dcypher.nl

U bent hier

HBO Cybersecurity

Deze sectie is in ontwikkeling, er wordt een eerste poging gedaan om het Nederlandse Hoger Beroeps Onderwijs op het gebied van Cybersecurity in kaart te brengen.
De informatie is (nog) niet compleet. Er bestaat een zeer gevarieerd aanbod.

Opleidingen cybersecurity HBO scholen:

 

Zie ook:

 

Cybersecurity betreft verschillende inhoudelijke kennisgebieden:

 • Computer  Science / Cyber Security (ICT)   
 • Law / Law Enforcement (LLE)   
 • Forensic Science / Digital Forensics (FOR)
 • (Cyber) Security Management (MAN)

 

Conclusies m.b.t. HBO-onderwijs zoals op 1-11-2015

 • Vergelijking met eerdere overzichten laat zien dat het aanbod groeit.
 • HBO’s besteden aandacht aan (cyber)security en -safety binnen bestaande opleidingen (zo is geen intensief goedkeuringstraject – o.a. doelmatigheidstoets - vereist).
 • Verreweg het meeste aanbod ontstaat binnen technisch HBO-onderwijs (HBO-ICT, HBO-Informatica, HBO-Technische Informatica, HBO-Forensics).
 • Enkele HBO’s hebben inmiddels een ‘track’ op het gebied van digitalisering/ICT, security & safety, met drie verschillende invalshoeken, samengevat:
 • ICT and securitymanagement (Haagse Hogeschool; Hogeschool Arnhem/Nijmegen; Saxion Hogeschool; Fontys)
 • Digital forensics (Hogeschool Leiden; Hogeschool Zuyd)
 • Cybersafety & Law Enforcement (NHL Hogeschool)
 • Er ontstaat een gevarieerd aanbod, hetgeen de vraag oproept of landelijke programmering is gewenst.