Nieuws


Publicatie jaar

Internetsector maakt afspraken tegen online misbruik

21 december 2018

Nederlandse internetbedrijven hebben samen met de overheid en de TU Delft een gedragscode opgesteld voor de bestrijding van internetmisbruik. De partijen verplichten zich om zaken als phishing, DDoS-aanvallen, ransomware en kinderporno geautomatiseerd te detecteren, verwijderen en eindgebruikers hierover te informeren. 

Lees meer >>

Internetsector maakt afspraken tegen online misbruik

21 december 2018

Japan gaat meer dan 210 miljard euro investeren in zijn leger. Het Aziatische land werpt daarmee een verdediging op tegen toekomstige gevaren in de regio. Ook op het terrein van cyberoorlogsvoering willen de Japanners indruk maken.  
 

Lees meer >>

Politie brengt hackers op het rechte pad via Hack-Right

21 december 2018

Politie en justitie hebben voor jonge hackers een speciaal programma ontwikkeld om hen op het juiste pad te krijgen. En te houden. Het gaat om een pilot met de naam Hack_Right, waaraan het afgelopen halfjaar elf jongeren hebben meegedaan.

Lees meer >>

KNAW: Academisch onderwijs en onderzoek kunnen niet zonder elkaar

10 januari 2019

De verwevenheid van onderzoek en onderwijs, de kern van academisch onderwijs, staat onder druk. Dat komt door de scherpe competitie in het onderzoek, de grotere waardering voor onderzoek dan voor onderwijs, de toename van het aantal studenten en de werkdruk van het academisch personeel.

Lees meer >>

Veel privacyklachten over ict-bedrijven

18 december 2018

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn het afgelopen halfjaar ruim tienduizend klachten binnengekomen over privacy. 12 procent van die klachten gaan over ict-bedrijven. Ook klagen burgers vaak dat zakelijke dienstverleners (41 procent van de klachten) en de overheid (10 procent van de klachten) aan de haal gaan met hun privacyrechten.

Lees meer >>

Akkoord over versterking van Europese cyberveiligheid

20 december 2018

Het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie (EC) zijn het eens geworden over de cyberbeveiligingsverordening. Het EU-agentschap Enisa kan de lidstaten nu beter helpen bij de aanpak van bedreigingen van cyberbeveiliging en cyberaanvallen. De verordening voert ook een EU-kader voor cyberbeveiligingscertificering in.

Lees meer >>

Waarom zou je meer data delen dan noodzakelijk is?

12 december 2018

Sinds kort werkt SIDN samen met Privacy by Design, de stichting die de techniek achter IRMA ontwikkelt. IRMA is een uniek privacy-vriendelijk identiteitsplatform. Gebruikers laten alleen die dingen van zichzelf zien die nodig zijn.

Lees meer >>

Onderzoeksprioriteiten wetenschappelijke disciplines vastgesteld in sectorbeelden

18 december 2018

De kwartiermakers hebben de sectorbeelden Bèta, Techniek en Social Sciences & Humanities (SSH) gepresenteerd. De sectorbeelden vormen de basis voor de invulling van de sectorplannen, een nieuw instrument waarvoor het ministerie van OCW 70 miljoen euro per jaar beschikbaar heeft.

Lees meer >>

Zeven existentiële bedreigingen voor de cyberdefensie van organisaties in 2019

20 december 2018

Hackers worden slimmer, wat betekent dat bedrijven slimmer moeten worden met cyberdefensie. Een artikel van Information Age noemt zeven bedreigingen waar ondernemers en hun cybersecurity-teams aandacht aan moeten besteden in 2019, zoals datadiefstal, cyberaanvallen van binnenuit de organisatie en inbraken met valse identiteiten.

Lees meer >>

Plan voor meer kunstmatige intelligentie ‘made in Europe’

18 december 2018

Om de race met China en de VS niet te verliezen, moet Europa veel meer geld en energie steken in de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). De Europese Commissie (EC) presenteert nu hiervoor een actieplan. Alle EU-landen worden geacht medio volgend jaar met een strategie te komen.

Lees meer >>

Tweede Kamer neemt motie 'digitale kluis' aan

7 december 2018

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van VVD en D66 voor een 'digitale kluis'. In zo'n digitale kluis worden geselecteerde persoonsgegevens opgeslagen, waarbij de mensen zelf de regie over die gegevens krijgen en de overheid de gegevens uit die kluis gebruikt als de unieke bron van persoonsgegevens. 

Lees meer >>

Is blockchain een zeepbel of disrupter?

21 december 2018

Voor de een is blockchaintechnologie de ‘minst nuttige technologie uit de geschiedenis van de mensheid’, voor de ander staat de nieuwe platformtechnologie garant voor een paradigmaverschuiving. Wie heeft er gelijk? Volgens een artikel van Computable ligt de waarheid in het midden.

Lees meer >>

Overheden zouden meer strategisch moeten gaan nadenken over toekomst

7 december 2018

“Elk land zou een ministerie voor de Toekomst moeten hebben”, zegt Kristina Persson in een artikel van het BCG Centre for Public Impact.

Lees meer >>

Acht niet-EU landen willen wellicht meedoen aan Horizon Europe

7 december 2018

Ambassadeurs van Japan, de VS, Canada en vijf andere landen hebben informatie gevraagd over mogelijke samenwerking met het geplande r&d-programma van de EU ter waarde van 94,1 miljard euro. De r&d-commissaris Carlos Moedas bereidt zich voor om hen te informeren.

Lees meer >>

Horizon 2020: ruim 3 miljard voor onderzoek en innovatie voor Nederland

7 december 2018

Nederland heeft tot nu toe ruim € 3 miljard ontvangen van de € 39,7 miljard die de Europese Commissie in het kader van Horizon 2020 heeft toegekend. Hiermee neemt Nederland de 6e plaats in van EU-lidstaten die de meeste middelen uit Horizon 2020 ontvangen. 

Lees meer >>

Hoe kunnen regio’s en steden de braindrain aanpakken?

7 december 2018

Braindrain is een probleem dat regio’s in heel Europa treft, met alle sociaal-economische gevolgen van dien. Een studie van het Europees Comité van de Regio’s biedt inzicht in de wijze waarop regio’s hun aantrekkelijkheid kunnen vergroten om jonge, gekwalificeerde mensen te behouden of terug te krijgen.

Lees meer >>

Digital Society Conference Workshops Safety & Security

7 maart 2019

In het VSNU onderzoeksprogramma #DigitalSociety op 27 November jl. bundelen de veertien Nederlandse universiteiten hun krachten om oplossingen te vinden voor de maatschappelijke opgaven van digitalisering.

Lees meer >>

Cybersprint haalt 2 miljoen euro op

3 december 2018

Cybersprint uit Den Haag haalt tijdens een series a-investeringsronde twee miljoen euro op. De geldschieters zijn Vortex Capital Partners, KPN Ventures en eerdere investeerder InnovationQuarter. Met het geld wil het cybersecuritybedrijf het productportfolio verder ontwikkelen, het team uitbreiden en verder groeien in Europa. 

Lees meer >>

Pieter Duisenberg over samenwerken en verbinding in de academische wereld

3 december 2018

'Samenwerking tussen universiteiten, bedrijven en politiek is cruciaal'

Lees meer >>

Mkb’ers zijn zorgeloos, maar hebben verkeerde verwachtingen over hun cyberveiligheid

7 december 2018

Maar liefst 60% van de ICT-beheerders maakt zich zorgen over de digitale veiligheid van zijn klanten. Opvallend genoeg herkennen de klanten zichzelf hier niet in: slechts 23% maakt zich zorgen over cybercrime.

Lees meer >>