Nieuws


Publicatie jaar


Het blockchain-ecosysteem in Nederland

Berenschot heeft getracht het blockchain-ecosysteem in Nederland in kaart te brengen. Hierin zijn meer partijen actief dan alleen blockchainstart-ups, (technische) ontwikkelaars en juridische en organisatieadviseurs. Ook partijen die actief met blockchain werken, zoals overheden, zorg- en energiepartijen, zijn in het systeem opgenomen.

Lees meer >>

Agentschap Telecom slaat alarm over hackbare apparaten

Er moet haast worden gemaakt met het weren van onveilige ‘slimme’ apparaten’, vindt het Agentschap Telecom. Het kabinet heeft al laten weten na te denken over een keurmerk voor veilige apparaten, maar dat gaat het agentschap niet snel genoeg.

Lees meer >>

Acties voor een verantwoorde digitale samenleving

De SER en het Rathenau Instituut organiseerden onlangs twee werkconferenties over het thema ‘Naar een verantwoorde digitale samenleving: van kwesties naar acties’.

Lees meer >>

Ipoort: in ontvangstname NCSRA III (Nieuwspoort)

Op dinsdag 5 juni werd de derde editie van de National Cyber Security Research Agenda (NCSRA-III) gepresenteerd in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Eerder op de dag had Mark Bressers namens staatssecretaris Mona Keijzer van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat al het eerste exemplaar in ontvangst genomen. 

Lees meer >>

Nieuwe onderzoeksagenda Cybersecurity voor meer veiligheid

Regelmatig vindt er opnieuw een cyberaanval plaats of een verstoring op het cyberdomein. Soms treffen ze vitale sectoren, zoals het bankwezen, energie of vervoer. De aanvallen kunnen daardoor een behoorlijke impact hebben op de samenleving. Cybersecurity is logischerwijs onderdeel van onze nationale veiligheid.

Lees meer >>

OM wil meer geld voor aanpak cybercrime

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat het kabinet de organisatie te weinig geld geeft in de strijd tegen cybercrime. En dat terwijl het aantal rechtszaken toeneemt, doordat de politie meer prioriteit geeft aan digitale criminaliteit. Dat schrijft het Openbaar Ministerie in zijn jaarbericht over 2017.

Lees meer >>

VSNU, VH en SURF: Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ict

De Vereniging van Universiteiten VSNU, Vereniging Hogescholen (VH) en SURF hebben een vierjarig plan gepresenteerd voor het versnellen van onderwijsinnovaties met ict. Het plan is de utwerking van de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie die ze eind 2017 uitbrachten.

Lees meer >>

Drijfveren van onderzoekers 2018

Goed onderzoek doen staat nog steeds voorop als het gaat om de belangrijkste drijfveren van onderzoekers in Nederland. Uit onderzoek van het Rathenau Instituut komt naar voren dat onderzoekers wel verschillende interpretaties  hebben van wat goed onderzoek is.

Lees meer >>

Politici nodig die de digitale transformatie begrijpen

De Nederlandse hoogleraar Erik Vermeulen schrijft in een artikel van Hacker Noon dat overheden en beleidsmakers worstelen met de gevolgen van de digitale transformatie van de wereld. Ze hebben de neiging om alle ontwikkelingen die nadelen met zich meebrengen te verbieden of te beperken. Maar dat is niet het goede antwoord.

Lees meer >>

Postdoc positions in Cryptography, Security & Privacy (Canada)

There are interesting postdoc positions available in the Cryptography, Security, and Privacy group at the University of Waterloo, Canada.

For instance this one:

Lees meer >>

Innovatiecongres JenV 2018: denk en doe jij mee?

Innovatie is voor iedere dag, maar eens per twee jaar staan we er extra bij stil tijdens het Innovatiecongres. Dat vindt dit jaar plaats op 20 november in het WTC in Rotterdam.

Lees meer >>

Publiek-private cybersecurity alliantie moet Nederland digitaal veiliger maken

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus geeft het startschot voor een publiek-private cybersecurity alliantie. Binnen de nieuwe alliantie gaan publieke en private partijen gezamenlijk de maatregelen uit de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) vormgeven.

Lees meer >>

NWO lanceert call voor uitvoering NWA

NWO heeft vandaag de eerste financieringsronde geopend binnen het onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Met het programma worden breed samengestelde interdisciplinaire consortia gestimuleerd om onderzoeksvoorstellen in te dienen die passen binnen een of meerdere van de 25 NWA-routes.

Lees meer >>

ECP wil maatschappelijk debat over AI initiëren

ECP|Platform voor de InformatieSamenleving heeft een white paper uitgebracht over verantwoorde ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) in ons land.

Lees meer >>

PROOFS 2018: Security Proofs for Embedded Systems

PROOFS 2018: 7th International Workshop on Security Proofs for Embedded Systems Amsterdam, the Netherlands, September 13, 2018

Lees meer >>

PhD student: Digitale Security in de patiëntenzorg

Privacy en security worden steeds belangrijkere onderwerpen binnen een ziekenhuis. Veel informatie is tegenwoordig digitaal en veel medische apparaten worden aangestuurd door software al dan niet verbonden met het internet.

Lees meer >>

Ict-onderwijs op mbo: 'cybersecurity vanaf 2019 verplicht'

Ict-opleidingen op mbo's gaan op advies van het bedrijfsleven en onderwijs meer de nadruk leggen op cyberveiligheid. Dat zegt de SBB, de organisatie die bepaalt aan welke eisen mbo-opleidingen moeten voldoen. Het ict-onderwijs gaat in 2019 op de schop.

Lees meer >>

NWO start programmaronde NWA

Op 9 maart kondigde de minister van OCW in een Kamerbrief aan dat NWO nog dit jaar een programmaronde start rondom de Nationale Wetenschapsagenda. In 2018 is daarvoor 70 miljoen euro extra beschikbaar, oplopend tot 108 miljoen in 2019 en 130 miljoen vanaf 2020. Heuglijk nieuws voor de wetenschap, maar wat houdt het precies in?

Lees meer >>

VS: cyberveiligheidscrisis lagere overheden in 8 grafieken

Lagere overheden in de VS zijn steeds vaker het slachtoffer van cyberaanvallen. De gevaren hiervan nemen alleen maar toe naarmate computergebruik dieper ingebed raakt in systemen van ‘slimme’ steden.

Lees meer >>

Nederlands hoger onderwijs hoort bij top 10 van de wereld

De VS, Zwitserland, het VK, Zweden en Denemarken hebben nog steeds de beste hogeronderwijssystemen van de wereld. Dat laat de nieuwste Universitas 21 Ranking zien. Nederland heeft zijn zevende positie, die het al enkele jaren bekleedt, behouden.

Lees meer >>