Nieuws


Publicatie jaar

Kabinet blijft inzetten op publiek-private partnerships in onderzoek

18 maart 2019

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) zet haar beleid voort om strategische publiek-private partnerships in het onderzoek te stimuleren. “Langdurige samenwerking tussen universiteiten en bedrijven biedt kansen voor zowel de wetenschap als het bedrijfsleven en de regio”, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer >>

Boardroom overschat eigen kennis over digitalisering

18 maart 2019

Slechts een derde van de directeuren heeft een beeld bij de impact van digitalisering op hun organisatie. En hoewel een ruime meerderheid van bestuurders aangeeft dat ICT erg belangrijk is voor hun organisatie, wordt digitalisering vrijwel niet op strategisch niveau behandeld.

Lees meer >>

New Report: European Cyber Security Perspectives 2019

15 maart 2019

On 11 March, the sixth European Cyber Security Perspectives report was published.

Lees meer >>

Honderden slimme gebouwen in Nederland kwetsbaar voor hackers

15 maart 2019

KNX-standaard kent geen beveiliging maar wordt steeds vaker aan internet gekoppeld.

Lees meer >>

Het thema: Smart Harbour Rotterdam

15 maart 2019

Hoe kunnen veiligheidspartners in de haven Rotterdam nog beter samenwerken, onderling informatiestromen  delen en combineren? En daarmee de veiligheid nog meer vergroten? Bekijk de animatiefilm hier en laat je inspireren.

Lees meer >>

Veiligheid Innovatie Competitie 2019

15 maart 2019

De  Veiligheid Innovatie Competitie (VIC) 2019 is op zoek naar jouw innovatieve ideeën.  Zodat we nieuwe oplossingen vinden voor maatschappelijke vraagstukken.

Lees meer >>

Nederland investeert te weinig in r&d en menselijk kapitaal

15 maart 2019

Nederland moet meer gaan investeren in onderzoek en ontwikkeling en menselijk kapitaal. Dit constateert de Europese Commissie (EC) in haar landverslag voor Nederland in het kader van het Europees Semester. De investeringen zijn nodig om de productiviteit te verhogen en een sterk innovatievermogen in stand te houden.

Lees meer >>

VS: Mega-universiteiten en andere trends in het hoger onderwijs

14 maart 2019

In de VS is een nieuw verschijnsel zichtbaar: de opkomst van mega-universiteiten met grote online onderwijsprogramma’s. Deze bieden iets wat de meeste andere universiteiten niet leveren: praktijkgerichte , flexibele en betaalbare opleidingen voor werkenden en andere volwassen studenten.

Lees meer >>

Evaluatiecommissie: institutenstelsel KNAW en NWO heeft belangrijke meerwaarde

14 maart 2019

In opdracht van KNAW en NWO heeft een onafhankelijke commissie het portfolio van KNAW- en NWO-instituten geëvalueerd. Deze commissie concludeert dat deze nationale onderzoeksinstituten de slagkracht van de Nederlandse wetenschap vergroten.

Lees meer >>

Patiëntdata wordt nog te vaak gedeeld via WhatsApp

14 maart 2019

Een kwart van de zorgmanagers geeft aan dat er via WhatsApp contact is tussen verschillende teamleden over patiënten. Ook is WhatsApp een vrij veelvoorkomend middel om patiëntgegevens tussen afdelingen en zelfs met andere zorginstellingen te delen.  
 

Lees meer >>

Hack van beperkt aantal auto's veroorzaakt verkeerschaos

14 maart 2019

Bescherming tegen hacken moet robuuster.

Het hacken van minder dan 10 procent van de auto's is voldoende om het verkeer in heel New York volledig plat te leggen, blijkt uit een onderzoek van Georgia Tech University.

Lees meer >>

Citrix-data al 10 jaar in handen Iran

11 maart 2019

Door Iran gesteunde hackers zouden al jarenlang terabytes aan data van Citrix én zijn klanten stelen.

Lees meer >>

Hier is 3 miljoen euro voor het nemen van risico's

8 maart 2019

Grote risico's kunnen tot grote mislukkingen leiden, maar ook tot prachtige uitkomsten. De Ideeëngenerator, een fonds van 3 miljoen euro, moet wetenschappers verleiden risicovol onderzoek na te streven.

Lees meer >>

3 miljoen euro voor NWO call Digital Society – de geïnformeerde burger

7 maart 2019

NWO stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar digitaliseringsvraagstukken op het snijvlak van burgerschap, nieuwe vormen van bestuur, identiteit en participatie.

Lees meer >>

Akkoord over programma ‘Digitaal Europa’ 2021-2027

6 maart 2019

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een voorlopig akkoord bereikt over het allereerste programma ‘Digitaal Europa’, als onderdeel van de langetermijnbegroting van de EU.

Lees meer >>

Kaspersky dreigt met juridische stappen tegen ban Rijk

6 maart 2019

Kaspersky Lab blijft hopen op een constructieve en positieve dialoog met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) omwille van het gezamenlijke doel: Nederland digitaal veilig houden.

Lees meer >>

Beveiliging sites overheid verbetert, maar is nog niet goed

6 maart 2019

Toch heeft nog een derde de bescherming van bijvoorbeeld burgerservicenummers en medische gegevens niet op orde.

Lees meer >>

0-day in macOS geopenbaard door Google

5 maart 2019

Google onthult een beveiligingsgat dat security-onderzoekers van het bedrijf hebben ontdekt in macOS. De gatenjagers van Google's Project Zero hebben deze kwetsbaarheid eerst gemeld bij Apple en daarbij een deadline gesteld voor het fixen hiervan.

Lees meer >>

2e call NWA onderzoeksprogramma 'Onderzoek op routes door consortia'

5 maart 2019

NWO heeft op maandag 4 maart 2019 de tweede financieringsronde geopend van het NWA-onderzoeksprogramma 'Onderzoek op routes door consortia (ORC)'. Deze wetenschapsbrede financieringsronde is erop gericht om interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk te maken, waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen.

Lees meer >>

Het is wachten op een grote hackaanval

5 maart 2019

Internet is onveilig. Certificeringsprotocollen bestaan op basis van 'vertrouwen', maar zouden op waarheid moeten worden gecontroleerd. Anders liggen hacks zoals bij Diginotar nog steeds op de loer. Of erger. De Nederlandse cybersecurity-wetenschapper Volkan Kaya heeft een oplossing. Hij wil de pki-infrastructuur veranderen.

Lees meer >>