTE hebben de laatste jaren, met steun van de Chinese staat, een groot wereldwijd marktaandeel kunnen veroveren, aldus een rapport van de Amerikaanse denktank ITIF. Dat is ten koste gegaan van innovatievere internationale concurrenten.

Lees meer >>

UWV: veel vraag naar cloud- en securityspecialisten

3 juli 2020

De vraag naar cloud- en securityspecialisten is door de coronacrisis flink toegenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van het UWV van acute tekorten en overschotten in diverse sectoren. Technisch geschoold personeel blijft dan ook in trek, maar er is voor lang niet alle IT'ers werk in overvloed. 

Lees meer >>

VK: Zorgvuldig omgaan met data om vertrouwen te kweken in het gebruik

3 juli 2020

Publieke controle is cruciaal voor het vertrouwen in, en de democratische legitimiteit van het gebruik van datagestuurde besluitvorming en algoritmische systemen in onze samenleving.

Lees meer >>

De ethische kanten van kunstmatige intelligentie en hoe deze om te zetten in regels

3 juli 2020

De European Parliamentary Research Service (EPRS) heeft twee rapporten uitgebracht over kunstmatige intelligentie (AI). Het eerste gaat over alle mogelijke toepassingen en de bijbehorende effecten, en het brede scala aan regelgevende, technologische en maatschappelijke maatregelen die als reactie daarop zouden kunnen worden ingezet.

Lees meer >>

WRR: “Coronacrisis vraagt om debat over digitalisering”

3 juli 2020

Digitalisering heeft door de coronacrisis een vlucht genomen. Dat heeft positieve, maar ook schaduwkanten, die veel verder reiken dan welbekende kwesties als privacy en security, stelt een artikel van Haroon Sheikh en Corien Prins van de WRR. Ze wijzen op een verschraling van contacten, relaties en maatschappelijke processen en verhoudingen.

Lees meer >>

Grote gemeenten gaan aan de slag met 'cybercrisis-oefeningen'

3 juli 2020

De vier grote gemeenten Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag gaan komend najaar een oefening houden om te bekijken in hoeverre ze klaar zijn voor een digitale aanval. Er is een stappenplan voor dergelijke scenario's ontwikkeld, dat op een nog onbekende datum getest wordt. 

Lees meer >>

Duitsland: Krijgen onderzoekinstituten te veel geld ten opzichte van universiteiten?

2 juli 2020

Na de VS en China is Duitsland het derde land van de wereld als het gaat om de publicatie van wetenschappelijke artikelen. Veruit het grootste deel van deze artikelen komt van Duitse universiteiten. Dat is opvallend, want het meeste onderzoeksgeld van de overheid gaat naar de onderzoeksinstituten.

Lees meer >>

European Innovation Council richt investeringsfonds op

2 juli 2020

De Europese Raad voor Innovatie (European Innovation Council; EIC) heeft een fonds voor directe aandeleninvesteringen in innovatieve bedrijven opgericht. Het zal investeren in start-ups door, voor een beperkte periode, 10 tot 25 procent van de aandelen te verwerven. Zodra de markt de aandelen wil overnemen, trekt het fonds zich terug.

Lees meer >>

Overheid blijft onverminderd digitaliseren

2 juli 2020

Staatssecretaris Raymond Knops (BZK) heeft de Tweede Kamer de monitor Digitale Overheid 2020 en de geactualiseerde versie van NL DIGIbeter 2020 Agenda Digitale Overheid gestuurd. Het eerste rapport beschrijft de voortgang die de overheid heeft gemaakt met haar doelstellingen voor digitalisering, het tweede de plannen voor komend jaar.

Lees meer >>

Extra financiële ondersteuning voor ambities Nederlandse Digitaliseringsstrategie

2 juli 2020

Om Nederland digitaal koploper van Europa te houden, moeten bedrijven, consumenten en overheden sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo waarin maatschappij en economie digitaliseren. In de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020 maakt het kabinet extra financiering bekend voor kunstmatige intelligentie (AI).

Lees meer >>

Onderzoeksraad neemt Citrix-lek onder de loep

2 juli 2020

De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt een onderzoek in naar het beveiligingslek in de software van Citrix dat in december 2019 optrad. Het bestuursorgaan richt het vizier op de aanpak in de maanden na de ontdekking van het lek.  

Lees meer >>

Europese onderzoeksinfrastructuren moeten vanaf dag één stilstaan bij lange termijn

1 juli 2020

Het overgrote deel van de Europese onderzoeksinfrastructuren heeft onvoldoende bestaanszekerheid op de lange termijn. Dat concludeert een rapport van de High-Level Expert Group die de voortgang en toekomstperspectieven van Europese onderzoeksinfrastructuren onderzocht.

Lees meer >>

Europese Commissie zet in op 17,3 miljard euro voor Horizon Europe in 2021

1 juli 2020

Terwijl de onderhandelingen over een nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) van de EU nog voortgaan, heeft de Europese Commissie (EC) een begroting voor komend jaar gepresenteerd.

Lees meer >>

Universiteiten en hogescholen houden niet te veel geld in kas

1 juli 2020

“In het hoger onderwijs zijn nauwelijks aanwijzingen voor het ondoelmatig aanhouden van reserves”. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in een rapport dat minister Ingrid van Engelshoven (OCW) deze week naar de Tweede kamer stuurde. De minister verbindt aan het rapport dan ook geen nieuwe maatregelen.

Lees meer >>

Evaluatie: AVG werkt, maar er is nog veel te doen

30 juni 2020

Twee jaar na de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; GDPR) heeft de Europese Commissie (EC) een evaluatie uitgevoerd. Ze constateert dat de regelgeving breed in Europa is ingevoerd en effect heeft op de privacy en rechtspositie van burgers.

Lees meer >>