Nieuws


Publicatie jaar

Overheid pompt 5 miljoen euro in cyberdiplomatie

11 juli 2019

De Nederlandse overheid investeert jaarlijks vijf miljoen euro in cyberdiplomaten die zich bezighouden met veiligheid in het digitale domein en specialisten die diplomatieke posten bijstaan met cyberkwesties. Op de ambassades in Washington, Moskou, Peking, Brussel en Genève komen diplomaten die zich volledig met cyber gaan bezighouden.

Lees meer >>

Overzichtelijker en sneller misbruikbeheer voor Meldpunt Kinderporno

11 juli 2019

Het verwerken van online misbruik zoals malafide webshops, phishing of kinderporno is een belangrijk maar tijdrovend proces. AbuseIO (ondersteund door SIDN fonds) is een open source tool waarmee dit proces wordt geautomatiseerd.

Lees meer >>

Nieuwe call SIDNfonds en Adessium Foundation

11 juli 2019

Vrijheid van meningsuiting en een sterk en vrij publiek debat zijn belangrijke publieke waarden in onze democratische samenleving. Door toenemende digitalisering staat de informatiepositie van individuen en daardoor het functioneren van de democratie onder druk.

Lees meer >>

Cybertalent gezocht

10 juli 2019

Op zaterdag 7 september 2019 vindt in de Dutch Innovation Factory te Zoetermeer het Capture The Flag (CTF)-event Challenge the Cyber 2019 plaats. Challenge the Cyber 2019 is toegankelijk voor jong cybertalent van 15 tot 25 jaar en vormt de Nederl

Lees meer >>

Gegevens 90 miljoen Chinezen op straat na datalek overheid

9 juli 2019

Bij een datalek in een openbaar toegankelijke ElasticSearch-server bij een overheidsinstantie in de Chinese provincie Jiangsu zijn meer dan 90 miljoen gegevens mogelijk op straat terecht gekomen, dat meldt BleepingComputer.

Lees meer >>

EU Cybersecurity Act van kracht

5 juli 2019

De EU-Cybersecurity Act is eind vorige maand in werking getreden. Daarmee heeft ENISA, het EU-agentschap voor cyberveiligheid, een nieuw mandaat gekregen en is het Europees certificeringskader voor cyberveiligheid vastgesteld.

Lees meer >>

Nieuwe stappen richting betrouwbare kunstmatige intelligentie in Europa

5 juli 2019

De Europese Commissie (EC) heeft de proeffase geopend voor het testen van de ethische richtsnoeren voor betrouwbare kunstmatige intelligentie (AI), die in april werden gepresenteerd door de High-Level Expert Group on Artificial Intelligence.

Lees meer >>

Laat weten hoe de EU onderzoek en innovatie verder moet gaan ondersteunen

5 juli 2019

De Europese Commissie (EC) heeft de online raadpleging geopend over de strategische planning voor Horizon Europe. Iedereen die geïnteresseerd is in de toekomstige onderzoeks- en innovatieprioriteiten van de EU wordt uitgenodigd om voor 8 september 2019 een bijdrage te leveren aan het ontwerp van het kaderprogramma.

Lees meer >>

Hoe overheden potentieel van blockchain binnen eigen organisatie kunnen ontsluiten

4 juli 2019

De hype is er een beetje af. Nu benutting van blockchain lastiger blijkt te zijn dan het zich aanvankelijk liet aanzien, zijn overheden meer afwachtend geworden. Toch zijn er nog steeds aantrekkelijke toepassingsmogelijkheden, stelt een artikel van het wereldwijde onderzoeks- en adviesbureau Gartner. Het geeft tien voorbeelden.

Lees meer >>

Scherpere focus in laatste jaar Horizon 2020

4 juli 2019

De Europese Commissie (EC) heeft een uitgavenplan van 11 miljard euro gepubliceerd voor het laatste jaar van het r&d-programma Horizon 2020.

Lees meer >>

Nieuw Artificial Intelligence instituut in Eindhoven

4 juli 2019

Met sneltreinvaart realiseert de TU/e een instituut waarin haar onderwijs en onderzoek op gebied van kunstmatige intelligentie wordt gebundeld: het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute. Het EAISI moet op 2 september van start gaan. De TU/e investeert 100 miljoen euro in het instituut.

Lees meer >>

Onderzoeksondersteuning in het hbo: 5 praktijkvoorbeelden

4 juli 2019

Onderzoek is een relatief nieuw fenomeen binnen het hbo. Dit levert kansen op om onderzoekers goed te ondersteunen, bijvoorbeeld met een goede ICT­infrastructuur. In het rapport ‘Onderzoeksondersteuning op hogescholen uitgelicht’ laten 5 hogescholen zien hoe zij het hebben georganiseerd.

Lees meer >>

De gevolgen van de digitale wapenwedloop voor de publieke kennisinfrastructuur

3 juli 2019

Universiteiten, hogescholen, KNAW- en NWO-instituten, TO2-instellingen en rijkskennisinstellingen krijgen steeds meer te maken met kennis die mogelijk militaire toepassingen kent en raakt aan onze nationale veiligheid.

Lees meer >>

Kaspersky en Interpol trekken weer samen ten strijde

3 juli 2019

In hun wereldwijde strijd tegen cybercriminaliteit gaan Kaspersky en Interpol opnieuw een vijfjarige samenwerking aan. De twee organisaties geven daarmee een vervolg aan het partnerschap dat in 2014 is opgestart.  

Lees meer >>

9 aanbevelingen voor inhaalslag digitale skills

3 juli 2019

Een groot deel van de beroepen wordt de komende jaren sterk door automatisering en technologische vooruitgang beïnvloed. Omdat er te weinig kennis over ICT bij de Nederlandse beroepsbevolking is, is het tijd voor actie.

Lees meer >>

Minister Ollongren (BZK) wil Ciso Rijk benoemen

3 juli 2019

Minister Kajsa Ollongren (BZK) wil een chief information security officer (ciso) voor het Rijk benoemen. Deze Ciso Rijk wordt verantwoordelijk voor de borging van de informatiebeveiliging binnen het rijksbrede ict-beleid.

Lees meer >>

Rijksoverheid zoekt 700 ict'ers

1 juli 2019

De Nederlandse rijksoverheid staat voor een schier onmogelijke opgave: bijna zevenhonderd ict-vacatures vervullen. Hoe verwacht het Rijk ict’ers te vinden en te behouden op die o zo krappe arbeidsmarkt? ‘We laten ict-studenten zien dat de overheid wél een interessante werkgever is.’  
 

Lees meer >>

Kabinet neemt aanbevelingen commissie Van Rijn over

28 juni 2019

De ministerraad heeft, op voorstel van minister Ingrid van Engelshoven (OCW), ingestemd met een verschuiving van variabele bekostiging van hogeronderwijsinstellingen (op basis van aantallen studenten) naar meer vaste bekostiging.

Lees meer >>

Daphne Riksen Schrijfprijs

28 juni 2019

Doe mee met de Daphne Riksen Schrijfprijs voor de beste essays over techniek, innovatie en onderwijs. SURF organiseert deze wedstrijd voor iedereen die in het onderwijs werkt, studeert of erover wil meepraten. Schrijf een essay over het thema: ‘Help! De pc is slimmer dan de docent!’ De deadline is 15 september en de hoofdprijs 2.000 euro.

Lees meer >>