dcypher.nl

U bent hier

dcypher Magazine

Het dcypher Magazine is een jaarlijkse gratis uitgave van dcypher met als doel kennis en kunde over cyberveiligheid te verbeteren. Het blad is Nederlandstalig en bestemd voor onderzoekers, docenten, producenten, gebruikers en beleidsmakers. U kunt zich hieronder aanmelden om het dcypher Magazine gratis te ontvangen. 

De eerste uitgave van het Magazine was in het Nederlands, de volgende uitgaven zullen tweetaling zijn.

U kunt hier het 

 

Aanmeld formulier