NL IGF

11-10-2018

Het internet zoals we het nu kennen, open en vrij, is niet vanzelfsprekend. Want hoewel het open multitakeholdermodel zege viert in de internet-sector staat menig instelling, overheid, dictator en zelfs sommige private partijen aan de deur te rammelen en willen zij steeds meer invloed hebben. Grote kans dat de vrijheden online dan worden beperkt en de techniek misbruikt door controle. Er is dus ‘werk aan de winkel’. En daarvoor hebben wij uw stem nodig! Want het multistakeholdermodel in de internet-sector is het enige model wat wereldwijd werkt. Iedereen mag meedoen. Tijdens het Internet Governance Forum zitten al die groepen, stakeholders, aan tafel. Hoe uiteenlopend en verschillend  ze ook zijn. Hier kan het! Maar het werkt alleen als íedereen meedoet.

Daarom organiseren het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, SIDN en ECP het Nationale Internet Governance Forum, NL IGF Event. Dit is een open dialoog tussen alle betrokken stakeholders over de ontwikkeling van het internet en de publieke belangen die daarbij betrokken zijn. Kom ook en ‘Shape your digital future’

Met onderwerpen als: Een veilig Internet of Things, Artificial Intelligence en Responsible Disclosure 

Datum: Donderdag 11 oktober 2018
Tijd: 13:00–17:00 uur
Locatie: Bleyenberg, Den Haag (Grote Markt 10)

Het NL IGF event is een open multistakeholder bijeenkomst die een nationaal platform biedt voor het uitwisselen van kennis en ervaringen en het bediscussiëren van netelige internet-gerelateerde onderwerpen. Parlementariërs, ambtenaren, wetenschappers, non-profitorganisaties, bedrijfsleven, journalisten en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om hierover met elkaar in gesprek te gaan. De keynote wordt verzorgd door Bibi van den Berg, Hoogleraar Cybersecurity Governance.

U bepaalt de agenda!
Naast een plenair programma met prikkelende debatten zijn er ook weer diverse parallelle workshop. De agenda van deze sessies wordt vooral bepaald door de deelnemers. U dus!

Welke kwesties, risico’s en uitdagingen herkent u en wilt u nog onder de aandacht brengen van relevante partijen? Een eigen workshop? Een discussie over een bepaald thema? Wij horen het graag via nligf@ecp.nl.

 

De uitkomsten van het NL IGF event vormen input voor de Nederlandse deelnemers aan het mondiale Internet Governance Forum (IGF) in december dit jaar.

 

Nieuwsgierig naar het NL IGF Event vorig jaar? Lees hier het verslag.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het NL Event op 11 oktober via het online inschrijfformulier.

 

Achtergrond

De toekomst van het internet is cruciaal voor onze samenleving. De maatschappelijke, economische, ethische en sociale vraagstukken die het internet met zich meebrengt, staan hoog op de agenda van overheden, bedrijfsleven en politiek: Wat is het belang van een open en vrij internet? En waar stellen we grenzen aan die vrijheid? Welke maatregelen nemen overheid en bedrijfsleven tegen cybercrime? En waar gaan die ten koste van de sociale veiligheid? Wat is de impact van sociale media? En waar verliest de waarheid het van ‘fake’ nieuws?

Het NL IGF Event is de voorbereidende bijeenkomst voor het Internet Governance Forum (IGF). Dat is het mondiale multistakeholder overlegplatform onder VN-mandaat, waar de belangrijke vraagstukken rondom internet governance centraal staan.

Het NL IGF bereidt de Nederlandse inbreng voor op de diverse IGF thema’s en draagt bij aan een goede inbedding van de IGF-resultaten in nationaal beleid. Het twaalfde Internet Governance Forum vindt van 10-14 december plaats.