Nijpend tekort technisch personeel: maatregelen noodzakelijk

22 juni 2018

De vraag naar technische vakmensen wordt steeds urgenter. In het laatste kwartaal van 2017 waren er naar schatting 13.300 openstaande vacatures voor ict-beroepen en 60.800 voor de technische beroepen. De partners van het Techniekpact hebben bekendgemaakt dat zij de komende twee jaar hun acties op vier thema’s gaan versnellen. In aansluiting hierop gaan de ministeries van OCW en EZK het netwerk Katapult, regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs en bedrijfsleven in het beroepsonderwijs, financieel ondersteunen. In een artikel van ScienceGuide noemt Doekle Terpstra, trekker van het Techniekpact, het toenemende gebrek aan technisch docenten een belangrijk punt van zorg. Eén van de oplossingen die het Techniekpact hiervoor aandraagt, is hybride docentschap: technici die een deel van hun werktijd voor de klas gaan staan. Daar worden al wat proeven mee gedaan, maar een generieke aanpak ontbreekt nog.

Nieuwsbericht Techniekpact
Publicatie Nationaal Techniekpact – Focus en versnellen (pdf)
Techniekpact Monitor highlights 2018 (pdf)
Rapportage Nationaal Techniekpact 2020: de tussenstand in 2018 (pdf)
Antwoord op Kamervraag over consequenties aanhoudende tekorten aan opgeleide technici voor de economie (pdf)
Artikel ScienceGuide