dcypher.nl

U bent hier

Events

Verslagen van verschillende events waaronder Seaside Matchmaking Cybersecurity 2016 en het NCSRA Symposium 2015


Matchmaking on stage (Seaside Matchmaking Cybersecurity 2016)

We geloven dat netwerken essentieel is en creëren veel ruimte en mogelijkheden in het programma om sprekers en deelnemers te ontmoeten.

Over het Matchmaking Cybersecurity

Matchmaking evenementen die we organiseren, zijn te bezoeken voor iedereen die geïnteresseerd is in of betrokken bij cyberveiligheid onderzoek, ontwikkeling, innovatie en (hoger) onderwijs. Het gaat vooral om het samenbrengen van mogelijke toekomstige uitvoerders van cybersecurity R&D projecten zoals wetenschappers, studenten, ondernemers, publiek en privaat onderzoek partners, potentiële profit en non-profit gebruikers van de onderzoeksresultaten. Speciale aandacht gaat uit naar betrokkenheid van opleiders in het multidisciplinaire cyberveiligheid domein én beleidsmakers. Tijdens de mathcmaking zijn er verschillende mogelijkheden om af te spreken met potentiële partners, bijv. door speeddaten of te pitchen.

Over het NCSRA Symposium

Het NCSRA Symposium is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij en/of interesse heeft in cybersecurity onderzoek, (hoger) onderwijs en innovatie. Denk daarbij aan huidige en mogelijk toekomstige uitvoerders van cybersecurity R&D projecten (wetenschappers, studenten, ondernemers), publieke -en private onderzoekspartners, potentiële profit en non-profit gebruikers van onderzoeksresultaten, docenten en beleidsmakers. Het evenent biedt een podium voor concrete in uitvoering zijnde en/of voltooide projecten, waarvoor de twee reeds verschenen edities van de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA) het kader vormen. Aan de symposiumdeelnemers wordt zo een goede indruk gegeven wat eerdere cybersecurity tenders hebben opgeleverd. Tevens wordt vooruit gekeken naar de programmering voor het cybersecurity onderzoek in de komende jaren. Denk daarbij aan aankondigingen van nieuwe rondes in cybersecurity onderzoek en innovatie, zowel nationaal als internationaal, nieuw subsidie instrumentarium, en initiatieven in het cybersecurity (hoger) onderwijs.

Deelnemers