Nieuws


Publicatie jaar

Hoe AI en andere exponentiële technologieën de wereld veranderen

12 april 2019

Exponential View (EV) heeft, samen met Harvard Business Review (HBR), zijn podcast-serie over innovatie hervat. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen is een brede discussie over hoe AI, blockchain, genetische manipulatie, hernieuwbare energiebronnen en robotica op het punt staan om biljoenen dollars aan waarde te creëren.

Lees meer >>

5G in de EU, Chinese telecomleveranciers en de strijd met de VS en China

12 april 2019

De spectrumveilingen van de vijfde generatie (5G) mobiele telecommunicatienetwerken die voor 2019 of 2020 in 17 EU-lidstaten zijn gepland, hebben in de EU een sterk gepolitiseerde discussie op gang gebracht over de vraag of het gebruik van Chinese 5G-apparatuur in kritieke EU-infrastructuur een bedreiging vormt voor de veiligheid.

Lees meer >>

EU-richtlijn mist kans om privacy-gedragscodes mkb te stimuleren

11 april 2019

In de Avg (GDPR) is een apart artikel opgenomen over gedragscodes die de algemene regels uit de privacywet vertalen voor een specifieke branche. Datzelfde artikel noemt expliciet het mkb als belangrijke doelgroep voor een dergelijke code.

Lees meer >>

KPN brengt securitydiensten onder één dak

11 april 2019

KPN voegt zijn securityorganisaties samen. De nieuwe organisatie krijgt de naam KPN Security. Hiertoe behoren naast KPN Security Services ook de securitydiensten van de in 2017 overgenomen bedrijven DearBytes en QSight IT.  

Lees meer >>

Europa start megaproject cybersecurity

11 april 2019

Maar liefst 43 partners uit 20 EU-lidstaten, aangevuld met Noorwegen en Zwitserland, gaan de komende 42 maanden onderzoek en ontwikkeling op het gebied van cybersecurity naar een hoger plan tillen. 

Lees meer >>

Subsidieregeling Cyberweerbaarheid RVO

10 april 2019

Werkt u in een cyberweerbaarheidsnetwerk samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s?

Lees meer >>

Privacywaakhond onderzoekt EU-contracten Microsoft

10 april 2019

De European Data Protection Supervisor (EDPS) onderzoekt of de contracten die instellingen en organen van de Europese Unie (EU) met Microsoft hebben gesloten in lijn zijn met de regelgeving rond privacy en gegevensbescherming.

Lees meer >>

5 bezwaren tegen biometrie

9 april 2019

Biometrie, we komen het steeds vaker tegen – ook in ons dagelijks leven. Maar waar de één het omarmt, ziet de ander vooral de bezwaren. Terecht of niet?

Lees meer >>

Call HTSM 2019

9 april 2019

De call HTSM 2019 staat open voor financieringsaanvragen voor toepassingsgericht onderzoek op het gebied van High Tech Systemen & Materialen. Aanvragen kunnen worden ingediend door hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten (of vergelijkbare posities) met een vaste aanstelling of een tenure track positie.

Lees meer >>

Promotiestelsel opnieuw tegen het licht gehouden

9 april 2019

Onlangs heeft een commissie van rectoren magnifici ‘Een gezonde praktijk in het Nederlandse promotiestelsel’ gepresenteerd. Het document biedt een leidraad voor een gezonde promotiepraktijk, zowel nu als in de toekomst. Dit meldt de VSNU.
 

Lees meer >>

Ontmoet dcypher op de IB Opleidingenmarkt

9 april 2019

Op woensdag 17 april a.s. staat dcypher met een informatiestand op de IB Opleidingenmarkt. Deze tweejaarlijkse opleidingenmarkt voor gevestigde en potentiële informatiebeveiligers, wordt voor de 8e maal georganiseerd door de vakverenigingen op het gebied van informatiebeveiliging PvIB, ISACA en NOREA.

Lees meer >>

Lectorenplatform cybersecurity

9 april 2019

Al enige jaren heeft dcypher de ambitie om een platform voor lectoren cybersecurity op te starten. Wij zijn van mening dat nu hét moment is om nauwere samenwerking na te streven. Met o.a.

Lees meer >>

Vlaanderen pompt 200 miljoen euro in cybersecurity

8 april 2019

De Vlaamse regering investeert de komende tien jaar 20 miljoen euro per jaar in de versterking van cyberveiligheid. Het geld wordt gebruik voor onderzoek, toegepaste oplossingen, en opleiding en sensibilisering.

Lees meer >>

Horizon 2020 - secure societies en het Europees defensie-onderzoek

8 april 2019

In aanloop naar het grote European Defence Fund, voert de Europese Commissie enkele voorbereidende activiteiten uit. Een daarvan richt zich op het defensie-onderzoek. Dit programma heeft de naam Preparatory Action for Defence Research (PADR) gekregen en kent een looptijd van 2017-2019.

Lees meer >>

AP: Waarschuwen is voorbij, we gaan handhaven

5 april 2019

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat zich in 2019 meer richten op handhaving. Tot nu toe lag de nadruk vooral op informatie delen en het uitdelen van waarschuwingen. Nu bedrijven en organisaties beter bekend zijn met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zullen ze bij privacyschendingen en datalekken vaker beboet worden.

Lees meer >>

Vereniging van Universiteiten presenteert sectoroverzicht

5 april 2019

De VSNU heeft op zijn website een centrale plek gerealiseerd waarop alle relevante data over universiteiten wordt verzameld en beschikbaar gesteld. Het gaat om gegevens over onderwijs, onderzoek en impact, medewerkers en financiën, van het aantal universitaire docenten tot solvabiliteitspercentages, van impact tot arbeidsmarktperspectief.

Lees meer >>

Call HTSM 2019 is geopend - vooraanmelding 29 april 2019

4 april 2019

De jaarlijkse HTSM-call van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) is weer geopend. Het programma richt zich op het stimuleren van excellent fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek op het gebied van High Tech Systemen en Materialen (HTSM) in Nederland.

Lees meer >>

Cryptografische beveiliging met de snelheid van het licht

4 april 2019

Wanneer mensen die elkaar wantrouwen veilig willen samenwerken, kunnen ze dat doen met behulp van cryptografische 'commitment schemes'.

Lees meer >>

Welke ICT-masters laten geen hbo’ers instromen?

4 april 2019

Bijna een derde van de voltijd wo-masteropleidingen biedt studenten met een hbo-diploma geen enkele mogelijkheid om in te stromen.

Lees meer >>

Werkt IoT cyberaanvallen in de hand?

3 april 2019

Internet of things (IoT) is gevuld met nieuwe apparaten die ons leven beter, efficiënter en intuïtiever zouden maken. De populairste IoT-apparaten zijn vooral gericht op domotica, zoals verlichting en thermostaten. Het klinkt leuk, al die IoT-apparaten op de markt en die slimme technologie in huis.

Lees meer >>