NL zet vraagtekens bij ai-ecosystemen Commissie

28 april 2020

Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), minister Dekker (voor Rechtsbescherming) en staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) zetten vraagtekens bij het streven van de Europese Commissie naar twee met artificiële intelligentie (ai) behepte ecosystemen.  

De Europese Commissie werkt allereerst aan een zogenaamd ecosysteem van excellentie ter ondersteuning van de ontwikkeling en acceptatie van ai in de EU. Onderdeel hiervan is een onderzoeks-, onderwijs- en investeringsagenda. Een tweede ecosysteem moet fungeren als een regelgevend raamwerk voor betrouwbare ai dat burgers beschermt en bijdraagt aan een sterke Europese data-economie.

De Nederlandse politici stellen nu dat de ecosystemen juist in zeer nauw verband met elkaar staan, en niet goed zonder elkaar kunnen. Het ecosysteem van excellentie creëert voorwaarden voor een groeiende interne markt met economische kansen en voorspoed waarvan alle burgers en bedrijven kunnen profiteren. Het ecosysteem van vertrouwen creëert vervolgens de randvoorwaarden waarbinnen de interne markt inclusief toepassingen gebaseerd op ai ook kan groeien.

Welke sectoren zijn hoog-risico?

Keijzer, Grapperhaus, Dekker en Knops stellen verder dat het op dit moment nog onduidelijk is op basis van welke criteria de hoogrisicosectoren en toepassingen worden vastgesteld wat betreft ai. Volgens de Europese Commissie wordt een ai-toepassing als ‘hoog risico’ beschouwd indien de ai-toepassing wordt ingezet in een sector waar, gegeven het karakter van de activiteiten, significante risico’s zich kunnen voordoen. Er moet nog een specifieke en limitatieve lijst komen van sectoren die periodiek wordt herzien in samenhang met ontwikkelingen in de praktijk. Daarnaast moet de ai-toepassingen in deze sectoren worden ingezet op een manier die tot significante risico’s kan leiden.

 Nederland heeft twijfels over deze ‘sectoraanpak’. De afbakening van sectoren is volgens onze politici lastig uit te voeren. Dit omdat ai-toepassingen in branches die buiten de definitie vallen toch risico’s met zich mee kunnen dragen. Ook kunnen bedrijven met creatieve oplossingen komen om buiten de hoog-risico-sector te vallen, met alle mogelijke gevolgen van dien. Ons land pleit daarom voor een risicobenadering met een set algemene wettelijke vereisten die voor alle hoogrisicotoepassingen kunnen gelden. Per hoogrisicosector zijn eventueel aanvullende eisen op te stellen passend voor de hoogrisicotoepassingen binnen die sector.

meer informatie